SATA actualnosci


28.02.2012

Profesjonalny system do nakładania wypełniacza

Podstawą dla wysokiej jakości lakierowania jest nakładanie wypełniacza. Jeśli wypełniacz nie zostanie obrobiony ściśle według instrukcji producenta lakieru, na końcu może to prowadzić między innymi do wystąpienia widocznych różnic struktur lub zmian odcieni w lakierowaniu. SATAjet 100 B F RPRP to skrót od Reduced Pressure (zredukowane ciśnienie) - dla zoptymalizowanych pistoletów wysokociśnieniowych, dzięki którym otrzymujemy perfekcyjny efekt końcowy, przy stopniu nanoszenia przekraczającym 65%.
Pistolety SATA RP-spełniają warunki Unii Europejskiej i związanych z tym wymogami VOC oraz obowiązujących na terenie całej Europy jednolitym ustawom.
Przestawienie się z techniki wysokociśnieniowej na technologię RP nie sprawia żadnemu lakiernikowi problemów. Może pracować "tak jak zawsze". Pistolety SATA RP określane są również jako "super szybkie".X»
z maksymalną elastycznością spełnia wymogi stawiane pistoletom do wypełniaczy w zakresie materiałów wstępnych na dodatek przy niższych - w porównaniu - całkowitych kosztach.

Trwałość elementów dyszy oraz wytrzymała konstrukcja pistoletu stanowią dla zakładu lakierniczego gwarancję długiej eksploatacji, wysokiego bezpieczeństwa użytkowania oraz niższych kosztów bieżących.

Drobne rozpylanie i szeroki strumień rozpylanej substancji pozwalają uzyskać niezakłócony przebieg procesu z niewielkim nakładem pracy dodatkowej, tzn. z niższymi kosztami szlifowania oraz odpowiednio zredukowanym czasem pracy. Oprócz tego dodatkowe nakłady zostają już na samym początku znacznie zredukowane przez ograniczającą tworzenie się mgły lakierniczej technologię RPRP to skrót od Reduced Pressure (zredukowane ciśnienie) - dla zoptymalizowanych pistoletów wysokociśnieniowych, dzięki którym otrzymujemy perfekcyjny efekt końcowy, przy stopniu nanoszenia przekraczającym 65%.
Pistolety SATA RP-spełniają warunki Unii Europejskiej i związanych z tym wymogami VOC oraz obowiązujących na terenie całej Europy jednolitym ustawom.
Przestawienie się z techniki wysokociśnieniowej na technologię RP nie sprawia żadnemu lakiernikowi problemów. Może pracować "tak jak zawsze". Pistolety SATA RP określane są również jako "super szybkie".X»
. Oprócz dużych ilości doprowadzanych substancji technika rozpylania RPRP to skrót od Reduced Pressure (zredukowane ciśnienie) - dla zoptymalizowanych pistoletów wysokociśnieniowych, dzięki którym otrzymujemy perfekcyjny efekt końcowy, przy stopniu nanoszenia przekraczającym 65%.
Pistolety SATA RP-spełniają warunki Unii Europejskiej i związanych z tym wymogami VOC oraz obowiązujących na terenie całej Europy jednolitym ustawom.
Przestawienie się z techniki wysokociśnieniowej na technologię RP nie sprawia żadnemu lakiernikowi problemów. Może pracować "tak jak zawsze". Pistolety SATA RP określane są również jako "super szybkie".X»
zapewnia wysoką prędkość roboczą. Wraz z szerokim spektrum dysz ten pistolet do wypełniaczy jest odpowiedni do obróbki wszystkich typów wypełniaczy, a tym samym cechuje się wyjątkową elastycznością zastosowania.

Połączenie SATAjet 100 B F RPRP to skrót od Reduced Pressure (zredukowane ciśnienie) - dla zoptymalizowanych pistoletów wysokociśnieniowych, dzięki którym otrzymujemy perfekcyjny efekt końcowy, przy stopniu nanoszenia przekraczającym 65%.
Pistolety SATA RP-spełniają warunki Unii Europejskiej i związanych z tym wymogami VOC oraz obowiązujących na terenie całej Europy jednolitym ustawom.
Przestawienie się z techniki wysokociśnieniowej na technologię RP nie sprawia żadnemu lakiernikowi problemów. Może pracować "tak jak zawsze". Pistolety SATA RP określane są również jako "super szybkie".X»
ze sprawdzonym systemem jednorazowych pojemników SATA RPSRPS = Rapid Preparation System (system szybkiego przygotowania) - system zbiorników do efektywnego używania lakieru. System nadaje się do mieszania, lakierowania, uzupełniania i składowania lakieru - zbiorniki  nie muszą być czyszczone po użyciu.SATA RPS dostępny jest w wielkościach 0,6 l i 0,9 l i pasuje bez stosowania niewygodnego adaptera do następujących typów pistoletów:
SATAjet 4000 BSATAjet 3000 BSATAjet 1000 BSATAjet 100 BSATAjet 2000 HVLP (2. Gen.)SATAjet RPX»
ułatwia - lakiernikowi pracę, wyraźnie zwiększa jego produktywność i zmniejsza zużycie środków czyszczących i rozpuszczalników.

Podsumowując, można stwierdzić, że wraz z pistoletem do wypełniaczy SATAjet 100 B F RPRP to skrót od Reduced Pressure (zredukowane ciśnienie) - dla zoptymalizowanych pistoletów wysokociśnieniowych, dzięki którym otrzymujemy perfekcyjny efekt końcowy, przy stopniu nanoszenia przekraczającym 65%.
Pistolety SATA RP-spełniają warunki Unii Europejskiej i związanych z tym wymogami VOC oraz obowiązujących na terenie całej Europy jednolitym ustawom.
Przestawienie się z techniki wysokociśnieniowej na technologię RP nie sprawia żadnemu lakiernikowi problemów. Może pracować "tak jak zawsze". Pistolety SATA RP określane są również jako "super szybkie".X»
lakiernicy zyskują praktyczne rozwiązanie z niskimi kosztami bieżącymi.

Czy wiedziałeś, że koszty pistoletu do wypełniaczy SATA dla jednego lakierowania wynoszą tylko około 7 centów (przy 2- lub 3-letnim użytkowaniu)?

Przejdź do obliczeń kosztów przypadających na pistolet lakierniczy przy jednym lakierowaniu