SATA®anti-dust jet™ X


SATA®anti-dust jet™ X

 

 

 

SATA®anti-dust jet™ X

Stosuje się go w celu rozładowania i odpylenia naładowanych elektrostatycznie elementów z tworzyw sztucznych przed lakierowaniem.