Szukaj i znajdź


Wskazówki dotyczące wykorzystania funkcji wyszukiwania na stronie www.sata.com

  • Akceptuje się wyłącznie słowa z dwoma lub większą ilością znaków
  • Można wprowadzić maksymalnie 200 znaków, łącznie ze spacjami oraz znakami specjalnymi
  • Spacje stosuje się w celu rozdzielenia słów
  • Cudzysłów „” stosować można w celu wyszukiwania całych ciągów znaków (brak indeksowania).
  • I, LUB oraz NIE są operatorami wyszukiwania, nadpisującymi operatora standardowego.
  • +/|/- odpowiada I, LUB oraz NIE jako operatorom.
 
 
 
 

Ważne wskazówki dotyczące wyszukiwania:

W przypadku wprowadzenia co najmniej 3 znaków automatycznie pojawiają się wyszukane propozycje (zależnie od ustawień bezpieczeństwa wyszukiwarki) wraz z ilością trafień - dzięki temu można uzyskać większą ilość trafień.

W przypadku wyszukiwania np. SATAjet 100 najlepiej stosować kombinacje takie jak SATAjet I 100 NIE 1000, w przeciwnym wypadku otrzyma się automatycznie wszystkich trafienia, również dla modelu 1000.

W przypadku pistoletów lakierniczych do konkretnych zastosowań, dzięki wyszukiwaniu zaawansowanemu, można wyszukiwać jeszcze o wiele bardziej szczegółowo za pomocą pomocy interaktywnych asystentów:

wyszukiwacz pistoletu,

na podstawie wprowadzonego profilu wyszukiwania, prowadzi bezpośrednio do odpowiedniego pistoletu lakierniczego

kalkulator zapotrzebowania na powietrze

doradza na podstawie przykładowego wyliczenia zapotrzebowania na powietrze