Encyklopedie


1 + 2 = 3 roky prémium záruky

Na lakovací pistole SATA, filtry a přístroje určené k ochraně dýchacího ústrojí s cizím větráním obdržíte zdarma prodlouženou záruku (1 rok + 2 roky = 3 roky), pokud nám do 30 dnů ode dne nákupu zašlete zpět kompletně vyplněný formulář pro přidělení prémium záruky nebo provedete registraci k prémium záruce na internetu. 

adam

Pistole s tímto označením mohou být dodatečně vybaveny příslušenstvím SATA adam a měřením tlaku DIGITALer .

Patří sem všechny lakovací pistole SATA, které mají integrovaný standardní vzduchový mikrometr:

 • SATAjet 3000 B a K
 • SATAjet 2000 HVLP
 • SATAjet RP
 • SATAjet 1000 B, H a K
 • SATA LM 2000 B, H a K
 • SATAjet 100 B
 • SATA KLC
 • SATAjet B a GR
 • SATAminijet 3 a 4 (pouze se SATA adam mini)

Adaptér pro pistole

Adaptér s QCC pro lakovací pistole bez QCC a pro některé cizí pistole k rychlé výměně standardních průtokových kelímků s QCC a RPS kelímky:
PDF-Download

Airless

U postupu pro aplikaci Airless je materiál rozprašován bez vzduchu - rozprašování probíhá pouze tlakem materiálu ve velmi malé trysce. Hrubším rozprašováním je možno dosáhnout velmi vysokého přenosového výkonu, povrchová struktura je přitom však také hrubší než u aplikačních technik využívajících rozprašování pomocí vzduchu.

bar

V Evropě používaná jednotka pro tlak. Tlak materiálu nebo tlak vzduchu je udáván v bar.

CCS

SATA Color Code System - slouží k jednoduché identifikaci pistole. Označte např. pistole na vodou ředitelné barvy modrou barvou, pistole na bezbarvý lak černou barvou - nebo se jednoduše rozhodněte podle názoru lakýrníka.

CE

Zkratka CE je odvozena od Communauté Européenne, česky Evropské společenství. CE-označení signalizuje, že produkt odpovídá právním předpisům Evropského společenství, např. Směrnici o materiálech 98/37/EG.

Co je to Quick Change?

Rychlozávit na vzduchové trysce s jednoduchým čištěním a údržbou. Velké otáčky závitu je jednoduché čistit a pomocí 1,5 otočení se dají ze vzduchové trysky odejmout a znovu utáhnout.

Doplňování laku

SATA RPS se dá v případě potřeby jednoduše a čistě doplnit. Stojan na pistoli SATA č. 4 188 je přitom vhodným příslušenstvím.

DuPont Parlin

Měrná jednotka viskozityPřepočet najdete v normě DIN 4, v příslušné tabulce.

DIN 4DuPont Parlin 7DuPont Parlin 10
92711
113012
3213
123714
154315
175016
185717
206418
2220
2322
2423
2825
3030
3232
3937
4241
4645
50

Fisher

Měrná jednotka viskozityPřepočet najdete v normě DIN 4, v příslušné tabulce.

DIN 4Fisher 2
11
1217
1518
1721
1824
2029
2233
2339
2444
2850
3062
32
39

Ford

Měrná jednotka viskozity Přepočet najdete v normě DIN 4, v příslušné tabulce.

DIN 4Ford 3Ford 3
9125
118
10
121512
151915
172517
182919
203321
223623
234126
244529
285031
305836
326641
3945
4251
4656
5061
5567
5972
6476
6783
70
74

Heslo

Vaše heslo musí mít minimálně 5 znaků a obsahovat jak písmena, tak číslice. Kromě toho doporučujeme použití zvláštních znaků (uvozovky, čárku, tečku, podtržítko, pomlčku). Doporučujeme také heslo pravidelně měnit.

HVLP

HVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.

Inteligentní opravy malých úseků

Oprava těch nejmenších poškození v sektoru oprav vozidel.
SATAminijet je pro tyto účely ideální lakovací pistolí. Speciální SR (Spot Repair) trysky s rozšířeným paprskem střiku umožňují lakování na nejmenších plochách bez tvorby okrajových zón.

