Kompletní program pro průmyslové úkoly v oblasti povrchové úpravy

Povrch průmyslových výrobků musí splňovat dle oblasti použití nejrůznější funkce a kvalitativní kritéria. Kvůli tomu jsou povrchově upravovány nejrůznějšími médii. Pro aplikaci těchto médií nabí- zí SATA vždy vhodné řešení ve formě ručních, automatických nebo robotických stříkacích pistolí. Aplikační technika od SATA zaručuje vysokou bezpečnost procesu a reprodukovatelnost výsledků.

 
 
 

Automatické pistole pro perfektní povrchy

 

K dosažení nejvyšší kvality povrchové úpravy v průmyslovém lakování se používají vysoce vý- konné stříkací pistole SATA. Je potřeba se rozhodnout pro ruční nádobkové pistole a ruční pistole s přívodem materiálu nebo pro automatické stříkací pistole. Jejich systémy trysek jsou perfektně nastaveny pro moderní lakovací systémy všech vedoucích výrobců laků. Tím splňují Vaše laková- ní nejvyšší požadavky ohledně barevného odstínu, vytvoření efektů, průběhu, stupně lesku.

 
 
 

Interně řízené automatické pistole pro vysoce kvalitní povrchové úpravy

SATAjet® 3000 A™ HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X»

Interně řízená automatická pistole pro vysoce kvalitní povrchové úpravy v HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» technologii

Ideální pro nejvyšší nároky lakování ohledně ostrosti tónu, průběhu, přesnosti barevných odstínů a stupně lesku.

SATAjet® 3000 A™ RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X»®

Interně řízená automatická pistole pro vysoce kvalitní povrchové úpravy v RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X» technologii

Ideální pro nejvyšší nároky lakování ohledně ostrosti tónu, průběhu, přesnosti barevných odstínů a stupně lesku.

Externě řízené, plně automatické stříkací pistole pro vysoce kvalitní povrchové úpravy

SATAjet® 3000 ROB™ HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X»

Externě řízené, plně automatické stříkací pistole pro vysoce kvalitní povrchové úpravy v HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» technologii

Ideální pro nejvyšší nároky na lakování s ohledem na ostrost tónu,
průběh a stupeň lesku.

SATAjet® 3000 ROB™ RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X»®

Externě řízené, plně automatické stříkací pistole pro vysoce kvalitní povrchové úpravy v RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X» technologii

Ideální pro nejvyšší nároky lakování ohledně ostrosti tónu, průběhu,
přesnosti barevných odstínů a stupně lesku.

Interně řízené automatické pistole pro univerzální povrchové úpravy

SATAjet® 1000 A™ RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X»®

Interně řízené automatické pistole pro univerzální povrchové úpravy v technologii RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X»

Koncept univerzálních trysek pro funkční povrchové úpravy a průmyslové povrchy.

Interně řízené automatické pistole pro jemný rozprach na malých plochách

SATAminijet® 1000 A™ HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X»  

Interně řízené automatické pistole pro jemný rozprach na malých plochách v technologii HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X»

Koncept trysek u SATAminijet 1000 HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» garantuje nejlepší výsledky
povrchové úpravy na malých plochách

SATAminijet® 1000 A™ RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X» ® 

Interně řízené automatické pistole pro jemný rozprach na malých plochách v technologii RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X»

Koncept trysek u SATAminijet 1000 HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» garantuje nejlepší výsledky
povrchové úpravy na malých plochách.

Externě řízené, plně automatické stříkací pistole s jemným rozprachem pro stříkání malých ploch a dílů

SATAminijet® 1000 ROB HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X»

Externě řízené, plně automatické stříkací pistole s jemným rozprachem pro stříkání malých ploch a dílů

Koncept trysek u SATAminijet 1000 HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» garantuje nejlepší výsledky
povrchové úpravy na malých plochách.

SATAminijet® 1000 ROB RP®  

Externě řízené, plně automatické stříkací pistole s jemným rozprachem pro stříkání malých ploch a dílů

Koncept trysek u SATAminijet 1000 RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X» garantuje nejlepší výsledky
povrchové úpravy na malých plochách.

Externě řízené automatické pistole s vysokou frekvencí taktu pro malé díly

SATAminijet® 1000 A S HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X»  

Interně řízené automatické pistole pro jemný rozprach na malých plochách v technologii HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X»

Koncept trysek u SATAminijet 1000 HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» garantuje nejlepší výsledky
povrchové úpravy na malých plochách.

Externě řízené pistole pro označování a dosažení ostře ohraničených povrchů

SATA® LPS™ RB 2000 RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X»™, SATA LPS R™ 2000 

Externě řízené pistole pro označování

Ruční nastavení šířky a výšky paprsku a také množství materiálu
garantuje dosažení ostrého ohraničení u značení povrchů.

