Odstranit chyby v obrazu stříkání

Znečištění nebo poškození prvků trysek může zapříčinit chybné obrazy stříkání. Znečištění lze většinou snadno odstranit – podrobný návod SATA „Čištění a údržba lakovacích pistolí“ naleznete na: www.sata.com/firstaid.

Pomocí následujícího popisu získáte přehled o poruchách funkčnosti, k nimž může dojít během denního provozu lakovacích pistolí, a rady, jak chyby odstranit.Chyba

Možná příčina

Náprava

Obraz stříkání je příliš malýVzduchové otvory a kanály jsou znečištěny

Vzduchovou trysku vyčistit pod čisticí kapalinou pomocí vhodného kartáče na čištění a následně ji profouknout/vyfouknout do sucha


Střik šikmý příp. ve tvaru s

Znečištěné rohové otvory

Vzduchovou trysku důkladně vyčistit pomocí vhodného čisticího nástroje; příp. vyměňte sadu trysek


Střik ve tvaru srpu

Rohové otvory jednostranné nebo čelní otvory znečištěnyVzduchovou trysku vyčistit pod čisticí kapalinou pomocí vhodného kartáče a poté profouknout/vyfouknout do sucha

Jednostranný střikPoškozený hrot trysky na barvu (čípek trysky na barvu) a/nebo hrot vzduchové tryskyZkontrolovat hrot trysky na barvu, zda není poškozená; příp. vyměnit sadu trysek

Střik rozdělený

Příliš vysoký tlak rozstřikovačeVstupní tlakVstupní tlak by měl být vždy nastaven správně. Pomocí technologie DIGITAL u zařízení SATAjet 3000 DIGITAL nebo SATA adam to jde zvlášt jednoduše. Je však možné také jednoduše připojit mikrometr s manometrem na pistoli.Protože tlak společně s množstvím vzduchu (potřebou vzduchu) přispívá ve značné míře k dosažení optimálního výsledku, měli byste vždy respektovat nastavení doporučeného vstupního tlaku. Informace o správné hodnotě tlaku najdete v údajích výrobce laku nebo na produktových stránkách jednotlivých pistolí SATA.X» nastavit podle materiálu
ViskozitaViskozita materiálu udává čas ve vteřinách, který materiál potřebuje, aby z normované nádoby kompletně vytekl. Existují různé metody výpočtu.Údaje firmy SATA se bezvýjimečně vztahují na měření s kelímkem podle normy 4 - přepočtové tabulky pro DuPont Parlin, Fisher, Ford, Zahn zahn Sears Craftsman Cup najdete přímo zde v encyklopedii.X» materiálu příliš nízkáNastavit správně viskozitu; použít případně menší velikost trysek