Jak správně nastavím tlak stříkání?

Veškeré údaje výrobců materiálu a lakovacích pistolí ohledně stříkání se vztahují výhradně na vstup vzduchu do pistolí při staženém navíjecím třmenu (tzv. průtokový tlak). Proto by měl být na vstupu pistole vestavěný nebo přinejmenším namontovaný manometr, který přesně a spolehlivě měří tlak. Při řešení montáže musí být respektováno toto: Mezi pistolí a manometrem by neměla být použita žádná vsuvka rychlospojky a žádná rychlospojka, protože dodatečné namontované díly znatelně ovlivňují právě vstupní tlak.

Obecně je třeba respektovat toto: Při změnách v regulaci paprsku do kruhu / do šířky musí být bezpodmínečně znovu změřena hodnota. U všech modelů s výjimkou SATAjet DIGITAL 2  musí být mikrometr pro přesné nastavení tlaku vždy kompletně otevřen.

Kopie produktů SATA

Rizika a nevýhody - při používání kopií a produktů podobných těm značky SATA 
Originál SATA - prostě to nejlepší!Kopie a produkty podobné těm značky SATA nikdy neodpovídají svou kvalitou a použitými technologiemi originálním produktům SATA. Pouze produkty SATA zaručují vysoce precizní zhotovení v Kornwestheimu za přísných kvalitativních kontrol: Made in Germany / Vyrobeno v Německu. Podléhají rozsáhlým záručním a servisním výkonům a jsou spolehlivě a rychle k dostání v obsáhlé síti obchodníků v tuzemsku a zahraničí. Jaká rizika přebírají uživatelé při koupi kopie produktu SATA:

 • Výsledek prací, tj. lakování nebude bezpečný a bezproblémový. S lakem nesladěný obraz stříkání, případně rozprašování vede ke vzniku "kocourů", k povrchovým nedostatkům a obláčkovitosti. Tím může být vyvolána potřeba dodělávek. Vícenáklady na tyto dodělávky (pracovní doba strávená broušením a lakováním, lakovací materiál) rychle dosáhne vícenásobku rozdílu mezi pořizovacími náklady na originál SATA pistoli a její zpočátku úsporně působící kopii.
 • Bezpečnostní riziko - např. uvolňujícími se částmi, nebezpečí zranění na ostrých hranách, prosakování v oblasti vzduchu nebo materiálu, nebezpečí výbuchu
 • Krátká doba životnosti produktu
 • Nízká kvalita rozprašování - např. tvorba mráčků a proužků, vysoký podíl příznaku pomerančové kůry, drsný tok, nerovnoměrné rozdělení materiálů, žádné optimální vyrovnání metalízového laku
 • Odchylky barevných odstínů
 • Problematika náhradních dílů / Zásobování náhradními díly
 • Zvýšená náchylnost na údržbu a opotřebení - riziko výpadku
 • Náklady na opravy
 • Vysoká spotřeba lakovacího materiálu nebo vzduchu - vyšší náklady
 • Koroze dílů přivádějících materiál nebo namontovaných dílů
 • Vysoké výdaje na čištění povrchu postole a prvků nastavení
 • Nízká pracovní rychlost
 • Látky narušující lak - dodělávky, kontaminace lakovací kabiny
 • Rizika vyplývající ze záruky a náhrady škod na základě možných porušení práv k duševnímu vlastnictví

Kvalita stlačeného vzduchu

Složení vzduchu z hlediska obsahu oleje, prachu a vody.

Norma DIN ISO 8573-1 definuje kvalitativní třídy stlačeného vzduchu co se týká:

 • Obsahu oleje
  Stanovení zbytkového množství aerosolů a uhlovodíků, které mohou být ve stlačeném vzduchu obsaženy.
 • Velikosti částic a hustoty
  Stanovení velikosti a koncentrace částic pevných látek, které mohou být také ve stlačeném vzduchu obsaženy.
 • Rosného tlakového bodu
  Stanovení teploty, na kterou lze stlačený vzduch zchladit aniž by došlo ke kondenzaci v něm obsažených vodních par. Rosný tlakový bod se mění s tlakem vzduchu.

