SATA actualnosci


03.02.2012

SATA 봄맞이 행사 - "XL 파워"를 겸비한 하이텍 제품 추가 증정

SATA가 강력한 봄맞이 행사로 새해 출발을 합니다: "XL 파워" 를 문자 그대로 받아드리셔도 됩니다: 왜냐하면 고성능 라커칠 피스톨 SATAjet 4000 B 한 개 마다 하이텍 맥라이트 XL 100 LED 손전등을 짧은 기간동안 무료로 증정하고 있기 때문입니다.

"Made in U.S.A." 인 맥라이트 손전등은 견고한 고가 제품으로 세계적으로 잘 알려져있고 매우 인기가 좋습니다.
XL 100 LED 는 MAGLED ™ 손전등의 고성능 제품 시리즈중 하나입니다.
나아가 이 손전등은 혁신적인 "Advanced Flashlight User Interface™" 기술을 겸비한 간편한 디자인으로 제조된 확실한 제품입니다. 또한 LED 손전등의 밝기와 깜박이는 속도는 사용자의 움직임을 통해 조종됩니다.
5개의 서로 다른 작동 모드는 새로운 멀티 모드 뒷덮개 스위치로 조절됩니다.
레이저로 새긴 SATA 로고가 손전등의 손잡이를 장식하고 있습니다.

짧은 기간동안만 엄격한 한정판 손전등을 소유하실 기회가 있습니다. "초절약형" HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (wysoki wolumen niskie ciśnienie) Określa międzynarodowo uznany proces niskociśnieniowy, dla którego skuteczność nanoszenia materiału musi leżeć powyżej 65% a przy tym musi być utrzymane ciśnienie w dyszy wynoszące 0,7 bar.X» 및 최적 고압기술의 "초신속형" RPRP to skrót od Reduced Pressure (zredukowane ciśnienie) - dla zoptymalizowanych pistoletów wysokociśnieniowych, dzięki którym otrzymujemy perfekcyjny efekt końcowy, przy stopniu nanoszenia przekraczającym 65%.
Pistolety SATA RP-spełniają warunki Unii Europejskiej i związanych z tym wymogami VOC oraz obowiązujących na terenie całej Europy jednolitym ustawom.
Przestawienie się z techniki wysokociśnieniowej na technologię RP nie sprawia żadnemu lakiernikowi problemów. Może pracować "tak jak zawsze". Pistolety SATA RP określane są również jako "super szybkie".X»
라커칠 피스톨의 디지털 사양은 물론, 표준형을 구입하실 때도 이 하이텍 LED 손전등을 무료로 증정합니다.

SATA 봄맞이 행사는 2012년 3월 1일부터 4월 13일까지, 내지는 물량이 있을 때 까지 지속됩니다.