Adatvédelmi nyilatkozat


SATA GmbH & Co. KG adatvédelmi nyilatkozata

 

1. Általános rész

Megtisztelőnek tartjuk, hogy érdeklődik a cégünk, a termékeink és a szolgáltatásaink iránt. Rendkívül komolyan vesszük az adatai védelmét. Az adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi előírások szerint dolgozzuk fel, különös tekintettel az EU adatvédelmi alaprendelkezésére (EU-AV-AR), valamint a ránk vonatkozó országspecifikus végrehajtási törvényekre. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal átfogó tájékoztatást adunk Önnek a személyes adatainak a SATA GmbH & Co. KG vállalat általi feldolgozásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól.

Személyes vonatkozású adatok azok az információk, amelyekkel egy természetes személy azonosítható. Ide tartozik elsősorban a neve, a születési dátuma, a címe, a telefonszáma, az e-mail címe, de még az IP-címe is. 

Az anonim adatok pedig azok, amelyek a felhasználó személyével sehogy nem hozhatók kapcsolatba.

A következő nyilatkozat éppen ezért áttekintést nyújt arról, hogy milyen adatokat és milyen célból gyűjtünk, harmadik fél ezekhez milyen mértékben férhet hozzá, illetve milyen biztonsági intézkedéseket alkalmazunk. Ezen kívül tájékoztatjuk az adatok feldolgozásával összefüggésben a törvény által meghatározott jogaival.

A célunk, hogy valamennyi ránk bízott adatot a lehető legjobban védjük és az összes törvényi előírást teljes mértékben teljesítsük. Amennyiben a ránk bízott adatok védelmének javításához megjegyzéseket kíván tenni, köszönettel vesszük azt a datenschutz(at)sata.com címen.

2. A felelős szerv és az adatvédelmi megbízott

Felelős szerv, EU-AV-AR 4. par. 7. bek.:

SATA GmbH & Co. KG

Domertalstr. 20

70806 Kornwestheim

Telefon: +49 (7154) 811 – 0

Telefax: +49 (7154) 811 – 196

 

Adatvédelmi megbízott

atarax GmbH & Co. KG

Norbert Rauch

3. Az Ön jogai érintett személyként

Továbbá szeretnénk tájékoztatni az érintett személyként Önre vonatkozó jogokról. Ezeket a jogokat az EU-AV-AR 15 - 22 paragrafusa szabályozza. Ezek közé tartoznak: 

a tájékoztatásra vonatkozó jog (EU-AV-AR 15. par.),

a törlésre vonatkozó jog (EU-AV-AR 17. par.),

a javításra vonatkozó (EU-AV-AR 16. par.),

az adathordozhatóságra vonatkozó jog (EU-AV-AR 20. par.),

az adatfeldolgozás korlátozására vonatkozó jog (EU-AV-AR 18. par.), 

az adatfeldolgozással szembeni ellentmondásra vonatkozó jog (EU-AV-AR 21. par.).

A jogok érvényesítéséhez vagy cégünk adatfeldolgozásával kapcsolatos kérdéseivel forduljon fent megnevezett adatvédelmi megbízottunkhoz. Mindezek mellett jogában áll panaszt is tenni az adatvédelmi hatóságnál.

4. Ellentmondási jog 

Az ellentmondási jog kapcsán vegye figyelembe a következőket:

Amikor a személyes adatait közvetlen reklám céljából feldolgozzuk, ezt az adatfeldolgozást bármikor, indoklás nélkül megtilthatja. Ugyanez vonatkozik a termék- és szolgáltatási ajánlatunk és a vásárlási élmény javítására, valamint a közvetlen reklámra is.

Amennyiben megtiltja, hogy személyes adatait közvetlen reklámhoz és kínálatunk javításához feldolgozzuk, azokat a továbbiakban ilyen célból nem dolgozzuk fel. Az ellentmondás bármilyen formában történhet, mellyel kérjük, a fent nevezett elérhetőségeinken keressen minket. 

Amennyiben az adatait a jogosult védelme érdekében dolgozzuk fel, ezt a feldolgozást az Ön különleges helyzetére hivatkozva bármikor megtilthatja, amely vonatkozik a felhasználói profil jelen rendelkezések alapján végzett létrehozására is.

Tiltás esetén a személyes adatait nem dolgozzuk fel, kivéve nyomós védelmi indokok esetén. Ilyen eset lehet, amikor a jogkövetelés érvényesítésének, gyakorlásának vagy védelmének, illetve egyéb védelmi ok miatt az szükséges, és az súlyosabb mértékben nyom a latban, mint az Ön érdeke, joga és szabadsága, vagy jogos indokok miatt elutasítjuk személyes adatainak megtartását 

5. Az adatfeldolgozás célja és jogi alapjai

Személyes adatainak feldolgozása során betartjuk az EU-AV-AR rendelkezéseit, valamint az összes érvényes adatvédelmi rendelkezést. Az adatfeldolgozás jogi alapját különösen az EU-AV-AR 6. par. tartalmazza.

Az adatait felhasználjuk üzletszerzésre, a szerződési és törvényi kötelezettségeink teljesítésére, a szerződéses viszony megvalósítására, a termékeink és szolgáltatásaink ajánlására, a kérdések feldolgozására, adott esetben a megrendelések/szerződések teljesítésére, adminisztratív célokra, valamint az ügyfélkapcsolatok javítására, a munkatársi és ügyfélelégedettség felmérésére, marketingcélú elemzésre, termék- és árinformációt tartalmazó közvetlen reklámra, valamint az állásportálunk keretében. Szükség esetén kérni fogjuk a hozzájárulását. Ebből következően az adatait messzemenően felhasználjuk a hozzájárulásban pontosan meghatározott célra, például az ajánlatunkra vonatkozó információkat tartalmazó hírlevél kiküldésére stb.

Hozzájárulása egy adatvédelmi engedélyt jelent. Ezennel tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozás céljáról és az ellentmondási jogáról. Amennyiben hozzájárulása a személyes adatai egy különleges kategóriájának feldolgozására vonatkozik, a hozzájárulásban kizárólag arra fogunk hivatkozni, EU-AV-AR, 88. par. 1. bek.

A személyes adatok különleges kategóriájának feldolgozása az EU-AV-AR 9. par. 1. bek. alapján történik abban az esetben, ha az a törvényi előírások értelmében szükséges, és semmi nem tételezi fel, hogy az Ön védelmi érdeke a feldolgozás kizárását felülírja, EU-AV-AR 88. par. 1. bek.

6. Továbbadás harmadik fél részére/ok és terjedelem

Adatait kizárólag a törvényi keretek között, a szerződési kötelezettségeink teljesítése érdekében, illetve a vonatkozó hozzájárulás birtokában adjuk át harmadik fél részére. Ekkor csak azokat az adatokat adjuk tovább (pl. név és cím), amelyek a törvényi, jogi vagy szerződési kötelezettségeink teljesítéséhez elengedhetetlenek, vagy harmadik fél részére a problémamentes lefolyás garantálása érdekében szükségesek, különös tekintettel a megkötött szerződés teljesítésére. 