Lak na bázi vody

Ano, pomocí každého SATA produktu můžete zpracovat vodou ředitelný lak. Existuje zde jediné omezení: Neměli byste zkoušet se stejnou pistolí zpracovávat jak rozpouštědla obsahující laky, tak i vodou ředitelné laky. Doporučujeme Vám, jako u mísících látek, provozovat zcela oddělené systémy ("režim jednotlivých pistolí").

Chytrou pomoc při označování různých Vašich pistolí Vám poskytne u vysokotlakých pistolí sériový CCS (Color Code System).

Lakování s RPS

Rychlá montáž:K lakování nasaďte SATA RPS mísící kelímek přímo - bez rušivého adaptéru - na moderní SATA pistoli. Po provedení několika manévrů je RPS připraven k použtí.

Práce nezpůsobující únavu:
Nízká hmotnost (RPS0 0,6 l = 55 g a RPS 0,9 l = 65 g), ergonomická vyváženost (nízká poloha těžiště!) a bezpečné usazení na pistole Vám umožní bezpečnou práci nezpůsobující únavu.

Rychlá výměna barvy:
S RPS provedete výměnu barvy rychle. Musí se vyčistit pouze kanál pro přívod barvy v lakovací pistoli. Ostatně: Profesionálně svou pistoli vyčistíte pomocí SATA clean RCS, Turbo-Cleaner.

Listy s technickými údaji o laku

Listy s technickými údaji o laku obsahují informace o tom, jak musí být nastaveny jednotlivé lakovací pistole využívané v lakýrnickém průmyslu (typy pistolí a velikosti trysek) pro příslušné laky, aby bylo dosaženo dokonalého povrchu.

MAK

Zkratka MAK je odvozena od Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximální koncentrace na pracovišti).

Tato hodnota vyjadřuje výši koncentrace částic na jednom pracovišti. Čím vyšší tato hodnota je, tím větší jsou také požadavky na ochranu dýchacího ústrojí.

Filtry P2 jsou schválené až do hodnoty MAK 10, filtry P3 až do hodnoty MAK 30.
Systémy ochrany dýchacího ústrojí zásobované čerstvým vzduchem, jako například SATA Vision 2000 jsou schválené až do hodnoty MAK 100.

Můžu za účelem čištění ponořit kompletní pistoli do ředidla?

Při namočení do ředidla se sice rozpustí částice nečistot a zbytky laku, dostanete se však také do vzduchových kanálů pistole. Protože vzduchové kanály jsou velmi jemné vyvrtané otvory, ucpávají postupně tyto částice kanály. Protože se přitom jedná o vleklý proces, není zpravidla lakýrníkem ihned rozpoznán: Výsledek lakování se postupně zhoršuje, dokud tím nakonec podstatně netrpí (posuny barevných odstínů, příměsi částic, zmenšení paprsku).Příčiny chyb jsou často spatřovány v laku, tlaku a jiných - pouze zřídka ve špatné manipulaci s pistolí.Doporučujeme Vám pistoli čistit za použití mycího automatu (se zařízením pro čištění vzduchových kanálů) nebo řádně a pečlivě ručně - nikdy ji však nevkládejte do ředidla nebo mořidla.

Nádobková pistole

viz. také tlakem poháněné lakovací pistole

Namíchání laku

Lak namíchejte v RPS kelímku, který poté použijete k lakování. Prosévání probíhá v průběhu lakování. Škály všech běžných poměrů míchání jsou dobře čitelné, vytištěné černou barvou na kelímku.

Namíchání laku pomocí SATA RPS

Lak namíchejte v nádobce SATA RPS, který poté použijete k lakování. Škály všech běžných poměrů míchání jsou dobře čitelné, vytištěné černou barvou na kelímku. Prosévání probíhá v průběhu lakování.

NIOSH

National Institute for Occupational Safety and Health - zkušební autorita pro osobní ochranné pracovní pomůcky.

Odlučovač oleje / vody

První stupeň kombinací filtrů jako SATA filter 444 nebo 484. Odlučovače oleje / vody SATA disponují automatickou výpustí kondenzátu a podle vybavení také redukčním ventilem.

Označení DIGITAL

Označením "Digital" jsou opatřeny vysoce výkonné pistole SATA, které jsou na rukojeti vybaveny digitálním displejem ukazujícím přesný vstupní tlak pistole.
 
