SATA cert

Bezpečnost před dodatečnou úpravou


SATA cert slouží k pravidelné kontrole kvality obrazu stříkání. Negativní změny stříkacího proudu se okamžitě rozpoznají a může se přijmout opatření k zabezpečení kvality. SATA cert nesmí chybět v žádné moderní lakovně jako součást provozního managementu kvality.

Obsahuje:

  • archív
  • distanční držák
  • držák jednotlivých listů
  • blok obrazů stříkání à 25 listů

SATA cert by se měla namontovat na stěnu, mimo lakovací kabinu nebo ve směšovacím prostoru tak, aby byla stále v zorném poli lakýrníka.