뉴스


23.08.2012

SATA Design soutěž - vítězové jsou již vybráni

V únoru byli vyzváni lakýrníci a designéři společností SATA k účasti na SATA Design soutěži: Kdo vytvoří nejatraktivnější vzhled povrchu stříkací pistole?

Top 3!

První tři umístění vyhrají stříkací pistoli SATAjet 4000 B DIGITAL"Digital"은 손잡이에 있는 디지털 화면에 정확한 피스톨 주입 압력을 나타내주는 SATA 고성능 피스톨을 표시합니다. 왜 압력 측정이 필요할까요? 높은 색조 정확성에 도달하기 위해 각 제조사의 매개 변수 사양을 정확히 지켜야 합니다. 변수 사양에는 여러 가지중 피스톨 주입 압력도 여기에 속합니다. 이 설정치에서 많이 벗어날수록 색조도 그만큼 설정치에서 벗어납니다. 왜 "디지털 피스톨"을 사용해야 할까요? SATA "디지털 피스톨"은 피스톨 주입 압력을 전자식으로 정확히 측정하고, 매우 읽기 좋은 디지털 화면에 나타내줍니다. 그래서 "디지털 피스톨"로 섬세하게 색조를 맞힐 수 있고, 비용이 많이 드는 후속 작업을 피할 수 있습니다."디지털 피스톨"은 특히 사용이 용이한데, 압력계와 마이크로메터가 조립된 피스톨 보다 20% 짧고, 20% 가볍기 때문입니다."디지털 피스톨"을 선택하면 피스톨 자동 세척기에서 세척하기 위해 압력계와 마이크로메터를 번거롭게 분해하지 않아도 됩니다. 전자계기는 매번 필요한 요구 사항을 충족하고 있을까요? SATA "디지털 피스톨"은 몇가지 규칙만 준수하면 용제에 강하고, 그래서 피스톨 자동세척기로 세척하기에 적합합니다. "디지털 피스톨"은 당연히 충격과 폭발로부터 보호되어 있습니다.X» ve svém vlastním navrženém designu. 4. - 10. místo dostane stříkací pistoli SATAjet 4000 B DIGITAL"Digital"은 손잡이에 있는 디지털 화면에 정확한 피스톨 주입 압력을 나타내주는 SATA 고성능 피스톨을 표시합니다. 왜 압력 측정이 필요할까요? 높은 색조 정확성에 도달하기 위해 각 제조사의 매개 변수 사양을 정확히 지켜야 합니다. 변수 사양에는 여러 가지중 피스톨 주입 압력도 여기에 속합니다. 이 설정치에서 많이 벗어날수록 색조도 그만큼 설정치에서 벗어납니다. 왜 "디지털 피스톨"을 사용해야 할까요? SATA "디지털 피스톨"은 피스톨 주입 압력을 전자식으로 정확히 측정하고, 매우 읽기 좋은 디지털 화면에 나타내줍니다. 그래서 "디지털 피스톨"로 섬세하게 색조를 맞힐 수 있고, 비용이 많이 드는 후속 작업을 피할 수 있습니다."디지털 피스톨"은 특히 사용이 용이한데, 압력계와 마이크로메터가 조립된 피스톨 보다 20% 짧고, 20% 가볍기 때문입니다."디지털 피스톨"을 선택하면 피스톨 자동 세척기에서 세척하기 위해 압력계와 마이크로메터를 번거롭게 분해하지 않아도 됩니다. 전자계기는 매번 필요한 요구 사항을 충족하고 있을까요? SATA "디지털 피스톨"은 몇가지 규칙만 준수하면 용제에 강하고, 그래서 피스톨 자동세척기로 세척하기에 적합합니다. "디지털 피스톨"은 당연히 충격과 폭발로부터 보호되어 있습니다.X» v klasické chromované verzi.

Do soutěže bylo podáno 285 návrhů od celkem 178 účastníků ze 17 zemí.Nejen počet zaslaných návrhů porotu překvapil, ale také jejich různorodost, preciznost a individuální podoba. Soutěž opět jednou prokázala, jaké mají lakýrnice a lakýrníci na celém světě kreativní a umělecké schopnosti.

Porota neměla při výběru mezi 10 nejlepšími návrhy lehkou práci. V jednodušším rozhodování ji pomohlo veřejné hlasování na stránkách SATA. Poté porota posuzovala vybrané návrhy podle originality, smyslu pro detail, jedinečnosti, vhodnosti pro zobrazení na stříkací pistoli a také atraktivity pro zákazníky SATA.

Nyní již bylo rozhodnuto - vítězové jsou:

1. Carl Avery, USA
2. Ömür Özbek, Německo
3. Jessi Fraser, USA
4. Jana Sablowski, Německo
5. Jasmin Techt, Německo
6. Michael Trebeß, Německo
7. Chris Obsn, Rakousko
8. Reynald Mougenot, Francie
9. Jessy Landwehr, Německo
10. Robert Christie, USA

Tři nejlepší návrhy budou přeneseny na těla stříkacích pistolí SATAjet 4000 B DIGITAL"Digital"은 손잡이에 있는 디지털 화면에 정확한 피스톨 주입 압력을 나타내주는 SATA 고성능 피스톨을 표시합니다. 왜 압력 측정이 필요할까요? 높은 색조 정확성에 도달하기 위해 각 제조사의 매개 변수 사양을 정확히 지켜야 합니다. 변수 사양에는 여러 가지중 피스톨 주입 압력도 여기에 속합니다. 이 설정치에서 많이 벗어날수록 색조도 그만큼 설정치에서 벗어납니다. 왜 "디지털 피스톨"을 사용해야 할까요? SATA "디지털 피스톨"은 피스톨 주입 압력을 전자식으로 정확히 측정하고, 매우 읽기 좋은 디지털 화면에 나타내줍니다. 그래서 "디지털 피스톨"로 섬세하게 색조를 맞힐 수 있고, 비용이 많이 드는 후속 작업을 피할 수 있습니다."디지털 피스톨"은 특히 사용이 용이한데, 압력계와 마이크로메터가 조립된 피스톨 보다 20% 짧고, 20% 가볍기 때문입니다."디지털 피스톨"을 선택하면 피스톨 자동 세척기에서 세척하기 위해 압력계와 마이크로메터를 번거롭게 분해하지 않아도 됩니다. 전자계기는 매번 필요한 요구 사항을 충족하고 있을까요? SATA "디지털 피스톨"은 몇가지 규칙만 준수하면 용제에 강하고, 그래서 피스톨 자동세척기로 세척하기에 적합합니다. "디지털 피스톨"은 당연히 충격과 폭발로부터 보호되어 있습니다.X» a vítězům budou předány jako výherní ceny. Dále budou tyto pistole prezentovány v září mezinárodnímu publiku na Automechanice na stánku SATA (Hala 11.1/C03).

SATA srdečně gratuluje vítězům a také děkuje všem účastnicím a účastníkům za jejich skvělé nápady v soutěži.

10 výherců brzy obrdží své stříkací pistole. Možnost, že se nějaký z vítězných návrhů zrealizuje jako speciální edice, je stále otevřená. Ani ostatní umělci neodešli s prázdnou. Obdrželi exklusivní dárkovou sadu SATA jako poděkování za jejich účast v soutěži.