Egyéb esetekben harmadik fél számára nem adunk át adatokat, kivéve, ha arra valamilyen jogi előírás vagy okirat nem kötelez (továbbadás egy külső fél részére, mint pl. felügyeleti hatóság vagy bűnüldöző szerv)

7. Az adatok fogadója/fogadói kategóriák

A vállalatunkon belül garantáljuk, hogy adatait kizárólag azok kapják meg, akiknek feladatai, illetve szerződéses vagy törvényi kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenek. Ugyanez vonatkozik a velünk kapcsolatban lévő, pl. az Egyesült Királyságban vagy Kanadában található vállalatokkal történő esetleges adatcserére, illetve azon ügyfelek címeinek a nemzetközi kereskedelmi partnerünk számára vagy a szerződés teljesítésének keretében történő átadására, akik a kapcsolatfelvételhez, illetve a küldeményeink, pl. hírlevelünk megküldéséhez hozzájárultak.

Sok esetben a beszállítók támogatták az osztályainkat feladataik teljesítésében. Minden beszállítónkkal megkötöttük az adatvédelmi megállapodást, pl. megrendelés-feldolgozási szerződés formájában. 

8. Átadás harmadik ország számára/harmadik ország számára történő átadás terve

Harmadik (az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Övezeten kívüli) ország számára történő átadás kizárólag abban az esetben történhet, amennyiben az a szerződéses viszony végrehajtásához szükséges, azt törvény előírja, illetve rendelkezünk az Ön hozzájárulásával. A továbbadott információk körét a 6. pont tartalmazza.

Az adatvédelmi szint megtartását, amennyiben az állam nem garantál egy EU által elismert adatvédelmi szintet, úgy az EU szabványszerződési kitétele garantálja.

9. Az adatok tárolási időtartama

Addig tároljuk az adatait, ameddig azok a mindenkori feldolgozási célból szükségesek. Ne feledje, hogy a számtalan megőrzési határidő miatt az adatokat továbbra is tárolni szükséges. Ez különösen vonatkozik a kereskedelmi jogi vagy adójogi tárolási kötelezettségekre (pl. kereskedelmi törvény, adórendelet stb.). Amennyiben a továbbiakban semmilyen tárolási kötelezettség nem áll fenn, az adatokat a céljaik teljesítését követően töröljük. Ezen kívül az adatokat csak akkor tároljuk, amennyiben ehhez Ön a hozzájárulását adta, vagy ha jogvita esetén azt a törvényes elévülési időn belül bizonyítékként felhasználhatjuk. 

10. Adatai átvitele

Megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket vezettünk be, hogy a tárolt adatokat az esetleges véletlen vagy szándékos módosítástól, elvesztéstől, megsemmisüléstől, illetéktelen személy hozzáférésétől a lehető legjobban meg tudjuk védeni. A biztonsági szintet a biztonsági szakemberekkel együttműködve folyamatosan ellenőrizzük, és a legújabb biztonsági szabványokhoz igazítjuk.

Az adatcsere a weboldalainkkal kódolt formában történik. A webes megjelenésünk átviteli protokolljaként az SSL eljárást kínáljuk, amely minden esetben az érvényes titkosítási protokollt alkalmazza. Ehhez az állásportálunkon történő pályázathoz tartalomkódolást kínálunk. Ezeket az adatokat csak mi tudjuk visszafejteni. Ezen kívül lehetőség van kiegészítő kommunikációs csatornák (pl. postai út) használatára.

Az adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége

A különböző személyes adatok elengedhetetlenek a szerződéses viszony létrehozásához, teljesítéséhez és lezárásához, valamint az ezekkel összefüggő szerződési és törvényi kötelezettségek teljesítéséhez. Ugyanez vonatkozik a weboldalunk, valamint az általa kínált különféle funkciók használatára.

Az erre vonatkozó részleteket a 11. bekezdés tartalmazza. Bizonyos esetekben az adatokat törvényi előírások miatt szükséges gyűjteni, illetve rendelkezésre bocsátani. Ne feledje, hogy az adatok rendelkezésre bocsátása nélkül nem lehet a kérdését feldolgozni, illetve a fennálló jogviszonyt megvalósítani. Amennyiben óvatosságból az adatai részben vagy egészében történő felhasználását nem engedélyezi, előfordulhat, hogy a termékeinket és/vagy szolgáltatásainkat nem, vagy csak korlátozottan tudja használni. Az ebből eredő hátrányokat elfogadja, amennyiben a termékeinket/szolgáltatásainkat vagy azok egy részét továbbra is igénybe veszi.

Az adatok kategóriái, forrásai és származása

Az adott helyzet határozza meg, hogy mely adatokat dolgozzuk fel. A tartalom és a terjedelem annak függvénye, hogy pl. online megrendelést adott le, illetve kérdést intézett hozzánk a kapcsolati űrlap segítségével, engedélyezte az egyik hirdetésünket vagy reklamációt küldött.

Ne feledje, hogy az információkat az adatvédelem érdekében egyes különleges feldolgozási helyzetben, adott esetben akár megfelelő szerv rendelkezésére bocsátjuk, pl. a reklámdokumentumok feltöltése vagy egy kapcsolatfelvételi kérés esetén.

11. Kínált szolgáltatás és adatlekérdezés:

Az adatok lekérdezésére és felhasználására/az adattakarékosság alapelvére vonatkozó általános információk

A legkülönfélébb olyan szolgáltatások esetén gyűjtjük az alábbiakban egyenként felsorolt adatokat, mint pl. a weboldal meglátogatása, SAL-tájékoztatás, felhasználói bejelentkezés, pl. prémium garancia és fórum, kapcsolatfelvételi kérés, a cég honlapjára történő regisztráció, pl. MySATA, felhasználói önkiszolgáló, jelszómódosítás, hírlevél-előfizetés, Virtual Painter, Photobox, SATA hűségprogram regisztrációja, rendelés, nyereményjáték-regisztráció, találkozókra, szemináriumokra és képzésekre való regisztráció, prospektusrendelés vagy marketingkatalógus rendelése. Ezeket kapcsolatfelvételre, a kérések és kívánságok megválaszolására, a honlapunk meglátogatásának megkönnyítésére, az adatai igazítására, a SATA intézkedéseken való részvétel előfeltételeként, a rendelések feldolgozására, az ügyfélkapcsolati programban való részvételre, valamint az ügyfeleink és a partnereink között fennálló szerződések támogatására használjuk. Ezeket az adatokat a fent részletesen megadottakon kívül az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Itt vesszük figyelembe az adattakarékosság és az adatelkerülés irányelvét, amelynek keretében csak a kívánsága feldolgozásához, illetve a szolgáltatásaink Ön általi igénybevételéhez elengedhetetlen adatokat kell megadnia. Ezek mellett technikai szükségszerűségből és jogvédelmi szempontból legtöbbször feldolgozzuk az IP-címét. A * (csillag) jelöléssel nem rendelkező mezők önkéntes adatokat tartalmaznak és szabadon eldöntheti, hogy (pl. a kérdése egyéni megválaszolása érdekében) megadja-e. Egyes szolgáltatások esetén a személyes adatai további feldolgozásához további hozzájárulás szükséges. Ezt adott esetben a cél megnevezésével kérjük Öntől. A hozzájárulás nélkül nem dolgozzuk fel személyes adatait.