Proč měření tlaku?
Aby bylo dosaženo vysoké přesnosti barevných odstínů, musíte se chovat přesně podle předem zadaných parametrů příslušného výrobce laků. K tomu patří kromě jiného vstupní tlak pistole. Čím více se odchýlíte od předepsané hodnoty, tím více se odchýlí barevný odstín od požadovaného.
 
Proč používat pistole s označením "Digital"?
Pistole SATA s označením "Digital" měří vstupní tlak pistole přesně, elektronicky a zobrazují jej také přesně na digitálním, velmi dobře čitelném displeji. S pistolemi opatřenými označením "Digital" tedy trefíte s vysokou přesností ten správný barevný odstín a vyhnete se nákladným dodělávkám. Pistole s označením "Digital" jsou zvlášť jednoduché na manipulaci, protože jsou o 20 % kratší a o 20 % lehčí než pistole s namontovaným manometrem a mikrometrem. S pistolemi opatřenými označením "Digital" odpadá také nepohodlné odmontovávání manometru a mikrometru před čištěním v mycích automatech na pistole.
 
Vyhoví elektronika každodenním požadavkům?
Pistole SATA s označením "Digital" jsou při dodržení určitých pravidel zcela odolné vůči působení rozpouštědel a jsou tak vhodné pro čištění v mycích automatech pro pistole. Samozřejmě jsou pistole s označením "Digital" také odolné vůči úderu a v nevýbušném provedení.

Postup při aplikaci

Postup při aplikaci je možno v podstatě systematicky popsat následovně:

 1. Aplikace nasucho
 2. Aplikace namokro

  1. Rozprašování vzduchu prostřednictvím

   1. vysokotlakých lakovacích pistolí
   2. RP lakovacích pistolí
   3. HVLP lakovacích pistolí

  2. Airless (bez vzduchu)

Potřeba vzduchu

Potřeba vzduchu na minutu slouží jako opora pro množství vzduchu, kterým by měl kompresor minimálně zásobovat pistoli. Pokud není této hodnoty dosaženo, dochází ke snižování kvality rozprašování.

Převodový poměr

V průběhu toho, co u čerpadel s dvojitou membránou dochází k neustálému přivádění materiálu skrz dvě kmitavé membrány, děje se tak u vzduchem poháněných pístových čerpadel skrz oddělený píst. Tento píst je poháněn odděleným vzduchovým motorem přes pístní čep. Vzduchový motor má zpravidla 3krát až 64krát větší plochu pístu než píst pro přivádění materiálu.

Plošný poměr obou pístů je označován jako převodový poměr.

Tím je např. u 1:32 převedeného čerpadla možné vyrobit s 3 bar stlačeného vzduchu tlak materiálu o hodnotě 96 bar.

Princip průtokového kelímku

Princip průtokového kelímku je osvědčeným principem zásobování lakovacích pistolí materiálem. Zajišťuje rovnoměrný tok materiálu v průběhu kompletního procesu lakování a zabezpečuje tak maximální přesnost barevného odstínu.

Princip vedení vzduchu

U SATAjet 3000, SATAjet 1000 HVLP, SATAjet 100 B F HVLP SATAjet 2000, SATAjet 2000 DIGITAL 2, SATAjet RP a SATAjet RP DIGITAL 2 je barvová tryska vybavena patentovaným* SATA principem vedení vzduchu, nazeleno (u HVLP - namodro u RP) nabarveným kolečkem zajišťujícím homogenní paprsek střiku.

To zabraňuje tomu, aby proud vzduchu proudil přímo a nekontrolovaně do vzduchové trysky. Ochranný kryt zabezpečuje rovnoměrné plnění vzduchové trysky stlačeným vzduchem. Vzduch rozprašovače je tedy do vzduchové trysky veden konstantní rychlostí. Výsledkem je rovnoměrný, pozvolný a téměř klidný proud vzduchu a tím i pozvolný a rovnoměrný paprsek střiku. Je tak možné dosáhnout téměř bezoblačného obrazu střiku i při aplikaci metalízových laků.

Průřez

označuje vnitřní průměr vedení nebo hadic. Čím delší vedení, tím větší průměr musí být zvolen k minimalizaci tlakových ztrát a zajištění dostatečného objemu vzduchu.

