SATA attuale


01.06.2015

Často kladené dotazy

Spotřeba materiálu při lakování

SATA je jako výrobce stříkacích pistolí velmi často dotazována na "spotřebu materiálu" nebo "průtok materiálu". Kde je, ale rozdíl mezi spotřebou, průtokem, stupněm účinnosti nánosu nebo stupněm přenosu množství materiálu? Jedná se o mnoho odborných výrazů, které jsou často špatně interpretovány - my se pokusíme o vysvětlení.

Průtok materiálu (množství materiálu vycházejícího z Pistole)
 Průtokem materiálu se označuje množství materiálu, které za určitý čas vyteče z barvového kanálu - a tím také z barvové trysky stříkací pistole - a to při jasně definovaném vstupním tlaku vzduchu a plně otevřené spoušti stříkací pistole. Hodnota se udává v gramech za minutu (g/min.). Tato hodnota závisí především na velikosti systému trysek, vstupním tlaku a také na specifické hmostnosti aplikovaného materiálu (poměr hmotnostní síly k objemu).

To znamená: vyšší vstupní tlak vzduchu, větší trysky a vyšší specifická hmotnost znamenají vyšší průtok materiálu.

Průtok materiálu nicméně neříká nic o spotřebě materiálu ani o stupni účinnosti nánosu.

Stupeň účinnosti nánosu (Stupeň přenosu materiálu, Transfer Efficiency-> efficenza di trasferimentoX»)
Stupeň účinnosti nánosu udává množství materiálu, které se opravdu dostane na rovnou plochu (např. deska 1 m²) a to při jasně daném vstupním tlaku vzduchu, dané vzdálenosti od stříkané plochy, daném úhlu při stříkání a plně otevřené spoušti pistole. Tato hodnota je vyjadřována v procentech vycházejícího množství materiálu. V autoopravárenství v Německu a mnoha dalších státech je stupěň přenosu materiálu definován zákonem a musí být vyšší než 65%.

Spotřeba materiálu
Definovat vypovídající a porovnatelnou hodnotu sptřeby materiálu je velmi obtížné. V závislosti na geometrii objektu, pracovní rychlosti lakýrníka, vzdálenosti od stříkaného objektu, nastaveném vstupním tlaku vzduchu a také hodnotě požadované tloušťky nástřiku se může spotřeba materiálu měnit.

Pokud se bude například stříkat se stejnou stříkací pistolí rám od jízdního kola (povrch cca. 1m²) nebo tabule o jednom metru čtverečním, tak bude spotřeba materiálu u rámu kola vyšší než u tabule, přesto, že stupeň účinnosti nánosu a průtok materiálu bude stejný.

Závěr:
V praxi doporučuje SATA držet se doporučení výrobce laku. Výrobci po odsouhlasení se SATA stanoví optimální průtoky materiálu, spotřebu materiálu a také nejlepší vhodné velikosti trysek a hodnotu vstupního tlaku vzduchu pro dané laky.

Údaj o průtoku materiálu není pro autolakýrníka při jeho každodenní práci nutný a proto také není uváděn v technických listech.