Amennyiben e-mailben fordul hozzánk, az abban szereplő személyes adatait kizárólag a kérdése feldolgozására használjuk. Ha azonban a megadott nyomtatványt nem használja kapcsolatfelvételre, nem történik adatgyűjtés.

Az oldalunkra történő regisztráció esetén a felhasználó IP-címét, valamint a regisztráció idejét és dátumát (technikai háttéradatok) rögzítjük. Az „Elfogad” gomb megnyomásával hozzájárul az adatai feldolgozásához.

Ne feledje, hogy az Ön által megadott jelszót kódolva tároljuk. A vállalatunk munkatársai azt nem tudják elolvasni. Éppen ezért ha elfelejti a jelszavát, nem tudunk segíteni.

Ebben az esetben használja az „Elfelejtettem a jelszót” funkciót, amikor a rendszer e-mailben egy automatikusan generált új jelszót küld. A munkatársaink nem jogosultak jelszavát telefonon vagy írásban kérni. Soha ne adja meg a jelszavát, ha ilyen jellegű felkérést kap.

A regisztráció befejezését követően az adatait felhasználás céljából a védett ügyfélterületen tároljuk. Ha az oldalunkon bejelentkezéskor felhasználónévként az e-mail címét és a jelszavát használja, az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok az oldalunkon elérhetők, illetve adott esetben előhívhatók!

Természetesen azokat a szolgáltatásokat, amelyekre bejelentkezett, a szolgáltatás megfelelő funkciójával, vagy az unsubscribe@sata.com címre küldött e-mailben az adott szolgáltatás pontos megnevezésével bármikor lemondhatja és a hozzájárulását visszavonhatja. 

Amennyiben a jelölőnégyzet bejelölésével engedélyezi a reklámcélú hírleveleink küldését, szintén feldolgozzuk az adatait, hogy a termékeinkről/szolgáltatásainkról/új termékeinkről/technológiai újdonságainkról/különleges akcióinkról/különleges ajánlatainkról/árainkról/rendezvényeinkről, pl. vásárokról, eseményekről, képzésekről/kurzusokról e-mailben vagy postai úton tájékoztatást küldjünk. A hozzájárulását indoklás nélkül bármikor visszavonhatja a +49 (0) 7154/811-0 telefonszámon, az unsubscribe@sata.com e-mail címre küldött elektronikus vagy a SATA GmbH & Co. KG, Domertalstrasse 20 ∙ 70806 Kornwestheim, Postfach 1828 ∙ 70799 Kornwestheim címre küldött postai küldeménnyel.

a. Az oldalaink meglátogatása esetén a következő adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Az internetszolgáltató neve

Annak az oldalnak az adatai, ahonnan meglátogatta az oldalunkat

A használt böngésző és operációs rendszer

Az internetszolgáltató által Önhöz rendelt IP-cím

A kért fájlok, átvitt adatmennyiség, letöltések/fájlexportálások

Annak az oldalnak az adatai, melyet tőlünk nyitott meg, ide tartozik a dátum és az idő is

Biztonságtechnikai okokból (különösen a webszerverünkre történő illetéktelen behatolás elkerüléséhez) ezeket az adatokat az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f. pontja szerint tároljuk.

b. A SAL-tájékoztatás keretében a következő adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Név

Telefonszám

Ország

E-mail cím

A kívánt hírlevél kézbesítésével kapcsolatos kérdés

IP-cím

Kereskedő neve és címe

SAL-szám*

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. a pontja.

c. A prémium garanciára jelentkezés keretében a következő adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Felhasználói adatok

Megszólítás

Cég

Keresztnév*

Név*

Utca

Címkiegészítés

Irányítószám

Hely

Tartomány

Ország

E-mail cím

Kereskedői adatok

Cég

Utca

Címkiegészítés

Irányítószám

Hely

Ország

Eladó neve

Termékadatok

Vásárlás dátuma*

Terméktípus*

Sorozatszám*

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. b pontja.

d. A kapcsolatfelvételi kérelem (kapcsolatfelvételi űrlap) keretében a következő adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Megszólítás

Keresztnév

Vezetéknév

Cég

Beosztás

Utca

Irányítószám

Hely

Ország

Telefon

Fax

E-mail cím*

Tevékenységi kör (gépjárműjavítás, ipar, asztalos, festő, egyéb)

Érdeklődési kör (festékszóró pisztolyok, automata pisztolyok, szűrőtechnika, légzésvédelmi technika, anyagellátás/szórórendszerek, pisztolyos tisztítás, korrózióvédelem, pótalkatrészek)

Alkalmazott lakkanyag

Captcha

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. a pontja.

e. A MySATA oldalon regisztrálva (felhasználói bejelentkezés pl. a fórum használatához) a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Jelszó*

E-mail cím*

Megszólítás

Keresztnév*

Vezetéknév*

Cég

Cím

Címkiegészítés

Irányítószám

Lakhely

Ország

Tartomány/Állam/Provincia

Telefon

Fax

Ágazat (gépjárműjavítás, airbrush, lakkgyártó, szakközépiskola, kereskedő, magánszemély, egyéb, ipar, asztalos/festő)

Nyelv

Szeretnék e-mailen vagy hírlevél formájában tájékoztatást kapni a SATA cégről és termékekről (igen, nem)

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. b pontja.

f. A felhasználói önkiszolgálás keretében a következő adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Űrlap nyelve

Megszólítás

Keresztnév*

Vezetéknév*

E-mail cím*

Ország

Nyelv*

Ágazat (gépjárműjavítás, airbrush, lakkgyártó, szakközépiskola, kereskedő, magánszemély, egyéb, ipar, asztalos/festő)

Cégnév

Utca/házszám

Irányítószám

Hely

Információ kérése e-mailben vagy hírlevélben

Információ kérése postai úton

Nem kérek információt

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. b pontja.

g. A prémium jelszómódosítás keretében a következő adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Jelszó*

E-mail cím*

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. b pontja.

h. A prémium hírlevél előfizetés keretében a következő adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel:

E-mail cím*

Megszólítás

Keresztnév

Vezetéknév

Cég

Ágazat (gépjárműjavítás, airbrush, lakkgyártó, szakközépiskola, kereskedő, magánszemély, egyéb, ipar, asztalos/festő)

Ország

Hírlevél nyelve

Engedély a reklámok küldésére e-mailben vagy hírlevélként*

Az oldalunkon regisztrálhat egy ingyenes hírlevélre. A hírlevél előfizetésekor megadott e-mail-címét, nevét, országát és az Ön által űzött iparágat a hírlevél személyre szabásához használjuk fel. Információt küldünk Önnek az iparágra és az országra jellemző különlegességekről. A postai kézbesítéshez szükségünk van a címadataira.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. a pontja.

i. Az ügyfél- és munkatársi elégedettség felmérése keretében a következő adatokat gyűjtjük:

Név

Cím

Cégnév

Cég címe

A tovább ajánlás valószínűsége

Indoklás

Ebben az esetben a szükséges személyes adatait tárolhatjuk és harmadik fél (szolgáltató cég) részére továbbadhatjuk. A megbízás feldolgozása során valamennyi törvényi előírást és követelményt betartunk. 