QC

Patentovaný rychlozávit na vzduchové trysce se snadným čištěním a údržbou. Velké otáčky závitu je jednoduché čistit a pomocí 1,5 otočení se dají vzduchové trysky odejmout a znovu utáhnout.*US 7,018,154

QCC

Následující typy pistolí jsou vybaveny výhradně SATA QCC:

 • SATAjet 3000 B
 • SATAjet 1000 B
 • SATAjet 100 B

K použití systému 3M PPS je pod objednacím číslem 96 719 k dostání adaptér.

Pozor: Použití cizích kelímků může vést k vyloučení záruky a ke kolísání barevného odstínu. K zajištění dokonalých výsledků Vám proto doporučujeme použití originálních dílů SATA..

K patentovému řízení přihlášený Quick Cup Connector - rychlopřípojka pro výměnu kelímku zabezpečuje pevné usazení průtokového kelímku při pouze 1/4 otočení a značně tak usnadňuje práci při čištění nebo výměně kelímku.

Redukční ventil

Většina filtračních jednotek ale i SATA 420 jako regulační jednotka pro tlak vzduchu nebo také pro materiál (redukční ventil pro materiál) k dostání.

RP

Zkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.

RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.

Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".

RPS

RPS = Rapid Preparation System (systém rychlé přípravy) - systém kelímků pro efektivní zpracování laku. Tento systém se hodí k míchání, lakování, doplňování a skladování - a nemusí být po jeho použití prováděno čištění.

SATA RPS je k dostání ve velikostech 0,6 l a 0,9 l a pasuje bez rušivého adaptéru na následující typy pistolí:

 • SATAjet 4000 B
 • SATAjet 3000 B
 • SATAjet 1000 B
 • SATAjet 100 B
 • SATAjet 2000 HVLP (2. Gen.)
 • SATAjet RP

Sada trysek Weithorn

Při používání vysoce viskózních lakovacích materiálů může u mokrého lakování s rozprašováním vzduchu docházet k tvorbě takzvané zpětné mlhy. To znamená, že částice barev se na základě víření vzduchu usazují na rozích vzduchové trysky. Tomu se dá vyhnout pomocí sad trysek Weithorn, protože jejich rohy jsou kratší a položeny dále na sobě, takže již nemůže docházet k žádnému podstatnému víření vzduchu.

SAL - SATA authentication label (autentifikační štítek SATA)

Získali jste nový produkt a chtěli byste otestovat autentifikační kód produktu a ujistit se, že se jedná o originální produkt? Hologramová nálepka zabezpečí, že se jedná o originální produkt SATA.

Na baleních pistolí, ochraně dýchacího ústrojí a filtrech stlačeného vzduchu najdete hologramovou nálepku, u které můžete jednoduše nehtem setřít 2 stírací políčka.

Dbejte prosím toho, abyste jako prodejce zadali horní kód - jako koncový zákazník/spotřebitel spodní kód.

Sears Craftsman Cup

Měrná jednotka viskozity Přepočet najdete v normě DIN 4, v příslušné tabulce.

DIN 4Sears Craftsman Cup
9
11
1219
15
17
1820
2021
2223
2324
2426
2827
3031
3234
3938
4240
4644
50

Sériové číslo

Pro účely jednoznačné identifikace jsou všechny pistole, přístroje a filtry SATA opatřeny sériovým číslem, které se nachází na produktu.Lakovací pistole jsou od srpna 2005 opatřovány sériovým číslem, pomocí kterého se dá dotázat na autentičnost.U starých modelů je toto číslo pěti- nebo šestimístné - u aktuálních modelů vždy 10místné ve formě 123 456 7890.

Originální pistole a filtry stlačeného vzduchu SATA jsou opatřeny jedinečným sériovým číslem. Je tak možná jejich jednoznačná identifikace. U starých modelů je toto číslo pěti- nebo šestimístné - u aktuálních modelů vždy 10místné ve formě 123 456 7890.

Shoda

Jako "Vyhovující" stříkací pistole jsou označovány pistole, které vykazují stupeň účinnosti nanášení barvy/laku > 65 %, ale nejsou HVLP stříkacími pistolemi, viz. také RP technologie.
Pokud je vnitřní tlak trysek zjevně vyšší než 0,7 bar = vysokotlaké stříkací pistole.

