Usuwanie wad w obrazie natrysku

Zanieczyszczenie lub uszkodzenie elementów dyszy może stać się przyczyną wadliwego obrazu natrysku. W większości przypadków zanieczyszczeń można się łatwo pozbyć – szczegółowy przewodnik SATA „Czyszczenie i konserwacja pistoletów lakierniczych“ wyjaśnia jak to zrobić: www.sata.com/firstaid.

Poniższe zestawienie przedstawia możliwe usterki działania pistoletu, które mogą wystąpić podczas codziennego użytkowania pistoletu lakierniczego - i co można w takim przypadku zrobić, aby te usterki usunąć.Wada

Możliwa przyczyna


Środek zaradczy

Zbyt mały strumień natryskuZanieczyszczone otwory i kanały powietrzne

Oczyścić dyszę powietrzną w płynie czyszczącym za pomocą odpowiedniej szczoteczki czyszczącej, a następnie przedmuchać i osuszyć za pomocą powietrza


Strumień natrysku skośny lub esowaty

Zanieczyszczone otwory narożne

Starannie oczyścić dyszę powietrzną za pomocą
odpowiedniego narzędzia do czyszczenia, ewentualnie wymienić zestaw dyszy


Strumień natrysku
w kształcie sierpa

Zanieczyszczone jednostronnie otwory narożne lub otwory czołowe

Oczyścić dyszę powietrzną w płynie czyszczącym za pomocą odpowiedniej szczoteczki czyszczącej, a następnie przedmuchać i osuszyć za pomocą powietrza

Jednostronny strumień natryskuUszkodzone ostrze dyszy farby (czop dyszy farby)
i/lub ostrze dyszy powietrznej

Sprawdzić ostrze dyszy farby i dyszy powietrznej pod kątem uszkodzeń, ewentualnie wymienić zestaw dyszy

Strumień natrysku
rozdwojony

Zbyt wysokie Ciśnienie rozpylania-> Ciśnienie wewnątrz dyszy X»

Ciśnienie na wejściu ustawić odpowiednio do materiału
Zbyt mała LepkośćLepkość materiału podaje czas w sekundach, jaki potrzebuje materiał, aby całkowicie spłynąć z normatywnego naczynia. Do obliczeń służy wiele procedur.Dane SATA odnoszą się bez wyjątku do pomiaru za pomocą zbiornika DIN 4 - Tabele z przelicczeniami do DuPont Parlin, Fisher, Ford, Zahn oder Sears Craftsman Cup znajdą Państwo bezpośrednio w tym leksykonie.X» materiału

Nastawić właściwą LepkośćLepkość materiału podaje czas w sekundach, jaki potrzebuje materiał, aby całkowicie spłynąć z normatywnego naczynia. Do obliczeń służy wiele procedur.Dane SATA odnoszą się bez wyjątku do pomiaru za pomocą zbiornika DIN 4 - Tabele z przelicczeniami do DuPont Parlin, Fisher, Ford, Zahn oder Sears Craftsman Cup znajdą Państwo bezpośrednio w tym leksykonie.X», ewentualnie zastosować
dyszę o mniejszym rozmiarze