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. a pontja.

j. Fizetési rendszerek, fizetőképesség ellenőrzése

Jogos érdekünk biztosításához fenntartjuk egy matematikai-statisztikai alapú fizetőképesség-ellenőrzési eljárás elvégeztetését egy gazdasági szolgáltatóval. Ehhez harmadik fél rendelkezésére bocsátjuk a fizetőképességi vizsgálathoz szükséges személyes adatokat, és a fizetéskimaradás statisztikai valószínűségére vonatkozó információkat felhasználjuk a szerződési jogviszony létrehozására, teljesítésére vagy befejezésére vonatkozó döntés megalapozására. A fizetőképesség ellenőrzése tartalmazhat olyan valószínűségi értékeket (Score értékeket), amelyek tudományosan elismert, matematikai-statisztikai eljárással meghatározhatók, és amelyekben a számítás során többek között a címadatok szerepelnek. 

A védendő fontos adatait a törvényi rendelkezéseknek megfelelően vesszük figyelembe. A vonatkozó tárolt adatairól tájékoztatást kérhet a datenschutz(at)sata.com e-mail címen. Az adatokat harmadik fél részére kizárólag a fent nevezett célokhoz, a fizetőképesség ellenőrzéséhez, valamint a szerződés és a fizetés lebonyolításához adjuk át.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. b pontja.

k. A prospektus és a személyre szabott prospektus megrendelésének keretében a következő adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Név*

Ügyfélszám*

Cég*

Utca*

Irányítószám*

Hely*

Ország*

Telefon

E-mail cím*

Megrendelt cikk*

Szállítási cím

Név

Ügyfélszám

Cég

Utca

Irányítószám

Hely

Ország

Megjegyzések

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. a pontja.

l. A marketingkatalógus megrendelésének keretében a következő adatait gyűjtjük és dolgozzuk fel: 

Név*

Cég*

Utca*

Irányítószám*

Hely*

Ország*

Telefon

E-mail cím*

Megrendelt cikk*

Szállítási cím

Név

Cég

Utca

Irányítószám

Hely

Ország

Megjegyzések

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. a pontja.

m. A nyereményjátékhoz a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:

Vezeték - és keresztnév

Cím

E-mail cím (a tájékoztatási csatorna függvényében)

Életkor

adott esetben hozzájárulás a hírlevél küldéséhez

Részt vehet a nyereményjátékunkon az oldalunkon, illetve a Facebookon stb. Ha kitölti a nyereményjáték felületét, akkor a játék lebonyolítása érdekében, valamint a hozzájárulása (reklám-hozzájárulás) alapján a hírlevél megküldéséhez feldolgozzuk az ott megadott adatait.

A nyereményjáték keretében a későbbiekben is hozzájárulhat a reklámok küldéséhez. Természetesen a nyereményjátékban a reklám-hozzájárulás megadása nélkül is részt vehet.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. a pontja.

n. Ha a SATA hűségalkalmazásban létrehoz vagy használ egy fiókot, a következő adatait dolgozzuk fel:

Vezeték - és keresztnév*

Születési idő*

Cégnév*

Cím*

E-mail cím*

Használati adatok (bejelentkezés ideje, IP-cím, a végberendezés modellje és gyártójának neve)

Bónuszadatok (önkéntes, pl. foglalkozás, a SATA termékek használati adatai)

Beolvasási/vásárlási adatok

Beolvasási/vásárlási gyakoriság

Beolvasási terjedelem

Iparág

A bejelentkezett személy tevékenysége

A SATA hűségprogram („program”) esetén egy hűségalapú ügyfélmegtartási program. A program és a SATA hűségalkalmazás („App”) működtetője a SATA GmbH & Co. KG („SATA“). A program futtatására az Általános részvételi feltételek mindenkor aktuális változata vonatkozik. A következő adatvédelmi rendelkezések még a programban résztvevő természetes személyekre („résztvevők”) is vonatkoznak, és szabályozzák a résztvevők személyes és egyéb adatainak („résztvevői adatok”) kezelését a program keretein belül, különös tekintettel arra, hogy melyik résztvevő adatait mikor, milyen célból rögzítették, használták fel és dolgozták fel, valamint arra, hogy a megnevezett folyamat keretei között mik a résztvevők jogai.

A résztvevői adatok SATA általi rögzítése és feldolgozása 

Regisztrációs és használati adatok

Egy felhasználói fiók létrehozásakor az alkalmazásban a SATA rögzíti a résztvevő nevét, születési dátumát, mobil- és vonalas telefonszámát, e-mail címét, valamint annak a cégnek a nevét és címét, amelynek a résztvevő a prémiumpontokat gyűjti és a jutalmakat felhasználja („regisztrációs adatok”). A SATA a regisztrációs adatokat a program bonyolítására és működtetésére, különösen érmekezelésre és a jutalmak kiküldésére használja. 

A regisztrációs adatok mellett a SATA az alkalmazás segítségével a résztvevő tájékoztatása vagy aktív közreműködése nélkül az alkalmazás használatával összefüggő adatokat is automatikusan rögzíti. Ezek körébe tartozik az utolsó bejelentkezés dátuma és ideje, az alkalmazás felhasználói fiókjának módosítása, a legutolsó bejelentkezéskor használt IP-cím, az éppen használt végberendezés gyártójának a neve és típusjelzése („használati adatok”). A SATA a használati adatokat az alkalmazás használatának elősegítésére és javítására, valamint az Ön IT-rendszere biztonságának és stabilitásának garantálására használja. Az alkalmazást megnyitó végberendezés IP-címét a SATA az IT-rendszerének megtámadása, illetve rosszindulatú használata esetén, valamint statisztikai célból kiértékeli. A rögzítéssel kezdődő, legfeljebb 6 havi tárolási időtartam letelte után a használati adatok automatikusan törlődnek.

Amennyiben a résztvevő előzetesen hozzájárul, a regisztrációs és használati adatokat az úgynevezett „Booster időtartam” meghatározásához, valamint a nyeremény meghatározására és a kapcsolatfelvételre dolgozza fel és használja a „Kincsvadászat” nyereményjáték keretein belül. Ez teszi lehetővé a SATA által meghatározott „Pontgyűjtés” akciós időszak alkalmazását, amely során az érme beolvasása többszörös pontot eredményezhet, illetve a „Kincsvadászat” nyereményjáték keretében azonnali nyeremény adható.

Bónuszadatok és adatkiértékelések a termékjavítás érdekében

A résztvevők az alkalmazásban önként, illetve adott esetben az alkalmazásban meghatározott számú érméért cserébe további résztvevői adatokat adhatnak meg, amelyek a résztvevő és/vagy a résztvevő cége által használt SATA termékekre vonatkoznak (pl. a résztvevő foglalkozása, a SATA termékek használatának módja, tartománya és célja - a továbbiakban „Bónuszadatok”). 

Amennyiben ehhez a résztvevő előzetesen hozzájárult, a SATA kiértékeli a regisztrációs, használati és bónuszadatokat, hogy a SATA termékeknek a résztvevő és a résztvevő cége általi használatát jobban megismerje, valamint hogy a SATA termékeket és a hűségprogramot javítsa.

