News


12.03.2018

SATA spring promotion 2018

Feel the Sound. Feel the Beat. Feel free with SATA! 12 March – 30 April 2018 (USA, Canada: 16 April – 24 May 2018)

Under the motto "Feel the Sound. Feel the Beat. Feel free with SATA!" the
SATA Headphones come free of charge with the purchase of every SATAjet®
5000 B during the promotion period. Whether at work, on the road or during a
workout - enjoy wireless music.


Wireless music at its best! Due to Bluetooth technology, you can simply
connect to your sound source and enjoy wireless music within a radius of up
to ten meters for up to eight hours. You can take your headphones with you
wherever you go thanks to their handy folding design.

These limited headphones are available for a limited period of time only. With
the purchase of each SATAjet®5000 B setting new standards in terms of quality
and versatility – no matter whether in HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» or RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X» technology, as non-digital
or DIGITAL version, painters will get one set of SATA Headphones free of
charge.