 

 

Interně řízené automatické pistole pro AirlessU postupu pro aplikaci Airless je materiál rozprašován bez vzduchu - rozprašování probíhá pouze tlakem materiálu ve velmi malé trysce. Hrubším rozprašováním je možno dosáhnout velmi vysokého přenosového výkonu, povrchová struktura je přitom však také hrubší než u aplikačních technik využívajících rozprašování pomocí vzduchu.X» povrchové úpravy

SATAjet® 3000 A™ spray mix

Automatické vysoce výkonné stříkací pistole

Automatické vysoce výkonné stříkací pistole jsou určeny k použití na poloautomatických nebo plně automatických stříkacích zařízeních všech velikostí.

 
 
 

Ruční pistole s tlakovým přívodem materiálu pro sériovou výrobu a velké plochy

 

SATAjet 1000 je univerzálem mezi stříkacími pistolemi. Díky širokému spektru velikostí tryskových sad je možné skvěle zpracovávat různá média ke stříkání: od řídkých mořidel, čirých laků, strukturních laků a lazur až po lepidla a jiné tixotropní materiály. Pomocí prodlužovacích nástavců v různých provedeních se dají povrchově upravit také špatně přístupná místa. Na základě Vašeho požadavku najdeme pro Vás správné aplikační řešení.

 
 
 

Pistole s tlakovým přívodem materiálu pro vysoce kvalitní povrchovou úpravu

SATAjet® 3000 K HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X»

Pistole s tlakovým přívodem materiálu - "Extra úsporná"

Ideální ke zpracování velkých možství materiálu a pro nasazení všude tam, kde je zapotřebí splnit nejvyšší nároky na kvalitu povrchu.

SATAjet® 3000 K RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X» ®

Pistole s tlakovým přívodem materiálu - "Extra rychlá"

Ideální ke zpracování velkých možství materiálu a pro nasazení všude tam, kde je zapotřebí splnit nejvyšší nároky na kvalitu povrchu.

Pistole s tlakovým přívodem materiálu pro univerzální povrchové úpravy

SATAjet® 1000 K HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X»

Robustní univerzální stříkací pistole - "Extra úsporná"

Optimální výsledky práce ve všech oblastech použití.

SATAjet® 1000 K RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X»®

Robustní univerzální stříkací pistole - "Extra rychlá"

Optimální výsledky práce ve všech oblastech použití.

Kesselpistolen für feinste Zerstäubung auf kleinen Flächen

SATAminijet® 1000 K HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X»

"Kompaktní" průmyslová pistole

Řada SATAminijet 1000 K RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X» byla vyvinuta speciálně pro průmyslové stříkání malých objektů vyráběných v sérii o menších a středně velkých objemech.

Pistole s tlakovým přívodem materiálu pro AirlessU postupu pro aplikaci Airless je materiál rozprašován bez vzduchu - rozprašování probíhá pouze tlakem materiálu ve velmi malé trysce. Hrubším rozprašováním je možno dosáhnout velmi vysokého přenosového výkonu, povrchová struktura je přitom však také hrubší než u aplikačních technik využívajících rozprašování pomocí vzduchu.X» povrchové úpravy s dodatečnou podporou vzduchu pro rozprašování

SATAjet® 3000 K spray mix™

Pistole s přívodem materiálu pod vysokým tlakem s dodatečným přívodem vzduchu pro rozprašování

Ideální pro zpracování velkých množství vysoce viskózních materiálů.

 
 
 

Ochrana dýchacích cest

 

Systémy ochrany dýchacích cest od SATA, ať jako masky nebo polomasky, se vyznačují maximální ochrannou funkcí, dlouhou životností a vysokým komfortem nošení. To znamená ochranu zdraví při zachování plné volnosti pohybu lakýrníka a také její vysokou akceptaci.

 
 
 

Celoobličejové kukly

SATA® vision™ 5000

Komfortní kukla pro ochranu dýchacích cest

Maximální ochrana zdraví, pro dlouhodobé použití.

SATA® vision™ 2000

Komfortní kukla pro ochranu dýchacích cest

Maximální ochrana zdraví, pro dlouhodobé použití.

Ochrana dýchacích cest polomasky

SATA® air star C™

Příjemně nositelná polomaska

Ideální pro středně dlouhé až dlouhodobé lakovací práce.

SATA® air star F™

Příjemně nositelná filtrační polomaska

Ideální pro lakovací práce trvající krátkou dobu a pro přípravné práce.

 
 
 

Filtrační technika

 

Každý provoz, ve kterém se lakuje, potřebuje stlačený vzduch. Ať již je to pro samotné lakování nebo k provozování materiálových zásobníků, pump, ofukovacích pistolí, čistících zařízení a/nebo pro zásobování systémů pro ochranu dýchacích cest. Dle použití a oblasti se liší požadavky na úpravu stlačeného vzduchu: SATA má pro každý případ vhodné řešení.

 
 
 

Modulární řada filtrů pro lakovací kabiny

SATA® filter 484™ 

3-stupňový Kombifiltr Bronzový filtr/Jemný filtr/Filtr s aktivním uhlím s regulací tlaku a modulem pro napojení hadic

Filtr stlačeného vzduchu pro lakovací kabinu (1/4" vnější závit).

