News


05.04.2011

Správné čištění - alfa a omega optimálního výsledku při lakování

Lakovací pistole SATA jsou precizní nástroje s jemnou mechanikou, pomocí nichž lze již mnoho let dosahovat vynikající výsledky při lakování.

Základem toho jsou prvotřídní materiály, z nichž se vyrábějí lakovací pistole SATA, omezené tolerance při výrobě, přísné kontroly kvality a maximální důkladnost při montáži.

Ale i navzdory tomu: I lakovací pistole SATA vyžadují péči. Absolutní povinností pro každého lakýrníka je pečlivé čištění pistole nejpozději na konci pracovního dne - často je třeba provádět i mezičištění.  Extrémně krátké kanálky na barvu bez zadního zářezu, přípojky nádobky QCCK patentovému řízení přihlášený Quick Cup Connector - rychlopřípojka pro výměnu kelímku zabezpečuje pevné usazení průtokového kelímku při pouze 1/4 otočení a značně tak usnadňuje práci při čištění nebo výměně kelímku. X», tělesa pistole se speciální vrstvou a robustní závity, to je uvedeno jen několik příkladných vlastností, které vám usnadní čištění lakovacích pistolí SATA.

Znečištění nebo poškození prvků trysek může zapříčinit chybné obrazy stříkání.

 

Abyste „Vaši SATA“ mohli používat co nejdéle k vaší úplné spokojenosti, uvádíme zde jen několik tipů na téma „čištění“:

1. Četnost čištění

Po každém použití by se měl kanálek na barvu alespoň propláchnout a případně vyčistit trysku („mezičištění“). Při použití jednorázových nádobek, jako např. SATA RPSRPS = Rapid Preparation System (systém rychlé přípravy) - systém kelímků pro efektivní zpracování laku. Tento systém se hodí k míchání, lakování, doplňování a skladování - a nemusí být po jeho použití prováděno čištění.SATA RPS je k dostání ve velikostech 0,6 l a 0,9 l a pasuje bez rušivého adaptéru na následující typy pistolí:
SATAjet 4000 BSATAjet 3000 BSATAjet 1000 BSATAjet 100 BSATAjet 2000 HVLP (2. Gen.)SATAjet RPX»
, se doporučuje používat především rychločisticí přístroj SATA clean RCS. Čistí pistole spolehlive a rychle, a protože se montuje v lakovací kabině, ušetří se zbytečná doba na cestu. 

Po ukončení prací by se měly lakovací pistole důkladně vyčistit. Buď manuálně nebo – racionálněji – v mycích automatech na pistole. Používejte přitom pouze automaty, které jsou doporučeny firmou SATA, poznáte je podle  pečetě „SATA approved“ . Dodržujte návod k obsluze vašeho mycího automatu. V žádném případě nejsou na čištění vhodné systémy pro čištění ultrazvukem, protože poškozují trysky a povrchy lakovacích pistolí. 


Důležité upozornění: Během čištění v automatech dbejte na to, aby byl vzduchový kanál neustále napájen čistým stlačeným vzduchem. Lakovací pistole nechte v automatech pouze po dobu procesu umývání. Pokud se nechají v automatech delší dobu, mohou výpary rozpouštědel poškodit elektroniku digitálních pistolí. 


2. Čisticí prostředky

U systémů s vodou používejte jen neutrální čisticí kapaliny s hodnotou pH od 6 do 8. Při použití destilačních zařízení je nutné dávat pozor na pravidelné podávání čerstvého čisticího prostředku na zředění, protože regeneráty jsou jinak velmi agresivní a mohly by poškodit povrch pistolí. Dodržujte vždy pokyny k dávkování od výrobce. V žádném případě nepoužívejte kyseliny, žíravé tekutiny, mořidla, nevhodné regeneráty nebo jiné agresivní čisticí prostředky. Následkem jejich použití dojde dříve nebo později ke vzniku koroze. 

Zabraňte pronikání čisticí kapaliny do vzduchových kanálků. Proto se nesmí v žádném případě pokládat lakovací pistole do čisticí kapaliny. Přitom totiž hrozí nebezpečí, že se vzduchové kanálky natrvalo ucpou zbytky uvolněnými v kapalině.   Následkem jsou zmenšující se střiky. Především u digitálních pistolí může vniklá kapalina poškodit elektroniku - displej zčerná, příp. se porouchá. 

 

3. Čisticí nástroje

K čištění nepoužívejte žádné špičaté, ostré nebo hrubé předměty. Ideální jsou štětce a utěrky, nikoliv kovové kartáče. V případě ulpělých nečistot doporučujeme používat k čištění otvorů trysek speciální čisticí kartáče a speciální jehly.  Použití jiného nářadí může vést k poškození a narušení střiku. 


4. Opláchnutí a vyfoukání dosucha

Důležité upozornění, které platí jak pro manuální, tak i automatické čištění: Na konci opláchněte čisticí kapalinu a pistole vyfoukejte dosucha – to platí především pro kanálek na barvu a závity vzduchových trysek – uvnitř i zevně. Tak zabráníte vzniku koroze. 


5. Namazání tukem

K zajištění funkce pistole by se měly po opláchnutí a usušení namazat všechny pohyblivé součásti. Za tím účelem je k dostání speciální tuk na pistole, který neobsahuje SilikonSyntetická látka, jejímž základem je struktura křemíku a kyslíku.Silikon a silikon obsahující látky nacházejí mnohostranné technické a chemické uplatnění.Kromě průmyslových aplikací jsou pro oblast nátěrových prostředků pro stavebnictví zajímavé vodové disperze ze silikonové pryskyřice (sylikonové emulze) k provádění hydrofobních úprav zděných konstrukcí.Silikon obsahující látky mění povrchové napětí. Již velmi malé silikonové částice vedou ke značnému narušení laku (silikonové krátery). Silikon obsahující látky (např. rukavice, oleje atd.) nesmí být proto nikdy používány v oblasti lakýrnictví.X» ani kyseliny (výr. č. 48173). 


 

 

Soubory:
157867_Reinigung_Wartung_06.pdf760 K
167452_First__Aid__Poster_A2_03.pdf6.2 M