SATA® one for all

maska przeciwpyłowa z zaworem wydechowym


Wysoki poziom ochrony filtrów klasy FFP2/V zabezpiecza przed cząstkami stałymi, aerozolami na bazie wody oraz cząsteczkami substancji rakotwórczych i mikroorganizmów (bakterie, grzyby i ich zarodniki) do 10-krotnej wartości MAKMAK oznacza maksymalne stężenie cząstek na stanowisku pracy (skrót od niem. Maximale Arbeitsplatz-Konzentration).Wartość wyraża wysokość stężenia cząstek na stanowisku pracy. Im wyższa jest ta wartość, tym wyższe są też wymogi odnośnie ochrony dróg oddechowych.Filtry P2 mogą mieć dopuszczalną wartość MAK do 10, Filtry P3 wartość MAK do 30.Systemy ochrony dróg oddechowych dostarczające świeże powietrze jak np. SATA Vision 2000 mają dopuszczalną wartość MAK wynoszącą do 100. X» i TRK (niem. normatywy w zakresie stężenia średniego szkodliwych substancji).

Zastosowanie:

  • szlifowanie lakierowanych powierzchni
  • szlifowanie metali, drewna i tworzyw sztucznych
  • spawanie
  • napełnianie, przesypywanie lub inne prace z materiałami pylącymi jak cement, gips, mąka, cukier, itp.

Zintegrowany zawór wydechowy i niewielki ciężar zapewniają optymalny komfort noszenia nawet przez dłuższy czas. Podwójne paski i elastyczny korpus maski umożliwiają dokładne dopasowanie do każdego kształtu twarzy.