SATA actualnosci


26.01.2012

SATA 디자인 경연대회

 

www.sata.com/design

 

SATAjet 4000 B 라커칠 피스톨에 새겨진 귀하 고유의 디자인!

귀하의 실력과 약간의 행운만 따르면 귀하가 직접 디자인한 SATA 라커칠 피스톨을 조만간 손에 쥘 수 있습니다.

1 - 3 등:     귀하가 직접 도안하여 응모한 디자인으로 제조된 SATAjet 4000 B DIGITAL 각 1개

4 - 10 등:   SATAjet 4000 B RPRP to skrót od Reduced Pressure (zredukowane ciśnienie) - dla zoptymalizowanych pistoletów wysokociśnieniowych, dzięki którym otrzymujemy perfekcyjny efekt końcowy, przy stopniu nanoszenia przekraczającym 65%.
Pistolety SATA RP-spełniają warunki Unii Europejskiej i związanych z tym wymogami VOC oraz obowiązujących na terenie całej Europy jednolitym ustawom.
Przestawienie się z techniki wysokociśnieniowej na technologię RP nie sprawia żadnemu lakiernikowi problemów. Może pracować "tak jak zawsze". Pistolety SATA RP określane są również jako "super szybkie".X»
DIGITAL 각 1개

우승자에게는 명성과 명예가 주어집니다: 모티브가 적절하다고 판단되는 경우, SATA 라커칠 피스톨 특수 제조품으로 판매됩니다. 경연대회의 우승자는 자신의 작품을 매우 인기있는 SATA 특수 제조 모델 시리즈에서 다시 발견하게 됩니다. 그리고 SATA 특수 제조품을 이미 도안한 바 있는 Chip Foose 나 Leah Gall 과 같은 업계의 유명한 예술가와 함께 자신의 이름이 불려지게 됩니다.

디자인 경연대회는 2012년 4월 30일까지 계속 됩니다.

그러니 동참할만 합니다!

참여 방법