7 grzechów głównych

jakich powinieneś bezwzględnie uniknąć przy obchodzeniu się z pistoletem lakierniczym

Nieodpowiednie narzędzia

Często zdarza się, że do czyszczenia dysz używane są niewłaściwe narzędzia (np.spinacze biurowe lub szczotki druciane).Prowadzi to do negatywnej zmiany kształtu strumienia natrysku, a poprawić to można wtedy tylko poprzez
wymianę całego zestawu dysz.Do gruntownego i bieżącego czyszczenia przede wszystkim głowicy i dyszy materiałowej zaleca się stosowanie zestawu do czyszczenia SATA (Nr katal. 64 030). Będziecie Państwo wtedy długo zadowoleni z pracy z pistoletami SATA.

 

 

 

 Nieprawidłowy demontaż elementów dyszy

Często zdarza się, że przednie i tylne elementy uszczelniające dyszy materiałowej ulegają uszkodzeniu na skutek użycia nieodpowiednich narzędzi. W celu zagwarantowania szczelności, powinno się do odkręcania i przykręcania dyszy zawsze używać specjalnych narzędzi dołączonych do przesyłki.

 

 

 

 

 

Mycie w zanieczyszczonym rozcieńczalniku

Na skutek częstego  „płukania“ pistoletu lakierniczego w rozcieńczalniku, z biegiem czasu kanaliki powietrzne zatykaja się resztkami lakieru. Pistolet staje się wtedy całkowicie bezużyteczny, z czym wiąże się bardzo droga naprawa lub wymiana na nowy. Dlatego nowoczesne automaty do mycia pistoletów przedmuchują wszystkie kanaliki. Również podczas mycia ręcznego należy uważac, aby żadne zanieczyszczenia nie dostały się przez wlot powietrza lub kanaliki dyszy do wnętrza pistoletu.

 

 

 

Źle przefiltrowane powietrze

Zanieczyszczenia w powietrzu (np.woda, cząsteczki, olej) są przyczyną błędów w lakierowaniu i niezadowolenia u klientów. Warunkiem najlepszych wyników lakierowania jest optymalne przygotowanie sprężonego powietrza, więcej na ten temat przeczytacie. Doskonałe rezultaty osiągniemy stosując precyzyjny zestaw filtrów firmy SATA

 

 

 

Uszkodzone elementy dyszy  

Warunkiem uzyskania optymalnego kształtu strumienia natrysku jest sprawny zestaw dysz.W celu zagwarantowania niskiego stopnia rozpryskiwania podczas malowania, każdy zestaw dysz jest sprawdzany i ustawiany ręcznie. Gwarantuje to najwyższy stopień precyzji wykonania, zarówno kompletnych pistoletów jak i zestawów wymiennych dysz. Mieszanie ze sobą poszczególnych elementów dysz prowadzi do pogorszenia jakości kształtu strumienia natrysku i w rezultacie do niezadowalających wyników lakierowania.

 

 

 

Źle ustawione ciśnienie u wlotu powietrza  

Proszę pamiętać: wewnątrz węża ciśnieniowego w zależności od średnicy i długości oraz ilości połączeń następuje spadek ciśnienia. I tak na przykład zamiast ustawionego na filtrze ciśnienia o wartości 3 barów, na pistolecie będzie ono wynosiło około 1,5 bara (dla węża o długości 10m i średnicy wewnętrznej 6mm). Dlatego bardzo ważne jest mierzenie ciśnienia u wlotu powietrza do pistoletu, np. Przy użyciu techniki SATA DIGITAL lub dołączanym mikrometrem z manometrem.

 

 

Brakująca maska ochronna  

"Przecież lakieruję tylko przez 5 minut“, to stałe tłumaczenie – jednak opary i pył powstające podczas lakierowania zagrażają zdrowiu już od pierwszej sekundy. Pierwsze poważne objawy chorobowe występują najczęściej dopiero po 10-20 latach.Dlatego chrońcie się sami odpowiednimi środkami ochrony dróg oddechowych