Błędy Wytwarzanie sprężonego powietrza

 • Za słaby kompresor
  • Nie wystarczające ciśnienie, ciśnienie natryskowe spada.
  • Na skutek długotrwałej pracy kompresora sprężone powietrze szybko się nagrzewa co prowadzi z kolei do większego zanieczyszczenia powietrza olejem i kondensatem.
  • Na skutek długotrwałej pracy w wysokiej temperaturze skraca się żywotność kompresora.
 • Zbyt wysłużony kompresor
  • Kompresor jest za mało wydajny i przez to pracuje nieekonomicznie.
  • Kompresor zużywa za dużo oleju, który może dotawać się do instalacji powietrznej wraz z dużą zawartością drobinek kurzu.
  • Powietrze zasysane jest ze środowiska wilgotnego i zakurzonego 
 • Duża zawartość kondensatu
  • Duża zawartość kondensatu w sprężonym powietrzu skraca żywotność filtrów powietrznych.
  • Skutki niewłaściwego lub niedostatecznego filtrowania:
   - Skrócenie żywotności urządzenia ciśnieniowego.
   - Na powierzchni lakierowanej występują wtrącenia kurzu i pęcherzyki wodne.

Więcej informacji na temat usuwania błędów podczas wytwarzania sprężonego powietrza, znajdziecie Państwo w Poradnik do pracy ze sprężonym powietrzem.

Błędy w instalacji sprężonego powietrza oraz filtrującej

 • Zbyt mały zbiornik wyrównawczy

  • Ciśnienie spada po przyłączeniu się innych użytkowników.

  • Sprężone powietrze jest za gorące, przez co poziom kondensatu wzrasta do tego stopnia, że filtr absorbujący olej i odwadniacz nie spełnia swojego zadania.

 • Niewłaściwe lub niedostateczne odprowadzanie kondensatu  do zbiorniczka wyrównawczego filtra
  • Kondensat dostaje się jako „woda“ do instalacji powietrznej, odkłada sie tam  powodując korozję.
  • Odolejacze/odwadniacze na skutek gromadzenia się wody mogą zostać przeciążone; wówczas kondensat dostaje się do instalacji sprężonego powietrza.
  • Duża ilość zanieczyszczeń pochodząca z instalacji sprężonego powietrza może powodować zakłócenia prawidłowego działania automatycznych spustów kondensatu, zaworów itp.
 • Przekrój wewnętrzny instalacji jest w stosunku do długości zbyt mały
  • Strata ciśnienia powoduje marnotrawienie energii.
  • Przy poborze sprężonego powietrza ciśnienie spada, co może odbić się negatywnie na efektach lakierowania
 • Instalacja powietrzna bez spadków, wygięcie w górę w kształcie litery „U“ (Patrz zdjęcie) i/lub spust kondensatu zamontowany na końcu instalacji ciśnieniowej
  • Kondensat dostaje się do instalacji powietrznej.
  • Kondensat zostaje w instalacji i prowadzi to do osadzania się i w rezultacie do korozji.
 • Niedostateczne filtrowanie i wytrącanie
  • Kondensat i nie przefiltrowane cząsteczki skracają żywotność urządzeń ciśnieniowych i powodują powstawanie na lakierze wtrąceń brudu i pęcherzyków wodnych.

Więcej informacji na temat usuwania błędów podczas wytwarzania sprężonego powietrza, znajdziecie Państwo w Trouble-Shooting Poradnik do pracy ze sprężonym powietrzem.
     
Błędy w ustawieniu pistoletu lakierniczego

 • Nieodpowiedni lub uszkodzony zestaw dysz
  • W celu osiągnięcia optymalnego efektu lakierowania komplet dysz musi być odpowiedni do rodzaju materiału (jego lepkości itp.)
  • Zapchane lub uszkodzone otworki w dyszy powietrznej powodują powstawanie wad powłok lakierowych
 • Nierównomierny natrysk to niezadowalający efekt lakierowania z zaciekami itp. Ciśnienie natrysku za wysokie lub za niskie.
  • Zestaw dysz nie został wyregulowany przez producenta (SATA reguluje każdy zestaw dysz – w kompletnych pistoletach i w zestawach wymiennych).
 • Strumień natrysku ze zbyt dużą mgłą natryskową
  • Nierówno rozpylany zbyt „suchy“ materiał.
  • Błędne rozpylanie przy zbyt niskim ciśnieniu tworzące silny efekt skórki pomarańczowej.
  • Optymalną wartość ciśnienia natrysku ustawiać zawsze przy wciśniętym spuście pistoletu!
 • Źle dobrana gęstość (LepkośćLepkość materiału podaje czas w sekundach, jaki potrzebuje materiał, aby całkowicie spłynąć z normatywnego naczynia. Do obliczeń służy wiele procedur.Dane SATA odnoszą się bez wyjątku do pomiaru za pomocą zbiornika DIN 4 - Tabele z przelicczeniami do DuPont Parlin, Fisher, Ford, Zahn oder Sears Craftsman Cup znajdą Państwo bezpośrednio w tym leksykonie.X») materiału natryskowego
  • Niedostateczne rozpylanie przy zbyt dużej gęstości.
  • Tworzenie się zacieków przy zbyt małej gęstości. 
 • Niewłaściwa odległość pistoletu od malowanego obiektu
  • Za duży natrysk materiału przy zachowaniu zbyt małej odległości do obiektu lakierowanego prowadzi do powstawania „zacieków“.
  • Powstawanie dużej mgły lakierniczej spowodowane trzymaniem pistoletu za blisko od obiektu lakierowanego.
  • Rozbijanie się strumienia lub lakier nie kryje dokładnie z powodu zbyt dużej odległości pistoletu od obiektu lakierowanego.

 • Mikrometr na pistolecie niewłaściwie ustawiony

  • Pomimo prawidłowo ustawionego ciśnienia natrysku na regulatorze, ciśnienie na dyszy niewłaściwe! Powoduje to zmiany w odcieniach kolorów. -> Przy „normalnych“ pracach mikrometr powinien być całkowicie otwarty.

 • Kształt strumienia - okrągły/szeroki - nie prawidłowo ustawiony

  • Strumień za szeroki lub za wąski dla optymalnego tempa pracy.

 • Przykręcona śruba regulacji dopływu materiału
  • Prawdopodobnie ilość dostarczanego materiału jest zbyt mała dla osiągnięcia optymalnego wyniku lakierowania.