Oświadczenie o ochronie danych osobowych


Cieszymy się z Państwa wizyt na naszych stronach internetowych i za zainteresowanie naszą firmą i naszymi produktami. Ochrona danych osobowych jest dla SATA GmbH & Co. KG rzeczą ważną i chcielibyśmy, abyście czuli się Państwo, bezpiecznie, odwiedzając naszą stronę.

Abyście czuli się Państwo komfortowo w trakcie obecności na naszej stronie internetowej, zamieszczamy poniższe oświadczenie, które bardzo dokładnie wyjaśnia, jakie dane są pozyskiwane i w jakim celu, w jakim zakresie dane te udostępniane są osobom trzecim i jakie środki bezpieczeństwa zostały przez nas podjęte. Oprócz tego informujemy Państwa o przyznanych Państwu ustawowo prawach w związku z przetwarzaniem tych danych.

  1. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych
  2. Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych
  3. Bezpieczeństwo
  4. Linki do stron innych oferentów
  5. Określenie celu pozyskiwania, przetwarzania lub wykorzystania danych
  6. Pliki Cookies
  7. Wykorzystywanie WebTrends
  8. Prawo do informacji i dane kontaktowe
  9. Przyjęcie, ważność i aktualność oświadczenia o ochronie danych

 

1. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

W trakcie wizyt na naszych stronach internetowych rejestrujemy automatycznie datę i czas trwania Państwa wizyty, oprócz tego nazwę dostawcy usług internetowych i strony internetowe, z których Państwo do nas trafiliście.

Ponadto, zapisujemy dane osobowe tylko wtedy, gdy chcecie je nam Państwo udostępnić, w ramach rejestracji gwarancji Premium lub zapytań SAL, w trakcie rejestracji na forum SATA (ogólna rejestracja użytkownika) lub podczas zamawiania prenumeraty naszego e-maillowego newslettera.

Przetwarzanie tych danych następuje w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej (tworzenie połączenia), bezpieczeństwa systemu, technicznej administracji infrastrukturą sieciową, jak też do optymalizacji niniejszej oferty internetowej. Pozyskiwane przy tym dane nie mogą być przypisywane określonym osobom, dlatego jako użytkownik pozostajecie Państwo anonimowi. Nie przeprowadza się łączenia tych danych z innymi źródłami danych.

W każdym momencie możecie Państwo zapytać nas o Państwa dane, przez nas przechowywane. Odpowiemy Państwu pisemnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tak szybko, jak to tylko możliwe. Jeżeli Państwa dane zapisane przez nas są niepoprawne, to chętnie skorygujemy je według Państwa sugestii.

 

2. Wykorzystanie i przekazywanie danych osobowych

Podawanie danych osobowych potrzebne jest tylko do specyficznych obszarów strony i jest dobrowolne.

W celu identyfikacji produktu (zapytanie SAL) nie wymagamy podawania danych osobowych, a jedynie nazwę kraju, w którym kupiliście Państwo produkt oraz numer seryjny produktu, którego autentyczność chcecie Państwo sprawdzić.

Wykorzystanie określonych ofert na naszej stronie internetowej jak np. rejestracja w celu otrzymywania e-mailowego newslettera SATA, rejestracja gwarancji Premium, lub rejestracja na forum, wymagają wcześniejszej rejestracji i towarzyszącej temu obszernej obróbki danych osobowych. Zastosowanie takich danych następuje tylko wtedy, gdy przekażecie nam je Państwo dobrowolnie oraz z góry zgodzicie się na ich użycie.

W celu uzyskania abonamentu na newsletter SATA potrzebny będzie przynajmniej Państwa adres e-mail, na który newsletter ma być wysyłany.. Pozostałe dane są dobrowolne i stosowane są po to, aby kontaktować się z Państwem osobiście i móc wyjaśniać pytania związane z adresem e-mail. W przypadku wysyłki pocztowej potrzebujemy Państwa danych adresowych.

W każdym momencie możecie Państwo zrezygnować z zaabonowanego u nas newslettera. W tym celu możecie Państwo przesłać do nas e-mail info(at)sata.com lub z dokonać rezygnacji za pomocą linku na końcu newslettera.

Dane, które podawane są podczas rejestracji w celu otrzymywania e-mailowego newslettera SATA, stosowane są wyłącznie do wysyłania newslettera. Przekazywanie danych osobom trzecim do innych celów reklamowych jest wykluczone.

W celu zarejestrowania się na forum SATA lub zarejestrowania online gwarancji SATA Premium potrzebna będzie Państwu ogólna rejestracja użytkownika. Wymagane do rejestracji dane składają się z nazwy użytkownika, którą wybieracie Państwo sami i która pojawia się na forum w postach.

