Impresszum


A szolgáltató megjelölése a német Elektronikus Médiára vonatkozó Törvény (Telemediengesetz vagy TMG) 5.§ alapján

Ennek az internetes fellépésnek a szolgáltatója és felelőse a német Elektronikus Médiára vonatkozó Törvény (Telemediengesetz vagy TMG) 5.§ és a német információs és kommunikációs szolgáltatásokról szóló törvény (Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz - IuKDG) alapján a

 

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstr. 20
70806 Kornwestheim
Germany

Telefon: +49 (7154) 811 - 200
Telefax: +49 (7154) 811 - 190

export@sata.com

www.sata.com

 

Kornwestheim székhelyű Betéti Társaság
Cégbíróság Stuttgart HRA 202151
Személyesen felelős tag:
SATA Verwaltungs-GmbH, Kornwestheim HRB 202857
Ügyvezető: Albrecht Kruse, Stuttgart
Közösségi adóazonosító sz.: DE 146132518

 

Jogi információk:

1. Jogi tudnivalók
A SATA GmbH & Co. KG, alább SATA, nem vállal felelősséget a közzétett információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért és minőségéért. A felkínált információk felhasználása vagy fel nem használása, ill. a hibás vagy hiányos információk felhasználása által keletkezett anyagi vagy elvi károkra vonatkozó anyagi felelősségrevonást egyértelműen kizárjuk, kivéve, ha a SATA bizonyíthatóan szándékosan vagy durva gondatlanságból vétett volna.  Valamennyi ajánlat önkéntes és kötelezettség nélküli.  A SATA kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy az oldalak részeit, vagy a teljes kínálatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje, vagy a közzétételt szüneteltesse vagy megszüntesse.

 

2. Utalások és hivatkozások
A SATA felelősségi körén kívül eső idegen internetoldalakra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások (linkek) esetén a jótállási kötelezettség csak akkor lép életbe, ha a SATA-nak tudomása van a tartalomról és műszakilag lehetséges és elképzelhető lenne, hogy a jogellenes tartalmak esetén megakadályozza a használatot.  A SATA ezért nyomatékosan kijelenti, hogy a link közzétételének időpontjában az adott hivatkozott oldalak nem tartalmaztak illegális dolgokat.  A SATA nem tudja befolyásolni a hivatkozott / kapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítását.  A SATA ezért nyomatékosan elhatárolja magát mindazon hivatkozott / kapcsolt oldalalak tartalmától, melyeket az összekapcsolódás után módosítottak.  Ez a kijelentés a saját internetes kínálaton kívüli hivatkozásokra és utalásokra, valamint esetlegesen a SATA által létrehozott vendégkönyvekre, vitafórumokra és levelezési listákra vonatkozik. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért és különösképpen olyan károkért, melyek az így felkínált információk felhasználásából vagy fel nem használásából adódnak, csupán annak az oldalnak a szerzője felel, amelyikre vezetett a hivatkozás, nem pedig az, aki hivatkozással csupán utal az adott közzétételre.

 

3. Szerzői és megjelölési jog
A SATA arra törekszik, hogy valamennyi publikációban figyelembe vegye a felhasznált grafikonok, hanganyagok, videofelvételek és szövegek szerzői jogát, saját maga által készített grafikonokat, hanganyagokat, videófelvételeket és szövegeket használjon, vagy ingyenesen használható grafikonokra, hanganyagokra, videófelvételekre és szövegekre nyúljon vissza.  Az internetes kínálaton belül megnevezett és esetlegesen harmadik személy által levédett márka- és védjegyek korlátlanul az adott érvényes megjelölési jog rendelkezései és az adott bejegyzett tulajdonos tulajdonosi joga alá tartoznak.  Csupán a puszta megnevezésből nem lehet arra következtetni, hogy a márkajelet nem védik harmadik személy jogai.  A nyilvánosságra hozott, és a SATA által létrehozott objektumok szerzői joga egyedül a SATA-nál marad.  Az ilyen grafikonokat, hanganyagokat, videófelvételeket és szövegeket más elektronikus és nyomtatott publikációkban sokszorosítani vagy felhasználni a SATA beleegyezése nélkül tilos.

 

4. Adatvédelem
Amennyiben az internetes kínálaton belül lehetőség van a személyi vagy üzleti adatok beadására (e-mail cím, név, lakcím), akkor a használó részéről ezek adatok megadása önkéntes alapon történik.  Valamennyi felkínált szolgáltatás igénybevétele és kifizetése - amennyiben ez műszakilag lehetséges és elvárható - ezen adatok megadása nélkül ill. névtelen adatokkal vagy álnéven megoldható.

 

5. A jótállás kizárásának jogi hatálya
A jótállás kizárása annak az internetes ajánlat részeként tekintendő, melyről erre az oldalra utaltunk.  Amennyiben ennek a szövegnek a részei vagy egyes fogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az érvényes jogi helyzetnek, a dokumentum fennmaradó részeinek tartalma és érvényessége marad változatlan.

 

6. Védjegyek
A SATA, SATAjet, a SATA-logó és/vagy egyéb itt megemlített SATA termékek vagy bejegyzett védjegyek, vagy a SATA GmbH & Co. KG USA-ban és/vagy egyéb országokban bejegyzett védjegyei. A tartalomban szereplő vállalatnevek és terméknevek hozzátartozó tulajdonosuk védjegye lehetnek.