FAQ


Existuje podpora pro zacházení s lakovací pistolí a dalšími produkty?

Ano, nabízíme velké množství školicích videí. Od čištění pistole přes údržbu filtru stlačeného vzduchu až po témata jako jsou systémy k ochraně dýchacího ústrojí najdete v rubrice Servis a Rádce krátká a informativní videa ke shlédnutí nebo stažení.

Hledám označení náhradních dílů k mé lakovací pistoli SATA. Získám na Vaší domovské stránce požadované informace?

Najdete odpovídající seznamy náhradních dílů s označením třídy výbušnosti stejně jako kompletní návody na obsluhu k aktuálním a předešlým produktům - navíc se můžete jednoduše podívat na přehledný obrázek pistole nebo použít rychlovyhledávač produktů. Pro předešlé produkty existuje extra asistentka. Pod zobrazením produktu získáte linky na návod k obsluze, prospekty a označení náhradních dílů.

Jak se mám o lakovací pistoli správně starat?

Podívejte se prosím v rubrice Servis a Rádce na video na téma čištění pistolí, tipů pro lakýrníky stejně jako 7 smrtelných hříchů při zacházení s nářadím. Po návštěvě těchto stránek jste připraveni na zacházení s lakovací pistolí.

Jak vím, že jsem získal originální SATA produkt?

Díky systému SATA SAL je k dispozici sofistikovaný a absolutně bezpečný systém k autentifikaci pravosti produktu. V několika vteřinách se dozvíte, zda se jedná o produkt naší výroby. Vše, co musíte udělat, je vepsat kód, který se skrývá pod trhacím políčkem na hologramové nálepce balení.

Kde mohu přihlásit svou novou lakovací pistoli k prodloužené záruce?

Registrace lakovacích pistolí, filtrů stlačeného vzduchu a vzduchem chlazených systémů ochrany dýchacích cest k SATA prémium záruce může být provedena do 30 dnů ode dne nákupu online - jednoduše a rychle. Obratem obdržíte potvrzení prodloužení záruky.

Kde získám poradenství v technických otázkách ohledně lakování?

SATA fórum nabízí obsáhlé možnosti výměny zkušeností s kolegy, případně také přímého vyhledání speciálních tématických oblastí.

Mnohé pojmy z oblasti lakování znám sice z doslechu - přišlo by mi ale někdy těžké vysvětlit je logicky mému učni - mohu v této věci obdržet pomoc?

Lakýrnická encyklopedie firmy SATA SATA v rubrice Servis a Rádce z Vás učiní absolutního specialistu.

Co je to Quick Change?

Rychlozávit na vzduchové trysce, který je maximálně přívětivý k čištění a údržbě. Velké otáčky závitu je jednoduché čistit a pomocí 1,5 otočení se dají vzduchové trysky odejmout a znovu utáhnout.

Co představuje, případně co znamený název firmy SATA?

Současný název firmy SATA GmbH & Co. KG se značkou SATA byl zaregistrován jako obchodní značka již v roce 1914. Vznikl ze dvou slabik zakládající firmy SANITARIA, která byla výrobcem lékařsko-technických zařízení. Další informace týkající se historie firmy najdete v části Firma/SATA sága.

Dbáte na kvalitu při nákupu nářadí?

Produkty SATA si po celém světě užívají maximálního uznání pro svou příslovečnou kvalitu „Made in Germany / Vyrobeno v Německu“. Zárukou toho je vysoká preciznost výroby na jediném výrobním místě v Kornwestheimu u Stuttgartu.

Domovská stránka SATA je k dispozici v mnoha jazykových verzích! Do kolika zemí jsou dodávány Vaše produkty?

Z jediného místa výroby v Kornwestheimu je v současné době zásobováno 94 zemí světa.

Jak mohu navázat spojení se SATA prodejcem zodpovědným za můj region?

V rubrice Kontakt/Prodejci najdete formulář pro dotazy, ve kterém můžete přímo vyjádřit svá přání. Příslušný prodejce se s Vámi obratem spojí.

Jak najdu správné nářadí pro aplikaci vybraného materiálu?

Praktickou a spolehlivou pomoc Vám poskytnou například údaje výrobce o konkrétním laku na jednotlivých stránkách produktu. Ve spolupráci s početnými výrobci laků z nejrůznějších oblastí zde najdete aktuálně doporučení týkající se pistolí, trysek a tlaku střiku vyladěná na příslušné materiály.

Jaké je telefonické spojení za účelem poskytnutí technického poradenství?

