뉴스


28.02.2012

"Čistota se vyplatí" - Wertvolle Tipps rund um die Reinigung

Stále znovu téma, které zaměstnává lakýrníky: Tajemství okolo správného čištění stříkacích pistolí. Stejně jako jiná nářadí potřebují také pistole pravidelnou péči a údržbu.

Ralf Seiter, lakýrnický mistr a předváděcí technik u SATA, prozradí jakými triky a fígly si profesionální lakýrník zajistí bezchybnou funkci a excelentní povrch.

Pane Seiter, proč je pravidelná údržba u stříkací pistole tak důležitá?
R. Seiter: SATA stříkací pistole jsou jemným mechanickým přesným nářadím, s kterým je možno dosahovat vynikajících výsledků lakování po mnoho let. Základem pro to jsou prvotřídní materiály, z kterých se SATA stříkací pistole vyrábí, minimální tolerance ve výrobě, přísné kvalitativní kontroly a nejvyšší pečlivost při montáži. Při nezbytné přesnosti o 0,05 mm ve výrobě (odpovídá až 3/5 průměru lidského vlasu) mají již malá znečištění, usazeniny nebo poškození na částech trysky závažný rušivý účinek a mohou vést k chybným výsledkům práce.

Viditelné důkazy o nevhodně udržovaných nebo poškozených stříkacích pistolích dodává naše oddělení oprav. Zde jsou přijímány vadné stříkací pistole nebo pistole ke generální opravě všech katagorií stáří a v různém stavu. Nezřídka se při odborném posouzení ukáže, že se jedná o "ekonomickou totální škodu". To si potom jedinec musí klást otázku, jak bylo vůbec možné dosáhnout s takovými pistolemi prodejné lakování.

Jak tomu máme rozumět?
R. Seiter: No, pro dosažení prodejného lakování je důležité, aby se přišlo na negativní změny ve stříkacím paprsku co nejdříve. Mraky, rozdíly v odstínech, různý stupeň lesku - to je jen několik nemilých jevů v lakování aut, které se mohou objevit poté, co již není stříkací obraz pistole v pořádku. To se dá odvrátit, pokud je věnována náležitá pozornost stavu stříkací pistole.

Tak, jak se ostrý nůž používáním časem ztupí, podléhá také každá stříkací pistole používáním přirozenému opotřebení - a díky tomu se mění také stříkací obraz. Dalšími faktory způsobující změnu stříkacího obrazu jsou znečištění nebo poškození částí trysky jako vzduchové trysky, barvové trysky nebo jehly, na úkor dobrého výsledku lakování. Důsledkem jsou stoupající chybovost a drahé předělávky.

Jak se tomu dá vyhnout?
R. Seiter: Dá se tomu předejít tím, že se stříkací obraz pravidelně kontroluje.  K tomuto účelu jsme vyvinuli SATA cert. Tím je lakýrníkovi jednoduchým způsobem umožněno rozpoznat ihned přímo na pracovišti negativní změny stříkacího paprsku a tím i stříkacího obrazu. Porovnává pouze aktuální stříkací obraz s referenčním vzorem, který vytvořil novou pistolí resp. novou tryskovou sadou. Pokud zjistí jakoukoli odlišnost ve stříkacím obraze co se týče tvaru, velikosti nebo rozprachu, může ihned podniknout kroky k zabezpečení kvality.

Jak se dá těmto chybám předejít?
R. Seiter: Pro každého lakýrníka je "nutností" řádné vyčištění stříkací pistole vždy nejpozději na konci pracovního dne. Při výměnách barev nebo přestávkách je nezbytností také mezičištění. Sice mají stříkací pistole SATA extrémně krátké barvové kanálky, QCC특허 받은 신속컵 교환 커넥션-Quick Cup Connector은 스프레이 건 컵을 1과 1/4바퀴만 돌려도 건에 단단히 고정될 수 있도록한 시스템입니다. 또한 컵을 세척하고 교환하기도 간편합니다. 다음의 스프레이 건은 SATA QCC 시스템이 적용되는 제품들입니다. SATAjet 3000 BSATAjet 1000 BSATAjet 100 B3M의 PPS 컵 시스템도 SATA 아답터(제품 번호 96719)를 이용하여 SATA 컵에 적용할 수 있습니다. 주의하십시오 : 다른 제조사의 컵을 사용할 때 제품 보증이 안 될 수 있으며 페인트 결점이 생길 수 있습니다. 좋은 도장 품질을 위해 가능한 SATA 정품을 사용하길 추천합니다. X» rychlozávit na kelímku, speciálně povrchově upravená těla pistolí a robustní závity, pokud bych měl jmenovat jen některé z charakteristik, které lakýrníkům čištění ulehčují - přesto vyžadují také stříkací pistole SATA péči.

A jak již bylo řečeno: absolutní "nutností" je odborné čištění - nejpozději na konci dne.

V detailu vypadá správná péče následujícím způsobem:

Po každém použití je potřeba vypláchnout minimálně barvový kanálek a popř. vyčistit trysku - to je tzv. "mezičištění". Při používání jednorázových kelímků jako např. SATA RPSRPS = Rapid Preparation System(신속 준비 시스템)- 페인트를 효율적으로 적용할 수 있는 컵 시스템입니다. 이 시스템을 사용하시면 페인트 혼합, 분사, 리필, 보관이 편리해집니다. SATA RPS는 0.6ℓ와 0.9ℓ 크기가 있습니다. 이 컵은 별도의 아답터 없이 다음의 스프레이 건에 사용할 수 있습니다. SATAjet 4000 BSATAjet 3000 BSATAjet 1000 BSATAjet 100 BSATAjet 2000 HVLPSATAjet RPSATAjet 90SATA KLCSATA LM 2000 BX», je obzvláště vhodné zařízení pro rychlé mezičištění SATA clean RCS. Toto zařízení čistí spolehlivě a rychle barvový kanálek a vzduchovou trysku stříkací pistole - a pokud je umístněn ve stříkací kabině, redukuje zbytečné ztráty času způsobené chozením z a do kabiny.

