branża:
naprawa pojazdu
stolarz
malarz
przemysł

Proszę zwrócić uwagę na wymagania krajowego producenta lakierów.