"Vyhovujícími" stříkacími pistolemi SATA jsou např.:

 • SATAjet 3000 B RP
 • SATAjet 3000 B RP DIGITAL
 • SATAjet 1000 RP
 • SATAjet 100 B RP
 • SATAjet RP
 • SATAjet RP DIGITAL 2
 • SATAjet 3000 K RP
 • SATAjet 3000 K RP DIGITAL
 • SATA Spray Master RP
 • SATA KLC RP
 • SATA LM 2000 RP

Silikon

Syntetická látka, jejímž základem je struktura křemíku a kyslíku.
Silikon a silikon obsahující látky nacházejí mnohostranné technické a chemické uplatnění.

Kromě průmyslových aplikací jsou pro oblast nátěrových prostředků pro stavebnictví zajímavé vodové disperze ze silikonové pryskyřice (sylikonové emulze) k provádění hydrofobních úprav zděných konstrukcí.

Silikon obsahující látky mění povrchové napětí. Již velmi malé silikonové částice vedou ke značnému narušení laku (silikonové krátery). Silikon obsahující látky (např. rukavice, oleje atd.) nesmí být proto nikdy používány v oblasti lakýrnictví.

Stupeň účinnosti nanášení laku/barvy

Stupeň účinnosti nanášení laku/barvy u lakovací pistole je podle procesu lakování definován takto:

materiál zbývající na objektu / použitý materiál x 100   Hodnota 65 % požadovaná VOC je moderními postupy aplikace jako jsou HVLP nebo RP zdaleka překonána a v krátké době se tak již díky úsporám materiálu amortizovala.

Viz. také přenosový výkon.

T.E.C. Transfer Efficiency Control (kontrola efektivity přenosu)

Označení Iwata "W 400", konvenční ne HVLP pistole s přenosovým výkonem >65%.

Pistole s HVLP technologií dosahují, narozdíl od reklamních spotů Iwata v některých zemích, zčásti značně vyšších přenosových výkonů než W 400 T.E.C.

Tlakem poháněné lakovací pistole

Označení pro lakovací pistole, kterým je lakovací materiál přiváděn prostřednictvím tlaku skrz hadici pro přívod materiálu. Protože je lakovací materiál pro tyto lakovací pistole přiváděn z více nebo několika velkých nádobek, bývají označovány také jako nádobkové pistole. '

Tlakem poháněné lakovací pistole firmy SATA poznáte podle toho, že ve svém označení mají písemeno "K", jako například SATAjet 3000 K, SATAjet K3 nebo SATA LM 2000 K. Tlakem poháněné pistole jsou vhodné v případech, kdy musí být zpracovávány velké lakované plochy, jako například při sériovém lakování nákladních vozidel, k lakování užitkových vozidel, člunů, letadel atd. K zásobování materiálem mohou být připojena čerpadla s dvojitou membránou a tlakové nádoby na barvu.

Trans Tec

Nové označení pro konvenční ne HVLP pistole z firmy DeVilbiss. Pojem zahrnuje přenosový výkon >65 %.

Uskladnění laku pomocí RPS / Likvidace použitých RPS kelímků

Uskladnění laku pomocí RPS:K uskladnění zbytkového materiálu můžete SATA RPS kelímek vzduchotěsně uzavřít. Neunikají tak žádná rozpouštědla, což by mohlo zhoršit barevný odstín. Stabilní RPS kelímek navíc usnadňuje manipulaci.

Likvidace použitých RPS kelímků:
Po použití můžete RPS kelímek jednoduše zlikvidovat. Čištění není zapotřebí. Kelímky se dají za účelem úspory místa skládat jeden na druhý a nemusíte organizovat žádný zvláštní systém likvidace.

Viskozita

Viskozita materiálu udává čas ve vteřinách, který materiál potřebuje, aby z normované nádoby kompletně vytekl. Existují různé metody výpočtu.
Údaje firmy SATA se bezvýjimečně vztahují na měření s kelímkem podle normy 4 - přepočtové tabulky pro DuPont Parlin, Fisher, Ford, Zahn zahn Sears Craftsman Cup najdete přímo zde v encyklopedii.

