7 smrtelných hříchů

 

Nesprávné nářadí

K čištění trysek se často používá nesprávný nástroj (např. kancelářské sponky nebo ocelové kartáče). Důsledkem je negativní obraz stříkání a optimálního výsledku lze dosáhnout pouze nainstalováním nové sady trysek. Pro důkladné a šetrné čištění, zejména vzduchové a barevné trysky, se doporučuje použít čisticí sadu SATA (č. výr.: 64 030). Jen tak budete moci se svým zařízením "SATA" spokojeně pracovat po dlouhý čas.

 

 

 

Násilná demontáž dílů trysek

Velmi často dojde k poškození těsnicích ploch vepředu a vzadu barevné trysky v důsledku použití nevhodného nářadí. Abyste neporušili těsnění barevné trysky, měli byste pro povolování a utahování barevné trysky vždy používat speciální nářadí, které je součástí dodávky.

 

 

 

 

 

Čištění ve špinavém ředidle

…Pokud se lakovací stříkací pistole „namočí“ do lázně s ředidlem, ucpou zbytky laku časem vzduchové kanály pistole. Pistole se tak stane naprosto nepoužitelnou a musí být vyměněna nebo zprovozněna za drahé peníze. Proto se u moderních mycích automatů stříkacích pistoli otvory profukují. I při ručním čištění byste měli dávat pozor na to, aby se žádná částečka nečistoty nedostala otvorem pro vzduch nebo otvorem barevné trysky do vnitřku korpusu pistole.

 

 

 

Špatně upravený stlačený vzduch

Nečistoty ve stlačeném vzduchu (např. voda, drobné částečky, olej) způsobují vždy drahé chyby lakování a nespokojenost zákazníků. Základním předpokladem pro optimální výsledek lakování je optimální příprava stlačeného vzduchu, o které se dočtete více v Poradci pro stlačený vzduch. Perfektní výsledek zajistí např. kombinovaný jemný filtr SATA 0/444.

 

 

 

Vadné díly trysky  

Předpokladem pro optimální obraz stříkání je fungující sada trysek. Aby se zajistil malý rozptyl při aplikaci, ručně se kontroluje a justuje každá jednotlivá sada trysek SATA. Tím je zajištěna maximální přesnost – jak u kompletních pistolí tak i u náhradních sad trysek. Míchání různých tryskových komponent vede ke zhoršení obrazu stříkání a v konečném důsledku k neuspokojivým výsledkům.

 

 

 

Špatně nastavený Vstupní tlakVstupní tlak by měl být vždy nastaven správně. Pomocí technologie DIGITAL u zařízení SATAjet 3000 DIGITAL nebo SATA adam to jde zvlášt jednoduše. Je však možné také jednoduše připojit mikrometr s manometrem na pistoli.Protože tlak společně s množstvím vzduchu (potřebou vzduchu) přispívá ve značné míře k dosažení optimálního výsledku, měli byste vždy respektovat nastavení doporučeného vstupního tlaku. Informace o správné hodnotě tlaku najdete v údajích výrobce laku nebo na produktových stránkách jednotlivých pistolí SATA.X»  

Nikdy nezapomeňte: V hadicích a přípojkách stlačeného vzduchu daný tlak s průměrem a délkou vedení klesá. Tak se například stane, že místo na filtru nastaveného tlaku 3,0 barV Evropě používaná jednotka pro tlak. Tlak materiálu nebo tlak vzduchu je udáván v bar.X» se v pistoli objeví tlak pouze 1,5 barV Evropě používaná jednotka pro tlak. Tlak materiálu nebo tlak vzduchu je udáván v bar.X» (při 10 m hadici a 6 mm vnitřním průměru).

 

 

Chybějící ochrana dýchacích cest  

“Lakuju stejně jenom 5 minut, tak co“ je obvyklá věta – ale páry a prach v lakovně škodí tělu od první vteřiny. Vážné, trvalé poškození zdraví se projeví většinou až po 10-20 letech. Chraňte se vhodnými ochrannými pomůckami dýchacích cest.