Sprężone powietrze siłą napędową lakierowania natryskowego, . . .

. . . ale również częstą przyczyną powstawania błędów w lakierowaniu.

Do zapewnienia bezbłędnego wyniku lakierowania sprężone powietrze na pistolecie natryskowym musi być 

  • idealnej wręcz czystości,
  • wystarczającym, stałym ciśnieniu i
  • odpowiedniej ilości

W przypadku nie spełnienia jednego z powyższch kryteriów, lub spełnienia jakiegoś w niewystarczającym stopniu, skutkiem tego są  z reguły zmatowienia, „chmurki“, „rybie oczka“.

Aby otrzymacz w 100% technicznie czyste powietrze, zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów;oraz regularną ich konserwację ( patrz rubryka Serwis produktów).

Co należy robić,  aby uniknąc błędów w lakierowaniu? Jak można usunąc przyczyny błędów? 
Czytaj poniżej naszą rubrykę o sposobach usuwania błędów.  

Powyższe kryteria muszą być również spełnione, gdy sprężonym powietrzem chcemy zasilać np.zbiorniki ciśnieniowe, pompy lakiernicze lub automaty do mycia pistoletów.

Przecieki są bardzo kosztowne
Stałe wycieki – nawet przez najmniejsze nieszczelności w instalacji powietrznej  prowadzą do bardzo poważnych kosztów. Otwór   o średnicy tylko 1mm  to przy urządzeniu pracującym stale pod ciśnieniem 13 barów to 1.000 Euro rocznie – naprawa szybko się więc amortyzuje. 

Większe zużycie sprężonego powietrza przy użyciu pistoletu HLVP wynoszące ok. 100 l/min to koszty wielkości około   0,02  -  0,05 Euro. Oszczędności na drogim materiale lakierniczym stosując pistolet HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (wysoki wolumen niskie ciśnienie) Określa międzynarodowo uznany proces niskociśnieniowy, dla którego skuteczność nanoszenia materiału musi leżeć powyżej 65% a przy tym musi być utrzymane ciśnienie w dyszy wynoszące 0,7 bar.X» przekraczają znacznie te koszty!

Sposoby usuwania problemów

Struktura powierzchni, ...

... Efekt skórki pomarańczowej, zacieki, zmiany w odcieniu lakieru, chmurki

więcej...

Podczas lakierowania na powierzchni tworzą się większe nierówności ...

... odcień koloru zmienia się i/ lub tworzą się chmurki

więcej...

Cąsteczki silikonu, kropelki oleju ...

... lub skropliny w lakierze etc.

więcej...

Drobne cząsteczki na powierzchni lakierowanej, ...

... co prowadzi do drogich prac naprawczych.

więcej...

Kratery w lakierze na skutek występowania w powietrzu kondensatu lub oleju...

... pomimo stosowania nowoczesnych kompresorów.

więcej...

Powtarzające się...

... krótkotrwałe spadki ciśnienia.

więcej...

Niewystarczająca ilość sprężonego powietrza...

... mimo prawidłowej instalacji ciśnieniowej (kompresor, przewody, osuszacze) - duże ilości kondensatu i filtry szybko się zapychają.

więcej...