SATA actualnosci


05.04.2011

Prawidłowe czyszczenie, czyli kwintesencja optymalnego efektu lakierowania

Pistolety lakiernicze SATA są precyzyjnymi narzędziami mechanicznymi, za pomocą których można przez wiele lat osiągać nadzwyczajne efekty w dziedzinie lakierowania.

Podstawę stanowią materiały najwyższej klasy, z których produkowane są pistolety lakiernicze SATA, minimalne tolerancje podczas produkcji, dokładna kontrola jakości i maksymalna staranność podczas montażu. 

Mimo wszystko również pistolety lakiernicze SATA wymagają pielęgnacji. „Świętym obowiązkiem“ każdego lakiernika jest staranne wyczyszczenie pistoletu najpóźniej na końcu dnia pracy - często konieczne jest też czyszczenie podczas pracy (czyszczenie pośrednie). Wyjątkowo krótkie i pozbawione podcięcia kanały farby, przyłącze do zbiornika QCCZgłoszony do opatentowania Quick Cup Connector - szybkie przyłącze do wymiany zbiorników zapewnia mocne osadzenie zbiornika grawitacyjnego, wymaga jedynie wykonania 1/4 obrotu ułatwiając tym samym znacznie pracę w trakcie czyszczenia lub wymiany zbiornika. Następujące typy pistoletów wyposażone są wyłącznie w SATA QCC :SATAjet 3000 BSATAjet 1000 BSATAjet 100 BDo zastosowania systemu 3M PPS dostępny jest adapter pod numerem art. 96 719.Uwaga: Zastosowanie obcych zbiorników może prowadzić do wyłączenia gwarancji i do wahań kolorystycznych. Dlatego w celu osiągnięcia perfekcyjnych wyników lakierowania zalecamy Państwu stosowanie oryginalnych części SATA.X», korpus pistoletu ze specjalną powłoką oraz solidny gwint to tylko przykładowe cechy, ułatwiające czyszczenie pistoletów lakierniczych SATA.

Zanieczyszczenia lub uszkodzenia elementów dyszy mogą być przyczyną nieprawidłowego efektu lakierowania.

 

Poniżej przedstawimy kilka porad dotyczących czyszczenia, dzięki którym można z pełną satysfakcją cieszyć się maksymalnie długim użytkowaniem „swojego SATA“:

1. Częstotliwość czyszczenia

Po każdym zastosowaniu należy przynajmniej przepłukać kanał farby pistoletu i ewentualnie wyczyścić dyszę („czyszczenie pośrednie“). W przypadku korzystania ze zbiorników jednorazowych, na przykład SATA RPSRPS = Rapid Preparation System (system szybkiego przygotowania) - system zbiorników do efektywnego używania lakieru. System nadaje się do mieszania, lakierowania, uzupełniania i składowania lakieru - zbiorniki  nie muszą być czyszczone po użyciu.SATA RPS dostępny jest w wielkościach 0,6 l i 0,9 l i pasuje bez stosowania niewygodnego adaptera do następujących typów pistoletów:
SATAjet 4000 BSATAjet 3000 BSATAjet 1000 BSATAjet 100 BSATAjet 2000 HVLP (2. Gen.)SATAjet RPX»
, zaleca się stosowanie systemu szybkiego czyszczenia SATA clean RCS. System szybko i niezawodnie czyści pistolety, a także - zamontowany w kabinie lakierniczej - eliminuje niepotrzebne pokonywanie drogi. 

Po zakończeniu pracy pistolety lakiernicze należy dokładnie umyć. Można to zrobić ręcznie lub – w sposób bardziej racjonalny – za pomocą automatycznej myjki do pistoletów. Należy stosować tylko myjki automatyczne zalecane przez firmę SATA – można je rozpoznać po oznaczeniu „SATA approved“. Postępować zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji obsługi myjki automatycznej. Do czyszczenia w żadnym wypadku nie nadają się systemy ultradźwiękowe, ponieważ uszkadzają dysze i powierzchnię pistoletów lakierniczych. 

 

Ważne: podczas czyszczenia w myjce automatycznej należy pilnować, aby kanał powietrzny był przez cały czas zasilany czystym, sprężonym powietrzem. Pistolet lakierniczy pozostawiać w myjce tylko na czas mycia. W przypadku dłuższego pozostawienia pistoletu cyfrowego w myjce automatycznej, opary rozpuszczalników mogą uszkodzić jego układy elektroniczne. 


2. Środki czyszczące

W systemach wodnych stosować wyłącznie obojętne środki czyszczące o wartości pH od 6 do 8. W przypadku stosowania destylarek należy pamiętać o regularnym dodawaniu świeżo rozcieńczonego środka czyszczącego, w przeciwnym wypadku regeneraty stają się zbyt agresywne i mogą powodować problemy na powierzchni pistoletów. Zawsze przestrzegać wskazówek producenta dot. dozowania. Nigdy nie stosować kwasów, ługów, zmywaczy, nieodpowiednich regeneratów lub innych agresywnych środków czyszczących. Prędzej czy później staną się one przyczyną powstania korozji. 

Nie dopuszczać do wniknięcia płynu czyszczącego do kanałów powietrznych. W związku z tym nigdy nie należy wkładać pistoletu do płynu czyszczącego. Istnieje wówczas niebezpieczeństwo, że kanały powietrzne zostaną trwale zanieczyszczone pozostałościami rozpuszczonymi w płynie. Skutkiem będzie coraz mniejszy strumień rozpylanej cieczy. Przedostający się do wnętrza pistoletów cyfrowych płyn może uszkodzić układy elektroniczne - wyświetlacz staje się wówczas czarny lub przestaje działać. 

 

3. Narzędzia do czyszczenia

Do czyszczenia pistoletu nie stosować szpiczastych, ostrych lub szorstkich przedmiotów. Idealnie nadaje się pędzel i szmatka - ale nie szczotka druciana. W przypadku silnego zabrudzenia zalecamy użycie specjalnych szczotek do czyszczenia oraz specjalnych igieł do czyszczenia otworów dyszy. Stosowanie innych narzędzi może spowodować uszkodzenia i mieć zły wpływ na strumień rozpylanej cieczy. 


4. Płukanie i suszenie

Ważna wskazówka, dotycząca zarówno czyszczenia ręcznego, jak i automatycznego: po zakończeniu czyszczenia przepłukać pistolet i przedmuchać go aż do wyschnięcia - dotyczy to przede wszystkim kanału farby oraz gwintu dyszy powietrznej - zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W ten sposób unika się korozji. 


5. Smarowanie

W celu zapewnienia prawidłowego działania pistoletu, po wypłukaniu i wysuszeniu należy nasmarować wszystkie ruchome elementy. Do tego służy specjalny smar do pistoletów, niezawierający silikonu ani kwasów (nr art. 48173).