Dane, które podajecie Państwo w trakcie rejestracji na forum SATA stosowane są wyłącznie do zapewnienia funkcjonalności forum SATA. Wykorzystanie danych w celach reklamowych przez SATA, jak i przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

W celu zarejestrowania online gwarancji Premium potrzebujemy, oprócz ogólnej rejestracji użytkownika, danych na temat sprzedawcy, u którego kupiliście Państwo przeznaczony do rejestracji produkt, jak też inne dane na temat produktu (typ produktu, data zakupu i numer seryjny).

Dane, które podajecie Państwo w trakcie rejestracji na forum SATA stosowane są wyłącznie do zapewnienia funkcjonalności forum SATA. Wykorzystanie danych w celach reklamowych przez SATA, jak i przekazywanie danych osobom trzecim jest wykluczone.

Wśród wszystkich poprawnie wypełnionych rejestracji online do SATA Premium Gwarancji, co kwartał losujemy tablet Apple iPad mini.

Udział w losowaniu odbywa się tylko po kompletnym wpisaniu danych (pola obowiązkowe), prawidłowego adresu e-mail*, jak i prawidłowego kodu SAL na formularzu rejestracyjnym gwarancji SATA Premium (w ciągu 30 dni od daty zakupu)!

Zwycięzca powiadamiany jest e-mailem i jego dane publikowane są na stronie internetowej SATA! Gdybyście Państwo chcieli odmówić publikacji Państwa danych, w przypadku wygranej, oczywiście nie będziemy Państwa wymieniać z nazwiska. Zgodę na publikację nazwiska na stronie internetowej SATA, w przypadku wygranej, będziemy rejestrować po wysłaniu oddzielnego maila do Państwa, informującego o wygranej.

Rejestracja online gwarancji Premium jest dobrowolna. Macie Państwo również możliwość pisemnego zgłoszenia przedłużenia gwarancji Premium. W tym celu najlepiej użyć formularza załączonego do produktu i odesłać go do SATA. Prosimy pamiętać, że udział w losowaniu odbywa się wyłącznie wśród rejestracji, które wpłynęły do nas online. Rejestracje pocztowe mogą nie być uwzględnione.

Dane wprowadzone online na kontach użytkownika transmitowane są w sposób zaszyfrowany, tak, że w najwyższym stopniu można wykluczyć możliwość, że nieuprawnione osoby trzecie odczytają je w trakcie transmisji. Ponadto istnieje również możliwość wykorzystania innych dróg komunikacji (np. tradycyjny list lub faks), które zapewniają większe bezpieczeństwo.

O ile zamawiacie Państwo materiały informacyjne, to używamy podanych w zamówieniach danych adresowych tylko do realizacji zamówienia. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Dane do celów doradczych, reklamowych lub związanych z badaniami rynku będziemy pozyskiwać, przetwarzać lub wykorzystywać tylko wtedy, gdy uprzednio wyraziliście Państwo na to zgodę. Oczywiście możecie Państwo odwołać udzieloną zgodę.

 

3. Bezpieczeństwo

Aby zapisane u nas dane naszych pracowników/klientów/dostawców chronić przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą. zniszczeniem lub dostępem osób niepowołanych, podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Środki bezpieczeństwa kontrolowane są na bieżąco z ekspertami z zakresu bezpieczeństwa i dopasowywane są nieustannie do nowych standardów bezpieczeństwa.

 

4. Linki do stron innych oferentów

Nasza strona internetowa posiada również - wyraźnie rozpoznawalne - linki do stron, które dotyczą innych przedsiębiorstw. Wskazujemy na to, że oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy wyłącznie stron internetowych firmy SATA GmbH & Co. KG.

O ile istnieją linki do stron innych oferentów, to na ich zawartość nie mamy żadnego wpływu. Dlatego, na ich zawartość nie możemy dać gwarancji ani nie możemy ponosić za nią odpowiedzialności. Za zawartość tych stron odpowiedzialny jest zawsze oferent lub prowadzący stronę. Linkowane strony zostały skontrolowane w momencie linkowania z uwagi na ewentualną sprzeczność z prawem i na rozpoznawalne naruszenia prawa. Sprzeczna z prawem zawartość nie została wykryta w momencie linkowania. Stała kontrola zawartości linkowanych stron nie jest jednak zakładana bez konkretnego naruszenia prawa. W przypadku pozyskania informacji o naruszeniu prawa, tego rodzaju linki zostaną niezwłocznie usunięte.