 

A résztvevő hozzájárulása

A következő hozzájárulásokat Ön résztvevőként bocsátotta a rendelkezésünkre.

Engedély adatfelhasználásra a termék javításához

A jelen hozzájárulásom visszavonásáig engedélyezem, hogy a SATA a programban való részvételem keretében rögzített személyes adataimat a SATA által forgalmazott termékek, termékajánlatok vagy szolgáltatások (beleértve a hűségprogramot is) javításához kiértékelje.

E-mail reklám engedélyezése:

A jelen hozzájárulásom visszavonásáig engedélyezem, hogy a SATA a programban való részvételem keretében rögzített elérhetőségeimet felhasználja arra, hogy engem elektronikus postai úton (e-mailben) tájékoztasson a hűségprogramban szereplő termékekről, szolgáltatásokról, különleges akciókról vagy kiegészítő szolgáltatásokról. 

A hozzájárulásom állapota az alkalmazás profilbeállításai között megnyitható.

Telefonreklám engedélyezése

A jelen hozzájárulásom visszavonásáig engedélyezem, hogy a SATA a programban való részvételem keretében rögzített elérhetőségeimet felhasználja arra, hogy engem telefonon keresztül tájékoztasson a hűségprogramban szereplő különleges akciókról vagy kiegészítő szolgáltatásokról, amennyiben ehhez a fiókomban a hozzájárulásomat adtam.

Az egyéni hozzájárulásom állapota az alkalmazás profilbeállításai között megnyitható.

Amennyiben a hozzájárulását adta, azt a SATA a SATA hűségprogramban rögzíti. Erre kizárólag a SATA kötelezettsége teljesítéséhez kerül sor, hogy az ilyen hozzájárulásokat a résztvevő számára bármikor elérhetővé tegye. 

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. a pontja.

o. Állásportál 

Örülünk annak, hogy érdeklődést tanúsít a SATA GmbH & Co. KG tevékenysége iránt. Tisztában vagyunk az adatai bizalmasságának jelentőségével, és a reklámnyomtatványon megadott személyes adatait kizárólag a hirdetési folyamat hatékony és pontos végrehajtásához, valamint a hirdetési folyamat keretében a kapcsolatfelvételhez dolgozzuk fel. Az adatokat a hozzájárulása nélkül harmadik félnek nem adjuk ki.

Az adatvédelmi gyakorlatunk összhangban áll az EU adatvédelmi alaprendelkezésével (EU-AV-AR), valamint a telemédia törvénnyel (TMT). A személyes adatait kizárólag a reklámok lebonyolításához rögzítjük, dolgozzuk fel és tároljuk. Kizárólag az előzetes hozzájárulása birtokában dolgozzuk fel a személyes adatait a hozzájárulásban pontosan meghatározott célra, pl. hírlevélben stb. küldött ajánlatokra és információkra. Az oldal megnyitásakor, vagy az oldalon található egyes fájlok megnyitásakor a következő adatokat rögzítjük, dolgozzuk fel, illetve tároljuk: IP-cím, a weboldal, ahonnan a fájlt megnyitotta, a fájl neve, a megnyitás dátuma és ideje, az internetszolgáltató neve, a használt operációs rendszer, a böngésző fajtája/verziója, az átvitt adat mennyisége és a megnyitás sikerességére vonatkozó üzenet (úgynevezett weblog). Ezeket az adatokat az oldal használatának (csatlakozás kialakítása) lehetővé tétele, a rendszerbiztonság, a hálózati infrastruktúra műszaki adminisztrálása, valamint az internetes ajánlat optimalizálása céljából dolgozzuk fel. Az így rögzített adatok konkrét személyhez nem köthetők, tehát felhasználóként Ön megőrzi névtelenségét. Ezeket az adatokat nem lehet összekapcsolni egyéb, más forrásokból származó adatokkal.

Az állásportálunkra regisztrálva vagy az online űrlapunkat kitöltve a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a SATA kimondottan a pályázat bonyolításához, valamint a jelentkezési folyamathoz használja. E körbe tartoznak a szerverünkre feltöltött dokumentumok, például az iskolai bizonyítványok, képzési bizonyítványok, oklevelek, munkaigazolások és fényképek. Ezeket a dokumentumokat a személyes adataival együtt tároljuk, és kizárólag a pályázati folyamathoz használjuk fel.

Az oldalaink használata kapcsán birtokunkba került személyes adatait kizárólag a megadott célhoz használjuk és dolgozzuk fel. Eközben arra is ügyelünk, hogy mindez a mindenkor érvényes jogi előírások, illetve kizárólag az Ön hozzájárulásának birtokában történhessen. 

A pályázati nyomtatványunkon adja meg személyes adatait. Ugyanakkor betartjuk az adattakarékosság és az adatelkerülés irányelvét, amely során kizárólag a pályázati dokumentumai teljes körű ellenőrzéséhez szükséges adatokat kell megadnia. A kötelező adatokat egy * (csillag) jelöli. Ezek nélkül sajnos nem tudjuk ellenőrizni a pályázati anyagát, ezért a pályázati rendszerünk hiányos adatok esetén nem engedi feltölteni a pályázati dokumentumokat. Természetesen önkéntes alapon további adatokat is megadhat az űrlapon.

A részleteknél a következő adatait (amennyiben megadta őket) fogjuk tárolni (a kötelező mezőket * (csillag) jelöli, a többi adatot önkéntes alapon adhatja meg):

Személyes adatok

Bejelentkezési név*

Jelszó*

Megszólítás*

Cím

Vezetéknév*

Keresztnév*

Születési idő*

Ország*

Utca/házszám*

Címkiegészítés

Irányítószám*

Hely*

Kapcsolatfelvételi telefonszám

E-mail*

Iskolai végzettség

Legmagasabb iskolai végzettség*

Vizsgaeredmény*

Német vizsgaeredmény

Angol vizsgaeredmény

Matematika vizsgaeredmény

Befejezés éve

Képzésre vonatkozó adatok*

Megnevezés/szakirány

A cég neve

A képzés kezdete

A képzés befejezése

Vizsgaeredmény

A tanulmányok adatai*

Elért eredmény

Főiskola/intézmény

Hely

A tanulmányok kezdete

A végzés (előrelátható) dátuma

1. Súlypont

2. Súlypont

Elért egyetemi fokozat

(Bachelor, master, diploma stb.)

Nyelvismeret

Számítógépes ismeretek

Jelenlegi/legutóbbi, valamint visszamenőleges tevékenységek

Iparág

Vállalat

Hely

Terület

Beosztás

Foglalkozás megnevezése

Kezdete

Vége

Keretadatok

Motivációs levél*

Kérdések a vállalat számára

A munkakezdés legkorábbi dátuma*

Kötelező felmondási idő*

Eddigi bruttó kereset (EUR)

Fizetési igény*

Mellékletek

Címzés*

Életrajz*

Bizonyítványok*

Fénykép

Egyéb dokumentumok

Adatai biztonságának és bizalmas voltának lehető legnagyobb mértékű megóvásához megfelelő intézkedéseket alkalmazunk. Így a pályázati dokumentációját is kódolva visszük át.

