SATA-SAGA


SATA-Chronologie

Počátky firmy Sanitaria vycházejí z firmy Gretsch & Cie. GmbH ve Feuerbachu, kterou v roce 1863 založil Friedrich Carl Bauer a dnes je činná v Ditzingenu pod názvem Gretsch-Unitas.

 

Firma SATA prochází postupem času změnami

RokHistorie podnikuHistorie výrobků
1906Arthur Haeberle a August Drehmann získali oddělení na výrobu chirurgických nástrojů firmy Gretsch und Cie. GmbH formou manažérského výkupu (management-buy-out). Arthur Haeberle byl od začátku 1904 společníkem a jednatelem u firmy Gretsch. Jeden z pracovníků tohoto oddělení a pozdější člen přestavenstva společnosti Sanitaria AG, Ludwig Waelde, začal s vyučením u firmy Gretsch jako obchodní asistent již v roce 1902.SATA Record injekce
1907Nově založená společnost se ve Feuerbachu přestěhuje do pronajatých prostorů. Podnik řídí Arthur Haeberle a August Drehmann. Dne 25.01.1907 se zakládá společnost Sanitaria GmbH za účelem výroby chirurgických nástrojů a spotřebního zboží. Takzvaný pákový uzávěr, lahvový uzávěr s rozstřikem pro chladicí sprej, je součástí produktového programu a dodnes se dodává stejným zákazníkům.
1910Firma Sanitaria se přestěhovala z Feuerbachu do novostavby na ulici Ludwigsburger Wernerstraße - (sídlo firmy do roku 1992).
19118 8 dalších společníků se podílí na firmě Sanitaria. Jeden z nových společníků, adamPistole s tímto označením mohou být dodatečně vybaveny příslušenstvím SATA adam a měřením tlaku DIGITALer .Patří sem všechny lakovací pistole SATA, které mají integrovaný standardní vzduchový mikrometr:SATAjet 3000 B a KSATAjet 2000 HVLPSATAjet RPSATAjet 1000 B, H a KSATA LM 2000 B, H a KSATAjet 100 BSATA KLCSATAjet B a GRSATAminijet 3 a 4 (pouze se SATA adam mini)X» Teufel, se stává technickým vedoucím provozu.
1914Registrace značky „Sata“.
1918Anton Kreidler se podílí na společnosti Sanitaria v rámci navýšení kapitálu.
1921Přeměna podniku na akciovou společnost. Členy představenstva jsou Arthur Haeberle a adamPistole s tímto označením mohou být dodatečně vybaveny příslušenstvím SATA adam a měřením tlaku DIGITALer .Patří sem všechny lakovací pistole SATA, které mají integrovaný standardní vzduchový mikrometr:SATAjet 3000 B a KSATAjet 2000 HVLPSATAjet RPSATAjet 1000 B, H a KSATA LM 2000 B, H a KSATAjet 100 BSATA KLCSATAjet B a GRSATAminijet 3 a 4 (pouze se SATA adam mini)X» Teufel.
1925Začátek výroby prvních stříkacích pistolí pro lakýrnu Christian Lechler, Stuttgart-Feuerbach, jako „private-label“.
1926První patent: Stříkací pistole s dvoudílnou vzduchovou tryskou a vzduchovými kanály ve tvaru elipsy.
1931Začátek uvedení vlastních řad Sanitaria stříkacích pistolí SATA LM, MC, MR a P na trh.
1932Odchod Adama Teufela (člen představenstva a technický vedoucí provozu). Arthur Haeberle je jediný člen představenstva. Friedrich Bäuchle se stává technickým vedoucím provozu.SATA LM
1940Ludwig Waelde je dodatečně k Arthurovi Haeberlovi povolán do představenstva podniku.
1942Po smrti svého otce, Antona Kreidlera, získává Alfred Kreidler akcie svých sourozenců a různých dalších akcionářů a má tím cca 40 % podnikového kapitálu.
1944Arthur Haeberle odstupuje z představenstva. Ludwig Waelde je jediným členem představenstva.
1954Založení společnosti Sanitaria Versorgungs GmbH jako podnikové důchodové pokladny.Zavedení prvního modelu SATA GR na trh.
1956Odchod technického vedoucího Friedricha Bäuchleho.
1957Alfred Gänsbauer nastupuje do podniku jako technický vedoucí.
1958Dodatečná slavnost k 50letému jubileu firmy. Alfred Kreidler kupuje od paní Haeberle její akcie a disponuje tím s cca 82 % akciového kapitálu.
1959 Ludwig Waelde odchází do důchodu.
