News


01.04.2019

SATA Spring Promotion 2019

Under the motto "The perfect duo for maXimum performance", the SATA Fitness Tracker will be included with every new SATAjet X 5500 spray gun purchased during the promotional period as a free of charge gift.

Get fit for spring with the SATA Fitness Tracker:

The Fitness Tracker records your heart rate, calories burned, steps taken,

and even your sleep. In this way, you will be able to track your health and

fitness goals. To make sure you don't miss anything, the Fitness Tracker

(connected to your smartphone) also shows incoming calls, text messages,

social media activities, as well as calendar events via vibration and on-screen

messages.

With the purchase of one of the revolutionary SATAjet X 5500 spray gun

models with the X-nozzle system that defines a new standard for the future

– whether in HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» or RPZkratka RP je odvozena od Reduced Pressure (redukovaný tlak) - pro optimalizované vysokotlaké pistole, se kterými může být dosaženo dokonalé konečné úpravy povrchu a které zároveň vykazují stupeň účinnosti nanášení laku/barvy přesahující 65 %.RP pistole tak plní zadání směrnice EU VOC a s tím spojené jednotné evropské legislativy.Přestup z vysokotlaké techniky na RP technologii je pro každého lakýrníka bez problémů možný. Může pracovat, jak je zvyklý. SATA RP pistole jsou proto označovány jako "EXTRA RYCHLÉ".X» technology, non-digital or DIGITAL version – you will

receive a SATA Fitness Tracker during a limited period of time.

Available from your SATA dealer as of 01 April 2019 – while stocks last.

Further information: www.sata.com/fitnesstracker