Prémiová záruka - přihlášení

Na přístroj SATA Vám poskytneme prodlouženou záruku (1 rok + 2 roky = 3 roky), pokud od Vás nebo od Vašeho prodejce do 30 dnů od data prodeje obdržíme řádně a kompletně vyplněný formulář žádanky o poskytnutí prémiové záruky nebo pokud provedete registraci prémiové záruky přes internet.

 
 
 

SATA zaručuje, že dodaný přístroj nevykazuje žádné vady materiálu nebo konstrukce. Prémiová záruka platí za předpokladu, že se přístroj používá a obsluhuje v souladu s návodem k provozu.

Prémiová záruka zahrnuje náklady na opravu a bezplatnou výměnu defektních dílů v důsledku vad materiálu nebo výroby; nároky nad uvedený rámec jsou vyloučeny, pokud ručení není nutně předepsáno zákonem.

Z prémiové záruky jsou vyloučeny zejména díly podléhající rychlému opotřebení (např. tryskové sady, filtry, těsnění, membrány, pružiny), běžné opotřebení, elektronické konstrukční prvky a přetížení. Využitím záruky se záruční lhůta neprodlužuje a nezačíná ani běžet nová záruční lhůta. Reklamaci lze uznat jen pokud nerozebraný přístroj v originálním stavu a s kopií přihlášky k prémiové záruce nebo s emailovým potvrzením a fakturou/účtenkou pošlete dodavateli nebo importérovi SATA.

Registraci prémiové záruky

Ze všech úplně vyplněných on-line registrací k SATA prémiové garanci bude od nynějška vylosována každé čtvrtletí atraktivní cena např. Apple iPad mini.

Účast na slosování je možná pouze po úplném zadání všech povinných dat, správné e-mailové adresy, správného SAL kódu v přihlašovacím formuláři k SATA prémiové garanci (do 30 dní po zakoupení)!

Vítězové budou informování e-mailem a budou zveřejněni na domovské stránce SATA! Není vymahatelné právní cestou. Změny a omyly vyhrazeny.