A fent megnevezett célból a pályázati eljárás lezárásáig tároljuk az adatait. Kiválaszthatja azt a lehetőséget, hogy a pályázati anyagait hosszabb ideig megőrizzük, és Önnek megfelelő üresedés esetén azokat figyelembe vegyük.

Ehhez a pályázati dokumentáció feltöltése előtt a négyzet bejelölésével járuljon hozzá. Ebben az esetben hat hónapig megőrizzük az adatait. A hozzájárulását természetesen indoklás nélkül bármikor visszavonhatja a +49 (7154)-811-0 telefonszámon, a personal(at)sata.com e-mail címre küldött elektronikus vagy a SATA GmbH & Co. KG, Domertalstraße 20, 70806 Kornwestheim címre küldött postai küldeménnyel.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. a pontja. 

Ha a feldolgozásért felelős félként egy alkalmazási szerződést kötünk Önnel mint pályázóval, az átadott adatokat a foglalkoztatási viszony lebonyolításának céljából a törvényi előírások figyelembe vételével tároljuk (lásd: EU-AV-AR 88. par. 1. bek. i. V. m. § 26 BDSG-új). Ha nem kötünk Önnel mint pályázóval alkalmazási szerződést, és Ön visszavonta a hozzájárulását, akkor a rendszerünk pályázati mellékleteit az elutasításról hozott döntés kihirdetése után három hónappal automatikusan törli, amennyiben ez nem mond ellent egyéb jogos érdekünknek, és nincs jogalapja a tartós tárolásnak. Az egyéb jogos érdek ebben az értelemben például bizonyítási kötelezettség egy eljárásban az egyenlő bánásmódról szóló általános törvény (AGG) szerint.

A jogalap ezen adatok feldolgozására három hónap lejártáig: EU-AV-AR 88. par. 1. bek. i. V. m. § 26 BDSG-új.

p. ÜGYFÉLKAPCSOLAT-KEZELÉS

Az ügyfélkapcsolat-kezeléshez (Customer Relationship Management, CRM) az egyik vezető, és a technika jelenlegi állapotának megfelelő szoftvereszközt használjuk. Ehhez valamennyi adatot a szerződésben meghatározott és az Európai Unión belül elhelyezett szervereken tárolunk. Új eszközről bejelentkezve a szoftvereszköz hozzáférését kétszintű hitelesítés biztosítja.

o) Fúvókakereső alkalmazás használatakor a következő adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel:


- használt nyelv
- kiválasztott fúvóka
- a funkciók felhasználó általi használata a Google Analytics használatával (14-es pont)

A Fúvókakereső alkalmazással gyorsan, egyszerűen és megalapozottan választhatja ki SATAjet X 5500 készülékéhez a megfelelő fúvókát. Az adatokat az alkalmazás optimalizálásához és a jobb felhasználói élmény érdekében gyűjtjük és dolgozzuk fel.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. b pontja.

 

12. Automatikus egyszeri döntéshozatal

Jelenleg a döntések elősegítéséhez nem alkalmazunk tisztán automatizált feldolgozást. 

13. Sütik 

Az internetes oldalaink sok helyen alkalmaznak információcsomagokat, úgynevezett HTTP-sütiket. Ezekkel tehetjük az ajánlatainkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá. A sütik kis szövegfájlok, amelyek az Ön számítógépére kerülnek, ahol a böngésző (a merevlemezén) tárolja azokat.

A sütik segítségével elemezhetjük, hogy a felhasználók miként használják az oldalainkat. Ennek köszönhetően tudjuk az oldalaink tartalmát a látogatók igényeinek megfelelően alakítani. A sütiknek köszönhetően mérhetjük egy adott hirdetés hatékonyságát, és azt a tematikus felhasználói érdeklődés függvényében helyezhetjük el.

A használt sütik jelentős része úgynevezett „ideiglenes süti”. Ezek a látogatás befejezését követően automatikusan törlődnek. Az állandó sütik automatikusan törlődnek a számítógépéről, miután elérték a maximális tárolási időtartamukat (általában hat hónap), vagy ha azokat a tárolási időtartamuk vége előtt törli.

A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütik használatát. Amennyiben nem kíván ilyen információkat küldeni, a böngészője beállításait általában módosíthatja. Mivel az ajánlataink használatához engedélyezni kell a sütik használatát, az ajánlataink előzetes hozzájárulás nélkül nem, vagy csak korlátozottan használható. 

A sütik a felhasználó számítógépén helyezkednek el, majd onnan az oldalunkra kerülnek. Felhasználóként Ön teljes mértékben ellenőrizheti a sütik használatát. Böngészője beállításainak módosításával a sütik átvitelét kikapcsolhatja vagy korlátozhatja. Továbbá a már elhelyezett sütiket a böngésző vagy más egyéb szoftver segítségével bármikor törölheti. Ezt valamennyi forgalomban lévő böngésző támogatja.

Ne feledje, hogy a sütik elhelyezését letiltva bizonyos körülmények esetén korlátozza az oldalunk adott funkcióinak használatát.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához vagy bizonyos, az Ön által kívánt funkciók rendelkezésre bocsátásához szükséges sütiket az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f. pontja alapján tároljuk. Jogos érdekünk fűződik azon sütik tárolásához, amelyek szolgáltatásunk műszaki hibáktól mentes, optimális rendelkezésre bocsátását segítik.

Egyéb esetekben, hozzájárulás birtokában a jogalap az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. a. pontja.

14. Felhasználói profil/internetes nyomkövetési eljárás 

a. Google Analytics

Ez a weboldal használja a Google, a Google Inc. weboldalelemzési szolgáltatását (továbbiakban: Google). A Google Analytics úgynevezett „sütiket”, azaz szövegfájlokat használ és tárol az Ön számítógépén, és ezzel elemezheti, hogyan használja a weboldalt. A sütik által a weboldalunk használatára vonatkozó információk általában a Google Amerikai Egyesült Államokban található valamelyik szerverére kerülnek, és az tárolja. A jelen honlap üzemeltetője megbízásából a Google ezeket az információkat az oldal használatának kiértékelésére és az oldal aktivitására vonatkozó jelentés elkészítésére használja, hogy az oldal és az internet használatával összefüggésben további szolgáltatásokat határozzon meg az oldal üzemeltetője számára. A Google Analytics keretein belül a böngészője által megadott IP-cím a Google más adataival nem kapcsolható össze.

A sütik tárolását a böngészője megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, de szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy ebben az esetben az oldalunk nem minden funkcióját tudja használni.

Ezzel pedig megakadályozhatja, hogy a Google a sütik által az Ön oldalhasználatára vonatkozóan rögzített információkat (beleértve az IP-címét is) feldolgozza. Ehhez töltse le a (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) linken található böngészőmodult, majd telepítse.

Bővebb információ

a http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html címen (általános tájékoztató a Google Analyticsről és az adatvédelemről).

