SATA® one for all - již není k dispozici

Maska s jemným prachovým filtrem a vydechovacím ventilem


Vysoká funkce ochrany se stupněm filtrace FFP2/V před částicemi z kapalných aerosolů jakož i před částicemi z karcinogenních látek a mikroorganismů (bakterie, houby a jejich výtrusy) od 10 MAKZkratka MAK je odvozena od Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximální koncentrace na pracovišti).Tato hodnota vyjadřuje výši koncentrace částic na jednom pracovišti. Čím vyšší tato hodnota je, tím větší jsou také požadavky na ochranu dýchacího ústrojí.Filtry P2 jsou schválené až do hodnoty MAK 10, filtry P3 až do hodnoty MAK 30.Systémy ochrany dýchacího ústrojí zásobované čerstvým vzduchem, jako například SATA Vision 2000 jsou schválené až do hodnoty MAK 100. X» – nebo TRK- hodnoty.

  • broušení lakovaných ploch
  • broušení kovových, dřevěných a plastových částí
  • svařování.
  • plnění nebo zpracovávání prašných materiálů jako např. cement, sádra, mouka, cukr atd.

Nejlepší kofomfort při nošení díky integrovanému vydechovacímu ventilu a nízké hmotnosti i při delším použití. Optimální tvarování pro všechny tvary obličejů díky dvojitému upínání a elastické konstituci masky.