Otto Peter Klaschus se stává členem představenstva.
1962Alfred Kreidler získává zbývající akcie.
1964Otto Peter Klaschus odstupuje ze Sanitaria. Dr. Dieter Freiling se stává členem představenstva. Akciová společnost se mění na společnost s ručením omezeným.
1965Manfred Liphardt nastupuje po odchodu Dr. Dietera Freilinga do firmy jako nový jednatel.
1968První terénní pracovník přijatý do zaměstnání pro jižní Německo.
19691. účast na veletrhu, účast na Mezinárodní výstavě automobilů IAA ve Frankfurtu nad Mohanem.
1970Přihlášení zbožní načky SATAjet (zápis 1971).
1975Sanitaria oslavuje „50 let stříkacích pistolí SATA“.
1980 Úmrtí Alfreda Kreidlera a přechod podílů na jeho vdovu Elisabeth Kreidler, jakož i potomky Evu a Axel Kreidlerovi.
1981Přejmenování názvu společnosti Sanitaria GmbH na SATA Farbspritztechnik GmbH. Richard Beutelschieß nastupuje jako technický vedoucí.Zavedení legendární lakovací pistole SATAjet B na trh.
198275leté firemní jubileum.
Technický vedoucí provozu Alfred Gänsbauer odchází do důchodu.
1986-19901990 Přeložení výroby podniku v několika krocích do průmyslové zóny Kornwestheim.
1987Změna názvu firmy na SATA-Farbspritztechnik GmbH und Co.
1988První licenční výroba pistole SATA z Taiwanu.
1990Technologie HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» (High Volume Low Pressure).
1992Ukončení stěhování firmy dokončením administrativní budovy v Kornwestheimu a přestěhování zbývajících administrativních oddělení.
1995SATA je poprvé certifikována podle DIN EN ISO 9001.
1998Albrecht Kruse nastupuje jako jednatel. Manfred Liphardt odchází po 33 letech činnosti jako jednatel do důchodu. Úmrtí Elisabethy Kreidler. Přechod podílů na Evu a Axel Kreidlerovi.
1999Zavedení SATAjet 2000 HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» na trh. SATA bojuje proti přibývajícímu napodobování produktů. Plagiát výrobků SATA firmy SATEX Mersin z Turecka získává při udělení Plagiarius 1999 toto „Negativní vyznamenání“ za jeden z nejdrzejších plagiátů.
2000Výstavba logistického centra, podstatné zkrácení dob dodání. Technologie RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X» (Reduced Pressure).
2001Vyznamenání TOP 100, SATA patří ke 100 nejinovačnějším středním podnikům v Německu.Digitální technika, tzn. zabudování digitálního nevýbušného manometru do lakovací pistole.
2002Opětovné vyznamenání TOP 100. Změna názvu firmy na SATA Farbspritztechnik GmbH und Co. KG.
2003Dokončení tzv. „Technikum“ jako administrativní budovy pro technické vedení, konstrukci, oddělení exportu, testy a školení.
2004Martin Mangold nastupuje jako technický vedoucí. Končí aktivní období Richarda Beutelschießa jako technického vedoucí (poradce společnosti 2004 - 2007).
2006Založení společnosti „SATA UK Ltd“ v Newmarket. Změna názvu firmy na SATA GmbH und Co. KG. Zakoupení sousedního pozemku od Hermanna Kittelbergera.&nbspRozšíření logistického centra. Zavedení SATAjet 3000 na trh
2007100leté jubileum firmy. Rozšíření budovy Technikum včet. prostorů pro školení.SATA Century
2008 Zavedení konstrukční řady SATAjet 100 B a SATA filter 100 prep pro výchozí materiály na trh
2009dokončení výstavby další výrobní haly
2010uvedení na trh SATAjet 4000 B, speciální technologie k přenosu fotorealistických obrázků&nbspna tělo pistole

 

 
 
 
 

100 Jahre SATA-Firmengeschichte

Tauchen Sie ein in die 100-jährige Geschichte der SATA-Lackiertechnologie
und erfahren Sie alles von der Gründung der Sanitaria mit den Produkten
der Medizintechnik bis hin zur heutigen Zeit der SATA GmbH & Co. KG und
ihrem Fortschritt in der Lackiertechnik!

Flash Animation starten