V rubrice Kontakty najdete příslušná spojení - ať už telefonická nebo e-mailová - zde můžete rychle a snadno navázat kontakt.

Jako prodejce SATA kategorie prémium Select bych byl rád neustále informován o aktuálním stavu techniky. Kde se dozvím něco k obsahu a termínům Vašich školení prodejců?

Máme radost z toho, že se naši prodejci neustále dále vzdělávají, aby byli schopni poskytovat optimální poradenství na trhu. V rubrice Firma / Prodejci / Školení obdržíte po své registraci a přihlášení jako prodejce SATA požadované informace o nabízených školeních.

Jako zástupce tisku vždy vytvářím rešerše produktových novinek a produktových vylepšení. Budu na Vašich stránkách jako zástupce odborného tisku obsloužen?

Speciálně pro odborný tisk jsme založili rubriku Novinky & Tisk, kde najdete odpovídající tiskové informace s textovými a obrazovými údaji.

Je pravda, že lakovací pistole SATA jsou před expedicí podrobeny zkoušce střiku?

Ano, u firmy SATA jsou veškeré sady trysek a lakovacích pistolí bezvýjimečně najemno seřízeny zkušenými kolegy při náročné ruční práci, abychom Vám mohli nabídnout maximální možnou kvalitu paprsku. Pro vertikální / stojatý paprsek je vzduchová tryska uspořádána tak, aby bylo laserové označení čitelné z přední strany. U horizontálního / ležícího paprsku musí být individuální zkušební značka seřízení uspořádána tak, aby byla umístěna na rohové straně vzduchové trysky.

Kde mohu jako koncový zákazník odebírat SATA produkty?

Prodejce SATA najdete na mnoha místech. V podrubrice Prodejci najdete odpovídající kontaktní adresy ve Vašem okolí. Pro zahraničí najdete kontaktní adresy dovozců v odkaze Firma > Zahraniční prodejci.

Kde najdu kontaktní adresy Vašich zahraničních partnerů?

V rubrice Linky se rychle dostanete k požadovaným kontaktům na naše partnery, případně dovozce.

Kde najdu nákupní prameny produktů pro lakýrníky, které nejsou součástí výrobního programu SATA?

Zde bychom Vás chtěli odkázat na online výstupy příslušných odborných časopisů. Najdete tam také odpovídající odbytiště.

Kde se dozvím, která je ta správná lakovací pistole pro můj případ použití?

Zde Vám pomůže rubrika: Servis a RádceV odkaze Rádce lakování se dostanete k vyhledávači SATA pistolí, který Vám rychle a jednoduše ukáže cestu k té správné lakovací pistoli.

Kde se nachází místa výroby produktů SATA?

Kompletní SATA produkce se realizuje výhradně na jednom místě v Německu.

Díky velmi vysoké hloubce výroby, nejmodernějším výrobním zařízením a především vysoce motivovanému a vysoce kvalifikovanému týmu zaměstnanců jsou produkty SATA vyráběny v Kornwestheimu poblíž Stuttgartu.

Kolik zaměstnanců má firma SATA?

SATA je klasickým středně velkým podnikem. Aktuálně zde nachází zaměstnání 264 zaměstnanců. Charakteristická je přitom nadprůměrně dlouholetá příslušnost k firmě, která ne zřídka trvá od ukončení vzdělání až do důchodového věku.

Můžu s každou lakovací pistolí SATA zpracovávat lak ředitelný vodou?

Ano, lakovací pistole SATA aktuální produkce jsou v neomezené míře vhodné k řemeslnému použití. Pro trvalé průmyslové použití jsou k dispozici automatické a robotické pistole ve speciálním provedení. Speciálně jsou k dispozici rovněž trysky vyladěné na lak ředitelný vodou. Při použití laků obsahujících rozpouštědla stejně jako vodou ředitelných laků bezpodmínečně doporučujeme dbát na oddělený režim pistolí, abychom se vyvarovali chyb v lakování a zabránili drahým dodělávkám!

Můžu za účelem čištění ponořit kompletní pistoli do ředidla?

Při namočení do ředidla se sice rozpustí částice nečistot a zbytky laku, dostanete se však také do vzduchových kanálů pistole. Protože vzduchové kanály jsou velmi jemné vyvrtané otvory, ucpávají postupně tyto částice kanály. Protože se přitom jedná o vleklý proces, není zpravidla lakýrníkem ihned rozpoznán: Výsledek lakování se postupně zhoršuje, dokud tím nakonec podstatně netrpí (posuny barevných odstínů, příměsi částic, zmenšení paprsku).Příčiny chyb jsou často spatřovány v laku, tlaku a jiných - pouze zřídka ve špatné manipulaci s pistolí.Doporučujeme Vám pistoli čistit za použití mycího automatu (se zařízením pro čištění vzduchových kanálů) nebo řádně a pečlivě ručně - nikdy ji však nevkládejte do ředidla nebo mořidla.