 

5. Określenie celu pozyskiwania danych osobowych, ich przetwarzania lub wykorzystania

Wszystkie dane osobowe, które w trakcie użytkowania naszych stron internetowych pozyskujemy od Państwa, będziemy pozyskiwać, przetwarzać lub wykorzystywać tylko w podanym celu. Zwracamy przy tym uwagę, że odbywa się to tylko w ramach obowiązujących w danym momencie przepisów prawa względnie tylko za Państwa zgodą.

 

6. Pliki Cookies

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki cookies, które czynią naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę (lokalnie na dysku twardym).

Cookies pozwalają nam przeprowadzać analizę możliwości użytkowników, którzy korzystają z naszej strony internetowej. Tak więc możemy dostosować zawartość strony do potrzeb odwiedzających. Dzięki Cookies mamy również możliwość pomiaru efektywności i miejsca lokalizacji określonych wskazań , na przykład, w zależności od zainteresowań tematycznych użytkowników.

Większość plików cookies, których używamy są tak zwane "Session Cookies". Są one automatycznie usuwane po każdej wizycie.

Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies automatycznie. Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki, a także zrezygnować z wysyłania informacji. Ogólnie, możecie Państwo korzystać z naszej oferty, lecz z pewnymi ograniczeniami.

 

7. Zastosowanie WebTrends

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje WebTrends Analytics- usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępniane przez WebTrends Inc; . 851 SW 6th Ave, Suite 1600; Portland Oregon 97206. WebTrends Analytics wykorzystuje pliki "cookies", pliki tekstowe, które będą zapisywane na Państwa komputerze, w celu analizy, jak użytkownicy z niej korzystają. Korzystanie z narzędzi analitycznych na tej stronie odbywa się wyłącznie w formie anonimowej. Państwa adres IP będzie zapisywany i przekazywany anonimowo. Identyfikacja Państwa osoby nie jest tutaj możliwa.

Generowane przez cookies informacje na temat korzystania z niniejszej strony (w tym Państwa anonimowy adres IP) będą przesyłane do serwera WebTrends w USA i tam przechowywane. WebTrends korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania ze stron przez użytkowników, w celu tworzenia raportów dotyczących ruchów na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych. Web- Trends może również , w razie potrzeby, przekazać informacje osobom trzecim, chyba że zabrania tego prawo lub osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie WebTrends.

Użytkownik może zrezygnować z instalacji plików Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji danej strony internetowej.

Z gromadzenia i przechowywania danych można w dowolnym momencie zrezygnować ze skutkiem na przyszłość.

 

8. Prawo do informacji i dane kontaktowe

Przysługuje Państwu prawo do informacji odnośnie przechowywanych o Państwu danych osobowych, jak też prawo do sprostowania nieprawidłowych danych, zablokowania ich i skasowania. Państwa zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego jesteśmy otwarci na zapytania w kwestii przesłania Państwu naszego publicznego spisu procedur zgodnie z § 4 e BDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych). Na wniosek możemy Państwa również pisemnie poinformować, czy i jakie dane osobowe przechowywane są na Państwa temat.

Jeśli życzycie sobie Państwo informacji o Państwa danych osobowych względnie ich korekty lub skasowania, lub macie Państwo pytania na temat zastosowania powierzonych nam danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

 

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstr. 20
70806 Kornwestheim Niemcy

Telefon: +49 (7154) 811 - 0
Telefax: +49 (7154) 811 - 196
E-Mail: info(at)sata.com

 

Możecie się Państwo również zwrócić do naszego zleceniobiorcy w sprawach ochrony danych, który chętnie odpowie na Państwa pytania:

atarax GmbH
Norbert Rauch
Dr.-Dassler-Straße 57
D-91074 Herzogenaurach

Telefon: +49 (0)700 / 22 55 28 27 29
Telefax: +49 /(0)91 32 / 6 36 38
E-Mail: privacy(at)sata.com

 

9. Przyjęcie, ważność i aktualność oświadczenia o ochronie danych osobowych

Wraz z korzystaniem z naszej strony internetowej, zgadzacie się Państwo z góry na opisane wyżej użycie danych. Oświadczenie o ochronie danych jest aktualne i jest datowane na 19.05.2014.

Dzięki rozwojowi naszej strony internetowej lub implementacji nowych technologii może okazać się konieczna zmiana niniejszego oświadczenia. SATA GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo zmiany w każdym momencie niniejszego oświadczenia ze skutkiem na przyszłość. Zalecamy Państwu, od czasu do czasu przeczytać ponownie aktualne oświadczenie o ochronie danych.