News


19.08.2013

"Přiznat barvu!"

Jaké šance mají mladiství, jejichž dosavadní život neprobíhal ideálním způsobem a kteří se s ním musí nějakým způsobem vyrovnat? Většinou žádné! Roztříštěné rodiny a těžké sociální podmínky jsou často příčinou. Na tom se zpětně již nedá nic změnit. Z této neperspektivní situace jsou ale možné cesty jak z ní ven. Ve městě Kiel am Rhein existuje spolek, který umožňuje mladistvým, zakotvit v profesním životě - Riverside Kustomz e. V.

Dva, kteří vědí, co to znamená vypracovat si novou šanci v životě, jsou Edgar (20) a Benni (22). Oba jsou u Riverside Kustomz e. V. v projektu "Přiznat barvu". Dohromady se jedná o 5 mladistvých, kteří se v rámci tohoto projektu vyučí autolakýrníkem. Oliver Wagner (na obrázku nahoře) je jejich příslušným lakýrnickým mistrem. Se svým předchozím zaměstnáním - v jednom velkém průmyslovém závodě - byl v podstatě celkem spokojený. Také tam byl mistrem učňů. Ale chtěl nějak ven z této dřiny, jak to dnes označuje. Se svými zkušenostmi chtěl ještě jednou dělat něco úplně jiného. "S mládeží mi to šlo vždy. Jakmile jsem se dozvěděl o tomto projektu, ihned mně to začalo zajímat. Zde platí, pomáhat mladistvým od základu. Jde o předání a zažití klasických hodnot jako jsou dochvilnost, respekt, tolerance a otevřenost. Pouze tak se to mohou naučit. Není to lehké, zprostředkovat mladým lidem tyto hodnoty, které budou potřebovat ve svém budoucím životě. Napět í a stres jsou samozřejmě součástí tohoto učení. Ale pokud se kluci aděvčata prosadí na trhu práce, je to dostatečnou odměnou! Potom jsme společně opravdu něco dokázali." 

"Při mé práci a vzdělávání sázím vždy na stříkací pistole SATA. S těmito pistolemi jsem pracoval již, když jsem sám byl v učení. Moji chlapci si s těmito pistolemi velmi dobře rozumí. Pokud jde o to, učit se celý život nové věci, měl by mít člověk alespoň spolehnutí na nářadí", říká profesionální učitel. 

Benni bude první, který udělá první krok do volného hospodářství. 22letý je ve třetím ročníku a připravuje se na své závěrečné zkoušky v létě. Svoje dovednosti v oboru restaurování aut si od základu osvojil prací na starých autech. Brzké přivedení k praxi v lakování nese své ovoce. Ale na teorii bude muset ještě zapracovat. 

Proto je u Roverside někdo, kdo se stará o teoretickou stránku: Birgit Kehrer. Vystudovaná učitelka matematiky a němčiny pomáhá mladistvým připravit se na teoretickou část zkoušky. "Práce u Riverside je perfektním doplněním k mému zaměstnání učitelky na odborné škole. V projektové práci nejsem tak staticky omezená jako na odborné škole přeorganizovaným učebním plánem. Zde se mohu věnovat velmi individuálně každému mladistvému zvlášť a vidím při učení ihned úspěch. Myslím, že pokud bych dnes měla jít znovu studovat, vybrala bych si sociální pedagogiku," říká ohlížejíc se zpět. 

Peníze pro spolek, nositele vzdělání a vzdělávací provoz v Kehlu přicházejí od komunálních pracovních agentur, evropského sociálního fondu a také od sponzorů. Na posledně jmenovaných jsou machři z Riverside obzvláště závislí. "Spolek se musí uživit. Proto nás velmi potěší kdokoli, kdo nás finančně podpoří. Jsou to např. provozy, které nemohou sami vzdělávat nebo ne v takovém měřítku, jak by si přáli. Ale také privátní dary," říká Oliver Wagner, "a pouze tak budeme moci dlouhodobě pracovat a starat se o ztroskotané mladistvé." 

Více o Riverside Kustomz e. V. a jejich projektech "Přiznat barvu" a "Zpátky do budoucnosti" se dozvíte na: www.riverside-kustomz.de