SATAjet 3000 B - Maple Leaf

SATAjet 3000 B - Maple Leaf

产品详情
SATAjet 3000 B - Maple Leaf

Maple Leaf - 2010 年的特殊型号。

加拿大人对冰上曲棍球的热爱也超过了足球。该型号–在 2010 年春季–推出,表达了加拿大喷漆师的拳拳爱国之心。

最後浏览

1