Po skončení práce je potřeba stříkací pistole řádně vyčistit. Buď manuálně nebo - hospodárněji - v automatické myčce pistolí. U myček doporučuji používat pouze takové, které obdržely nálepku "SATA approved". Tyto byly námi prověřeny na šetrné čištění pistolí a vyhodnoceny jako dobré.

V žádném případě nejsou vhodné mycí systémy na bázi ultrazvuku. Díky vysokofrekvenčním ultrazvukovým vlnám dochází k zaoblení vyvrtaných otvorů v tryskách a poškození povrchu těla pistole.

Lakýrník si musí dát bezpodmínečně pozor, aby v průběhu čištění v automatické myčce bylo zajištěno proudění stlačeného vzduchu do vzduchového kanálku a aby pistole zůstala v myčce pouze po dobu čištění.

Proč je tak důležité vyjmout pistoli ihned po umytí v automatické myčce?
R. Seiter: Při delším ponechání pistole v myčce mohou výpary z ředidla poškodit elektroniku v digitálních pistolích. U pistolí vybavených ukazatelem SATA adam정의 : 에어 마이크로미터가 부착되어 있는 모든 아날로그 타입의 스프레이 건은 SATA adam(디지털 압력 게이지)을 추가로 부착하여 디지털 타입으로 업그레이드 할 수 있습니다- 효과성능및특징 -부착형과 동일 SATAjet 3000 B와 KSATAjet 2000SATAjet RP SATAjet 1000 B, H, KSATA LM 2000 B, H, KSATAjet 100 BSATA KLC  SATAjet B, GRSATAminijet 3000 B HVLP, 3와 4(SATA adam mini만 사용)X» 2 je potřeba k tomu, aby se předešlo možným poškozením, odejmout Displej s elektronikou. Displej je možno jednoduše otřít hadříkem s čistícím prostředkem.

Jaké čistící prostředky doporučujete pro mytí pistolí?
R. Seiter: U vodou ředitelných systémů prosím používat pro čištění pistole pouze neutrální čistící kapaliny s hodnotou pH od 6 do 8. Při používání destilačních zařízení je potřeba zajistit, aby bylo pravidelně doplňováno také čerstvé ředidlo, protože obnovovaná ředidla se časem stávají agresivními a mohou poškodit povrch pistole. Výrobci čistících prostředků udávají pro tyto účely dávkovací poměry.

V žádném případě se nesmí používat kyseliny, louhy, jiné agresivní čistící prostředky nebo nevhodné recykláty, které nejsou označeny jako ředidla pro lakování nebo čištění. Také se nesmí používat prostředky, které obsahují korozivní činidla jako např. zbytky kyselin, louhů. Používání takových prostředků povede dříve nebo později ke korozi.

To je zajímavé, neboť v praxi se často používají právě tyto materiály k čištění. K jakým ještě klasickým chybám dochází při čištění pistolí?

R. Seiter: Typickou chybou je ještě pořád ponořování stříkací pistole do čistící kapaliny. Jedná se o kardinální chybu, protože se musí bezpodmínečně zabránit vniknutí čistících prostředků do vzduchových kanálků.

Existuje totiž nebezpečí, že vzduchové kanálky začnou korodovat nebo se díky zbytkům barvy obsaženým v ředidle zanesou. Důsledkem je čím dál menší paprsek a zalepené ovládací prvky. Speciálně u digitálních pistolí může kapalina, která pronikla do pistole poškodit - displej tak, že zčerná nebo že přestane fungovat.

Na co je ještě potřeba dávat při čištění pozor?
R. Seiter: K čištění jsou v podstatě dostačující pouze štětec a hadr.

Při velkých znečištěních doporučujeme použít k čištění vyvrtaných otvorů v tryskách speciální čistící kartáčky a speciální čistící jehly od SATA. V podstatě samozřejmost, ale přesto to musím znovu v lakovnách opakovat: Nesmějí se používat žádné ostré, hranaté nebo drsné předměty nebo kovové kartáče. Tyto věci mohou vést k poškozením a k narušení stříkacího paprsku.

A ještě jedna důležitá rada, která platí jak při používání manuálního čištění tak při čištění v myčkách: Na konci každého čištění propláchněte stříkací pistoli čistým čirým čistícícím prostředkem a pistoli vyfoukejte do sucha - to platí zvláště pro barvový kanálek a závit na vzduchové trysce - uvnitř i zvenku. Tím se vyhnete korozi. A nakonec - po propláchnutí a vysušení - by se měly všechny pohybující se části namazat tukem, aby byla zajištěna funkčnost pistole. K tomuto účelu se smí použít pouze speciální bez silikonový tuk na pistole; jiné tuky způsobují velké problémy.

Pane Seiter, to znamená, že se při správném čištění pistolí musí zohledňovat mnoho věcí.
R. Seiter: To vše jsou maličkosti, které se lakýrníkovi při pravidelném provozování lehce osvojí. Ostatně: Kdo by si chtěl přečíst veškeré tipy a rady, pro toho je k dispozici SATA-Ratgeber na téma Stříkací pistole čištění a údržba. Nebo se podívejte na video "Pistolenreinigung von Hand" na www.sata.com/tv.