První kroky...

Uvedení do provozu lakovací stříkací pistole

  • Čistý vzduch pro stříkání
  • Dostatečný objem vzduchu
  • Mikrometr stlačeného vzduchu
  • Správné nastavení vstupního tlaku proudu
  • Regulace množství nátěrové hmoty
  • Regulace kruhového/plochého nástřiku
  • Sada trysek
  • Stříkací vzdálenost 

Podívejte se také na adresu www.SATA.com/TV, kde najdete zajímavé videofilmy s návodem k uvedení Vaší lakovací pistole SATA do provozu nebo k práci s HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» pistolemi krok za krokem.

Podrobnosti k tomuto bodu ...