Szeretnénk tájékoztatni, hogy ezen az oldalon az IP-címek anonim rögzítése (úgynevezett IP-maszkolás) érdekében a Google Analytics funkciót a gat._anonymizeIp(); kóddal bővítettük. Így az IP-címét az intézkedésünknek köszönhetően a Google kizárólag rövidített formában rögzíti, ami biztosítja a névtelenséget, és nem lehet visszakövetkeztetni az Ön személyére. A honlapunk IP-anonimmá tétele funkció bekapcsolásával az Ön IP-címét a Google előzetesen lerövidíti az Európai Unió valamely tagországában, illetve az Európai Gazdasági Térségre vonatkozó egyezményt aláíró országok valamelyikében. A teljes IP-címek csak kivételes esetekben jutnak az Amerikai Egyesült Államokban található Google szerverekre, melyet ott azonban a rövidített formára alakítanak.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f pontja.

b. Googletagmanager.com:

Az oldalunk utólag letölti a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (továbbiakban: Google) Java-Script kódját.

Amennyiben a böngészőjében a Java-Script engedélyezve van és a böngésző nem rendelkezik Java-Script blokkolóval, a böngésző továbbítja a személyes adatait a Google számára. Előttünk nem ismert, hogy a Google mely adatokat mely adatokkal kapcsol össze és azokat milyen célra használja.

A Google Java-Script kódja működésének teljes megakadályozásához telepítse a Java-Script blokkolót (pl. a www.noscript.net) oldalról.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f pontja.

c. Facebook konverziókövető pixel

Az Ön jóváhagyásával a weboldalunk használja a Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) konverziókövető pixel szolgáltatását. Ezzel nyomon követhető a felhasználó tevékenysége, miután rákattintott az egyik Facebook reklámra, és ennek köszönhetően a megfelelő weboldalra került. Ennek köszönhetően pedig statisztikai és piackutatási célból vizsgálhatjuk a Facebook reklám hatékonyságát. Az így összegyűjtött adatok névtelenek. Mindez azt jelenti, hogy nem tudunk betekinteni az egyes felhasználók személyes adataiba. Az összegyűjtött adatokat a Facebook tárolja és dolgozza fel. Az aktuális információink alapján tájékoztatjuk Önt erről. A Facebook adatkezelési irányelve szerint a Facebook össze tudja kapcsolni az adatokat az Ön Facebook fiókja adataival, és felhasználja azokat a saját reklámcéljaira: www.facebook.com/about/privacy/. A Facebook konverziókövetés lehetővé teszi, hogy a Facebook és annak partnerei a Facebookon és azon kívül reklámokat jelenítsenek meg Önnek. Ezt a célt még a számítógépére elhelyezett süti is segíti.

Kizárólag 13 évesnél idősebb felhasználó adhat erre engedélyt. Amennyiben még nem töltötte be a 13. életévet, forduljon a nevelőjéhez.

A hozzájárulása visszavonásához kattintson ide: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f pontja.

d. Facebook remarketing/retargeting

Az oldalainkba beépítettük a Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA közösségi oldal remarketing tagjeit. Oldalunk meglátogatásakor a remarketing tag segítségével közvetlen kapcsolat jön létre a böngészője és a Facebook szerver között. Ennek eredményeképpen a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP-címével meglátogatta az oldalunkat. Így a Facebook össze tudja kapcsolni az oldalunk meglátogatását az Ön felhasználói fiókjával. Az így gyűjtött információt fel tudjuk használni Facebook reklámok megjelenítéséhez. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy mi az oldalak ajánlattevőjeként nem ismerjük az átadott adatok tartalmát, illetve hogy azokat a Facebook miként használja. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában olvashat a következő címen: www.facebook.com/about/privacy/.

A hozzájárulása visszavonásához kattintson ide: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

Ezen adatok feldolgozásának jogalapja az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f pontja.

15. A közösségi háló közösségi beépülő moduljai 

a. Facebook

Az internetes megjelenésünk használja a facebook.com közösségi háló közösségi beépülő moduljait, amelyeket a Facebook, Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) üzemeltet. Ezeket a beépülő modulokat egy Facebook logó vagy a „Facebook közösségi beépülő modul” kiegészítés jelöli.

Amikor megnyitja az ilyen beépülő modullal rendelkező egyik oldalunkat, böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szervereivel. A beépülő modul tartalmát a Facebook közvetlenül átviszi a böngészőjébe, és ezzel összekapcsolja a weboldallal.

A beépülő modullal felépített kapcsolat eredményeképpen a Facebook információt kap arról, hogy Ön megnyitotta az internetes megjelenésünk adott oldalát. Amennyiben be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook a látogatást hozzá tudja rendelni az Ön fiókjához még akkor is, ha nem nyomta meg a „Tetszik” gombot. Amennyiben a beépülő modullal interakcióba kerül, például megnyomja a „Tetszik” gombot vagy hozzászólást ír, a vonatkozó információ közvetlenül a Facebookra kerül, és az tárolja.

Amennyiben nem rendelkezik Facebook fiókkal, a Facebook akkor is adatokat (pl. IP-cím) gyűjthet Önről. Az adatgyűjtés célját és terjedelmét, valamint az adatoknak a Facebook általi feldolgozását és használatát, továbbá a személyes adatai védelmével kapcsolatos jogait és a beállítási lehetőségeket a Facebook adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

Amennyiben nem kívánja, hogy az oldalunk meglátogatásán keresztül a Facebook adatokat gyűjtsön Önről, az oldal meglátogatása előtt jelentkezzen ki a Facebookból. Ezen kívül a beépülő modul segítségével megfelelő blokkolót telepíthet a böngészőjébe.

Ezzel kapcsolatban bővebb információt a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában olvashat:

A jogalap az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f. pontja.

b. Twitter

Az oldalunkon megtalálja a Twitter szolgáltatásait. Ezeket a Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA kínálja. A Twitter és a „Re-Tweet” funkció használatával az Ön által meglátogatott oldalak összekapcsolódnak Twitter fiókjával, és más felhasználók részére láthatóvá válnak. Ezzel egy időben az adatokat a Twitter is megkapja.

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy mi az oldalak ajánlattevőjeként nem ismerjük az átadott adatok tartalmát, illetve hogy azokat a Twitter miként használja. A Twitter adatvédelmi beállításait a fiókja beállításánál módosíthatja a következő menüpontban http://twitter.com/account/settings.

Ezzel kapcsolatban bővebb információt a Twitter adatvédelmi nyilatkozatában olvashat:

A jogalap az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f. pontja.

c. Google +1

Az oldalaink használják a Google +1 funkcióit. Ennek szolgáltatója a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Az információk gyűjtése és továbbítása: A Google +1 ikon segítségével világszerte nyilvánosságra hozhat információkat, illetve Ön és más felhasználók személyre szabott tartalmakat kaphatnak a Google-től és a partnereinktől. A Google tárolja az Ön által +1 tartalomként megadott információkat, valamint a +1 ikonra kattintva megtekintett oldalak adatait. +1 tevékenysége a profilnevével és fényképével együtt a Google szolgáltatásokban a keresési eredményekhez hasonlóan hivatkozásként, az Ön Google profiljában, vagy a weboldal más helyén és internetreklámjaiban jelenhet meg. A Google információt jelenít meg az Ön +1 tevékenységéről, hogy a Google a szolgáltatásait Ön és mások számára is javítani tudja. A Google +1 ikon használatához szüksége van egy mindenhol látható, nyilvános Google profilra, amely legalább a profil számára választott nevet tartalmazza. Ezt a nevet fogja valamennyi Google szolgáltatás használni. Bizonyos esetekben ez a név egy másik olyan névre cserélhető, amelyet a tartalmaknak a Google fiókján keresztüli megosztásakor használt. Google profilját azonosítani tudják az Ön e-mail címét, illetve egyéb azonosító adatát ismerő felhasználók.

