SATAjet® 3000 K spray mix™

Speciální vysokotlaková stříkací pistole s vzduchem podporovanou automatizací

Ideální pro zpracování velkých množství vysoce viskózních materiálů


  • Značná výhoda: Možnosti nastavitelnosti umožňují srovnatelnost s klasickými stříkacími pistolemi na vzduchovém principu. Šířka rozstřiku je perfektně adaptibilní na stříkaný objekt.
  • Manuální lakovací stříkací pistole pro jednotky AirlessU postupu pro aplikaci Airless je materiál rozprašován bez vzduchu - rozprašování probíhá pouze tlakem materiálu ve velmi malé trysce. Hrubším rozprašováním je možno dosáhnout velmi vysokého přenosového výkonu, povrchová struktura je přitom však také hrubší než u aplikačních technik využívajících rozprašování pomocí vzduchu.X» přívod vzduchu, pro nejvyšší požadavky a nejvyšší možnou životnost.
  • Velká kapacita pokrytí stříkaného povrchu při maximální ekonomičnosti, chrání prostředí kde lakujete.
  • Maximálně vhodná pro barvy na vodní bázi.
  • Velký výběr trysek pro ideální adaptaci materiálu a stříkanému objektu.

Prvky: 

  • Nekonečně nastavitelná kontrolka kulatého/plochého rozstřiku bez kolísání tlaku.
  • Hrot jehly a ložisko jsou vyrobeny z karbidu.

Volitelné:

  • Opačná tryska – pro snadné čištění trysky a praktické uzpůsobení úhlu stříkání.