Slownik


Czy to prawda, że pistolety lakiernicze SATA poddawane są przed wysyłką testowi natrysku?

Tak, w SATA bez wyjątku wszystkie pistolety lakiernicze i zestawy dysz są ręcznie precyzyjnie kalibrowane przez doświadczonych kolegów, po to, by zaoferować Państwu najlepszą jakość natrysku. Dla pionowego / stojącego strumienia dyszę należy wyrównać tak, by napis laserowy czytelny był od przodu. W przypadku strumienia poziomego / leżącego indywidualny znak kontrolny osoby ustawiającej, umieszczony na stronie kielichowej dyszy powietrza, należy wyrównać w górę.

powrót