Vnitřní tlak trysek

Jako vnitřní tlak trysek se označuje tlak vzduchu ve vzduchové trysce lakovací pistole. Ten nesmí u HVLP pistolí přesahovat 10 psi (0,7 bar), k detekci je k dostání několik modelů zkušebních vzduchových vík, pomocí kterých můžete provádět měření.

VOC

Zkratka VOC je odvozena od Volantile Organic Compounds, česky prchavá organická rozpouštědla.

Tato rozpouštědla vedou, stejně jako velké množství dalších látek, v součinnosti se slunečním zářením ke vzniku přízemního ozónu.

Evropskou unií vydaná směrnice VOC má přispívat k redukci emisí rozpouštědel. Tato směrnice platí od 01.11.2004 pro nová zařízení a od 01.11.2007 pro všechny provozy.
Směrnice VOC byla mezitím převzata do národního práva většiny člených států EU.

Vstupní tlak

Vstupní tlak by měl být vždy nastaven správně. Pomocí technologie DIGITAL u zařízení SATAjet 3000 DIGITAL nebo SATA adam to jde zvlášt jednoduše. Je však možné také jednoduše připojit mikrometr s manometrem na pistoli.
Protože tlak společně s množstvím vzduchu (potřebou vzduchu) přispívá ve značné míře k dosažení optimálního výsledku, měli byste vždy respektovat nastavení doporučeného vstupního tlaku. Informace o správné hodnotě tlaku najdete v údajích výrobce laku nebo na produktových stránkách jednotlivých pistolí SATA.

Vysokotlaká technika

Konvenční vysokotlaká technika označuje klasickou formu techniky stříkání vzduchu s nejvyššími nároky na konečnou úpravu lakování. Vstupní tlak průtoku a tlak vzduchu při rozprašování jsou téměř identické.

 • Nastavované hodnoty se podle typu pistole pohybují od 3,5 do 4 bar. Extrémně jemné rozprašování při velkém plošném výkonu. U moderní techniky trysek je dosahováno také u mnoha vysokotlakých pistolí stupňů účinnosti nanášení laku/barvy přesahujících 65 %. Na základě vysoké dynamické energie ve srovnání s HVLP technikou je možné na základě zejména zpětného odrazu částic lakovaného povrchu a velkého postřiku dosáhnout pouze takových stupňů účinnosti nanášení laku/barvy, které se částečně nachází výrazně pod stupni účinnosti HVLP pistolí.
 • Univerzální oblasti použití a početná zvláštní použití v řemesle a průmyslu charakterizují tuto osvědčenou techniku.

web video

V rubrice Servis & Rádce / SATA TV najdete Tipy & Triky týkající se produktů SATA a správného zacházení s Vašim produktem SATA při lakování.

Zahn

Měrná jednotka viskozity Přepočet najdete v normě DIN 4, v příslušné tabulce.

DIN 4Zahn 1Zahn 2Zahn 3Zahn 4
93016
113417
3718
124119
154420
175222
186024
206827
2230
23341010
243712
2841
30491411
32581613
39661814
42742016
46822317
502518
552819
593021
643222
673424
703625
743926
794128
834329
864630
894832
945033
1005234
1055436
1105737
1226340
1316844
15051
17258

Zdravotní rizika

Rozsáhlá ochrana zdraví začíná vhodným systémem ochrany dýchacího ústrojí. Podle systému potřebujete však také ochranné pracovní brýle, případně pokrývku hlavy. V každém případě byste měli kromě montérek nosit také rukavice a pracovní boty.Profesionálním lakýrníkům doporučujeme naše systémy na ochranu dýchacího ústrojí zásobované čerstvým vzduchem SATA vision 2000 nebo SATA air star C.Pro lakýrníky, kteří mají lakování jako hobby stejně jako pro profesionální lakýrníky v době míchání barvy je zpravidla dostačující maska s filtrem.U brousicích prací může být použita jednodušší maska, jako například SATA one for all.

Při lakování a přípravných pracích dochází díky organickým rozpouštědlům, isokyanátům a částicím ke vzniku potenciálního ohrožení Vašeho zdraví, které nemůžete brát na lehkou váhu.