Pierwsze kroki ...

Przygotowanie pistoletu do pracy

  • Czyste powietrze do natrysku
  • Wystarczająca ilość powietrza
  • Mikrometr sprężonego powietrza
  • Prawidłowe ustawienie ciśnienia
  • Regulacja ilości dostarczanego materiału
  • Regulacja kształtu strumienia powietrza okrągły/szeroki
  • Zestaw dysz
  • Odległość dyszy od lakierowanego obiektu

Na stronie www.SATA.com/TV znajdą Państwo interesujące filmy z instrukcjami objaśniającymi krok po kroku rozpoczęcie pracy z Państwa pistoletem lakierniczym oraz pracę z pistoletami HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (wysoki wolumen niskie ciśnienie) Określa międzynarodowo uznany proces niskociśnieniowy, dla którego skuteczność nanoszenia materiału musi leżeć powyżej 65% a przy tym musi być utrzymane ciśnienie w dyszy wynoszące 0,7 bar.X».

Szczegóły dotyczące powyższych punktów ...