SATA® filter 444™

2-stupňový Kombifiltr Bronzový filtr/Jemný filtr regulací tlaku a modulem pro napojení hadic

Filtr stlačeného vzduchu pro lakovací kabinu (1/4" vnější závit).

SATA® filter 424™

1-stupňový Kombifiltr Bronzový filtr s regulací tlaku a modulem pro napojení hadic

Filtr stlačeného vzduchu pro lakovací kabinu (1/4" vnější závit).

SATA® filter 464™

1-stupňový filtr s aktivním uhlím k dovybavení filtru SATA 444

Filtr stlačeného vzduchu pro lakovací kabinu (1/4" vnější závit).

Úprava stlačeného vzduchu na přípravném stání

SATA® filter 103 prep™

3-stupňový filtr ke zpracování základovacích materiálů na rozpouštědlové nebo vodní bázi.

Bezúdržbový filtr stlačeného vzduchu pro přípravné stání (1/4“ vnější závit).

SATA® filter 100 prep™

2-stupňový filtr bez aktivního uhlí – vhodný pro základovací materiály na rozpouštědlové bázi

Bezúdržbový filtr stlačeného vzduchu pro přípravné stání (1/4“ vnější závit).

SATA® filter 101 prep™

1-stupňový filtr s aktivním uhlím k dovybavení filtru SATA filter 100 prep na filtr 103 prep

Bezúdržbový filtr stlačeného vzduchu pro přípravné stání (1/4“ vnější závit).

 
 
 

Systémy zásobování materiálu pro optimalizovaný lakovací proces

 

SATA systémy zásobování materiálem v kombinaci se SATA stříkacími pistolemi se spodním přívodem materiálu jsou správným vybavením pro účely zpracování větších množství materiálu. Univerzálně použitelné systémy se vyznačují jednoduchou obsluhou, odolnou konstrukcí, dlouhou životností a nízkými náklady na údržbu.

 
 
 

SATA® mini set 2™

Tlakový zásobník pro mobilní použití

Objem 2l k zásobování stříkacích pistolí se spodním přívodem materiálu.

SATA® Tlakový zásobník 10 litrů

Systémy zásobování materiálem pro dlouhodobé nasazení

Objem 10 litrů k zásobování stříkacích pistolí se spodním přívodem materiálu.

SATA® tlakové zásobníky 24 litrů / 48 litrů

Systémy zásobování materiálem pro dlouhodobé nasazení

Speciální provedení se spodním vývodem pro obzvlášť vysoce viskózní materiály.

Dvoumembránová pumpa

SATA® vario top spray™

Velmi výkonná technologie membránových pump pro vysoký plošný a zásobovací výkon

Jemná atomizace základovacích materiálů a krycích laků v kombinaci s osvědčenými stříkacími pistolemi SATA (např. SATAjet 1000 K / RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X»).

 
 
 

Čistící systémy pro stříkací pistole

 

Čištění stříkacích pistolí patří k méně oblíbeným činnostem. Čistící přístroje SATA přebírají tento úkol spolehlivě. Nejenom, že stříkací pistole budou funkční, ale zvýší se také bezpečnost procesů v lakovně.

 
 
 

SATA® clean RCS™ | SATA® clean RCS™ compact | SATA® clean RCS™ micro

Rychlé a důkladné mezičištění

Spolehlivá výměna barvy při použití SATA RPSRPS = Rapid Preparation System (systém rychlé přípravy) - systém kelímků pro efektivní zpracování laku. Tento systém se hodí k míchání, lakování, doplňování a skladování - a nemusí být po jeho použití prováděno čištění.SATA RPS je k dostání ve velikostech 0,6 l a 0,9 l a pasuje bez rušivého adaptéru na následující typy pistolí:
SATAjet 4000 BSATAjet 3000 BSATAjet 1000 BSATAjet 100 BSATAjet 2000 HVLP (2. Gen.)SATAjet RPX»
nebo jiných systémů jednorázových kelímků.

SATA® multi clean™ 2

Čistící automat s integrovaným odsáváním

Důkladné a šetrné čištění kompletní stříkací pistole, kelímku a víčka.

 
 
 

Sušení vodou ředitelných lakovacích systémů

 

Z důvodu zpřísňující se legislativy v oblasti životního prostředí, zpracovávají lakovny ve stále větším objemu vodou ředitelné laky. Tyto mají – díky fyzikálním zákonům – delší dobu schnutí než rozpouštědlové laky. Důsledkem jsou delší časy obsazenosti stříkací kabiny, spojené s klesající produktivitou. Pomocí nasazení sušící ofukovací pistole SATA dry jet je možno výrazně zkrátit čas sušení a tím také obsazenosti kabiny při zpracování vodou ředitelných laků šetrných k životnímu prostředí.

 
 
 

SATA® dry jet 2™

Vyšší efektivita při sušení vodou ředitelných laků

Nová modelová řada úspěšného modelu sušící pistole SATA dry jet.

 
 
 
 

Rychlé vyhledání produktů


 
 
 
 
 
 

Ukončené série


 
 
 
 
 
 


PraxistippsDůležité pokyny pro správnou péči o lakovací pistoli

PDF-Download
 PDF ke stažení