Můžu za účelem čištění ponořit kompletní pistoli do ředidla?

Při namočení do ředidla se sice rozpustí částice nečistot a zbytky laku, dostanete se však také do vzduchových kanálů pistole. Protože vzduchové kanály jsou velmi jemné vyvrtané otvory, ucpávají postupně tyto částice kanály. Protože se přitom jedná o vleklý proces, není zpravidla lakýrníkem ihned rozpoznán: Výsledek lakování se postupně zhoršuje, dokud tím nakonec podstatně netrpí (posuny barevných odstínů, příměsi částic, zmenšení paprsku).Příčiny chyb jsou často spatřovány v laku, tlaku a jiných - pouze zřídka ve špatné manipulaci s pistolí.Doporučujeme Vám pistoli čistit za použití mycího automatu (se zařízením pro čištění vzduchových kanálů) nebo řádně a pečlivě ručně - nikdy ji však nevkládejte do ředidla nebo mořidla.

Nabízí domovská stránska SATA kromě užitečných údajů a fakt také možnosti pro zábavu?

Ano, SATA hra - klasická skákací a běhací hra se postará o zábavu a pestrost - systém hodnocení ji nechává stát se ideálním prodejcem novinek pro celý tým v polední přestávce. Hru najdete v rubrice Zábava/Hra.
Další nabídky v oblasti zábavy na domovské stránce SATA se ještě plánují.

Nabízí SATA odpovídající poprodejní servis a podporu?

Samozřejmě, vlastní servisní a opravárenské oddělení i po uplynutí 3leté záruční doby (při přihlášení k bezplatné SATA prémium záruce do 30 dnů ode dne nákupu) zajistí, aby byl Váš SATA produkt rychle a za výhodných nákladů uveden do původního stavu. Dlouholeté zásobování náhradními díly je přitom v této oblasti určitě typické - bezplatný předběžný rozpočet nákladů je přitom samozřejmostí.

Prezentace Vašich produktů mě přesvědčila. Jak můžu kontaktovat prodejce, který mi předvede produkt na místě v mé firmě?

Přejděte prosím k rubrice Firma - v podrubrice Prodejci najdete odpovídající kontaktní adresy ve Vašem okolí.

Prodejce mi doporučil, abych svou starší vysokotlakou pistoli nahradil aktuálním modelem s vysokým přenosovým výkonem materiálu - má to opravdu smysl?

Ano, moderní lakovací pistole s omezenou tvorbou mlhy a odpovídající VOC v nízkotlaké technice HVLP a optimální vysokotlaké technice RP nabízí nejjemnější výsledky při rozprašování pro dosažení maximální kvality lakování a navíc zajišťují s přenosovým výkonem materiálu ≥65 % značné úspory materiálu a zvýšenou ekologickou únosnost.

Rád bych navštívil firmu SATA – kde prosím najdu plánek příjezdu?

Plánek příjezdu do Kornwestheimu najdete v rubrice Ke stažení.

Rád bych se dále informoval v lakýrnické branži - můžete mi nabídnout pomoc?

Samozřejmě - ve zvlášť zřízené rubrice Linky na lakýrníky najdete dostačující množství linků, abyste se mohli skutečně obsáhle informovat.

V televizi je SATA neustále k vidění v televizních tuningových show. Pro účely designových a tvůrčích prací hledám vzduchovou pistoli. Nabízí SATA takovou malou lakovací pistoli?

Také modely vzduchových pistolí SATAgraph mají v naší firmě tradici - a to již po téměř 80 let. Aktuálně je k dodání široký sortiment různých modelů pro nejrůznější použití, rozpočty a nároky. Jejich přehled najdete zde v podrubrice Použití/Vzduchové pistole.

Zajímala by mě historie firmy SATA. Kde získám takové informace?

SATA sága poskytuje podrobný pohled na stoletou historii firmy a jejich produktů.

Získám zde také detailní informace k lakovacím materiálům?

Jsme specialisté v oblasti aplikačních přístrojů - rádi Vám doporučíme výrobce laků - příslušné linky již máme připraveny v odkaze Linky/Partneři lakýrníci.