A rögzített információk használata: A fent megnevezett felhasználási célok mellett az Ön által megadott adatok felhasználása a Google adatvédelmi rendelkezései alapján történik. A Google lehetőség szerint összesített statisztikát tesz közzé a felhasználók +1 tevékenységéről, illetve továbbadja azt a felhasználóknak és a partnereknek, mint például kiadóknak, hirdetőknek és kapcsolódó weboldalaknak.

Ezzel kapcsolatban bővebb információt a Google+ adatvédelmi nyilatkozatában olvashat:

A jogalap az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f. pontja.

d. Instagram

Az oldalaink tartalmazzák az Instagram szolgáltatásait. Ezeket a funkciókat az Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA kínálja. Ha bejelentkezett az Instagram fiókjába, az Instagram gombra kattintva összekapcsolhatja az oldalainkat az Instagram profiljával. Így az Instagram hozzá tudja rendelni az oldalunk meglátogatását az Ön felhasználói fiókjához. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy mi az oldal ajánlattevőjeként nem ismerjük az átadott adatok tartalmát, illetve hogy azokat az Instagram miként használja.

Ezzel kapcsolatban bővebb információt az Instagram adatvédelmi nyilatkozatában olvashat:

A jogalap az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f. pontja.

e. YouTube

A weboldalunk használja a Google által működtetett YouTube beépülő moduljait. Az oldalakat a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA működteti. Ha egy YouTube beépülő modullal rendelkező oldalunkat látogatja meg, létrejön a kapcsolat a YouTube szerverével. Ekkor a YouTube szerver információt kap arról, hogy melyik oldalunkat látogatta meg. YouTube fiókjába bejelentkezve a YouTube a keresési szokásait közvetlenül hozzárendelheti a személyes profiljához. Ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik a YouTube fiókjából.

Ezzel kapcsolatban bővebb információt a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában olvashat:

A jogalap az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f. pontja.

f. Két kattintásos megoldás: 

Két kattintás a nagyobb adatvédelemért. 

Első kattintás: 

Nem az oldalunk betöltésekor, hanem csak valamelyik közösségi hálózat gombjára kattintva aktiválódik és a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít az adott szerverrel. Az első kattintás a gombra azt jelenti, hogy Ön hozzájárul az adatátvitelhez az adott ajánlattevő számára.

A gombra kattintva az információt kap arról, hogy Ön megnyitotta az internetes megjelenésünk adott oldalát. Ha bejelentkezett valamelyik közösségi portálra, az a látogatását abban a pillanatban hozzárendeli a fiókjához még akkor is, ha a gombot nem nyomja meg másodszor. 

Második kattintás:

Amennyiben a beépülő modullal interakcióba kerül, például hozzászólást ír, és közben ismét megnyomja a gombot, a vonatkozó információ közvetlenül az ajánlattevőhöz kerül, és az tárolja.

A jogalap az EU-AV-AR 6. par. 1. bek. f. pontja.

16. Adatbiztonság és adatvédelem, kommunikáció e-mailen keresztül

Minden technikai és szervezeti intézkedést megteszünk, hogy a személyes adataihoz harmadik fél ne férhessen hozzá. E-mailen keresztüli kommunikáció esetén a teljes adatbiztonságot nem garantálhatjuk, ezért bizalmas vagy érzékeny információk esetén a postai utat javasoljuk.

17. Reklámküldemények visszautasítása

Az impresszum kötelezettség keretében nyilvánosságra hozott elérhetőségi adatok nem használhatók a nem kimondottan kért reklám- és információs anyagok küldésére. Az oldal üzemeltetője fenntartja magának a jogi lépések megtételi jogát a nem kívánt rekláminformációk vagy spam e-mailek küldése esetén. 

18. A SATA mobil alkalmazásai (pl. hűségalkalmazás, SATA-alkalmazás) 

Az ajánlatunk egyes részei a SATA alkalmazás segítségével mobil végberendezéseken is megjeleníthetők. Valamennyi integrált adatfeldolgozási folyamat, vagyis az adatrögzítés, tárolás és feldolgozás az előbbiekben felsorolt feldolgozási folyamatok és feldolgozó rendszerek adatvédelmi nyilatkozatának megfelelően történik.

Az alkalmazásaink esetében az adott funkciók rendelkezésre bocsátásához jogosultság szükséges. Egyenként ez a következőket jelenti:

Kamera: Az alkalmazásunknak hozzá kell férni a kamerához, hogy a felhasználó a vonalkódleolvasó funkciót használni tudja. A kamera használata kizárólag a vonalkódok leolvasására terjed ki.

Készülékmemória: Az alkalmazásunknak hozzá kell férni a készülék memóriájához, hogy az alkalmazás tartalmát menteni, módosítani vagy törölni tudja. Nem tárolunk adatokat készüléke memóriájából.

Internethálózat és WLAN: Az alkalmazásunknak hozzá kell férni a telekommunikációs kapcsolathoz, a WiFi-/WLAN-, illetve internethálózathoz, hogy az alkalmazásunk és a weboldalaink adatait az interneten megkapja és azok tartalmát rendszeresen frissítse.

19. Linkek a többi ajánlattevőhöz

A weboldalunk jól látható linkeket tartalmaz, amelyek más cégek internetes megjelenésére vezetnek. Bár rendelkezünk más ajánlattevők weboldalaira vezető linkekkel, az oldalak tartalmára nincs befolyásunk. Éppen ezért ezek tartalmáért sem garanciát, sem felelősséget nem vállalunk. Ezen oldalak tartalmáért a mindenkori ajánlattevő vagy üzemeltető felel.

A linkelt oldalakat a hivatkoztatás időpontjában kizárólag lehetséges vagy felismerhető törvényszegés szempontjából ellenőriztük. A hivatkoztatás időpontjában törvénysértő tartalmat nem találtunk. A hivatkozott oldalak tartalmának folyamatos ellenőrzése azonban konkrét jogsértés feltételezése nélkül nem ésszerű. Jogsértés észlelése esetén a linket haladéktalanul eltávolítjuk.

20. Beszámítás, az adatvédelmi nyilatkozat érvényessége és aktualitása

A szolgáltatásaink igénybe vételével elfogadja a korábban leírt adatfelhasználást. Az adatvédelmi nyilatkozat szóban forgó változatának kelte 2018. 06. 26., és jelenleg érvényes.

A weboldalunk fejlesztése és az új technológiák bevezetése miatt esetleg módosítani kell ezt az adatvédelmi nyilatkozatot. A SATA GmbH & Co. KG fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot a jövőre vonatkozóan bármikor módosítsa. Az adatvédelmi nyilatkozat mindenkor érvényes verziója a honlapunkon az adatvédelmi nyilatkozat https://www.sata.com/index.php?id=webdisclaimer pont alatt bármikor megtekinthető. Javasoljuk, hogy adott esetben tájékozódjon az adatvédelmi nyilatkozat aktuális változatáról.