Stlačený vzduch, hnací síla rozprašování laku, . . . 

 . . ale i častá příčina chyb lakování.

Pro zajištění bezvadného výsledku lakování musí být k pistoli rozprašující lak přiváděn stlačený vzduch  

  • v maximální čistotě,
  • pod dostatečným a stálým tlakem a
  • v dostatečném množství (zde naleznete tipy pro výpočet spotřeby vzduchu)

Pokud není splněno i jen jedno z těchto kritérií, nebo je splněno pouze částečně, výsledkem jsou matný povrch, "mraky", "rybí oči".

Pro zajištění 100%-ně technicky čistého vzduchu se doporučuje používat příslušné filtry SATA jakož i provádění jejich pravidelné údržby (k tomu viz rubrika Servis produktů).

Co můžete udělat pro to, abyste se vyhnuli vadám lakování? Jak odstraníte příčiny vad? Přečtěte si dole náš Seznam odstraňování závad. 

Ostatní: Výše uvedená kritéria musí být splněna i tehdy, když byste chtěli se stlačeným vzduchem provozovat např. tlakové nádoby s barvou, lakovací čerpadla a mycí automaty stříkacích pistolí. 

Průsaky jsou velice drahé   
Permanentní průsaky – i těmi nejmenšími otvory – ve Vašem pneumatickém zařízení vedou ke značným nákladům. Otvor s průměrem okolo 1 mm Vás u zařízení pod stálým tlakem 13 vyjde na cca 1.000 euro ročně – jedna oprava by to proto rychle amortizovala.

Nadměrná spotřeba stlačeného vzduch naproti tomu není pro HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» podstatná
Nadměrná spotřeba stlačeného vzduch u kvalitní lakovací stříkací pistole HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» cca 100 Nl/min znamená při lakování dílů dodatečné náklady ve výši cca 0,02 - 0,05 euro. Úspora laku použitím stříkací pistole HVLPHVLP = High Volume Low Pressure (vysoký objem, nízký tlak)Označení pro mezinárodně uznávaný postup nízkého tlaku, při kterém se musí stupeň účinnosti nanášení laku/barvy nacházet nad 65 % a přitom musí být dodržen maximální tlak 0,7 bar v trysce.X» vysoce převýší tyto nepatrné dodatečné náklady!  

Seznam odstraňování závad

Hrubý povrch, ...

... efekt „pomeranč“, stékání, kolísání barevných odstínů a „mraky“ 

Seznam - hledání závady

Velká povrchová struktura, …

... efekt pomerančové kůry, zatečená barva, změny barevných odstínů a obláčkovitost

Možné příčiny a odstranění chyb

Povrchová struktura se stává při lakování hrubší …

.. barevný odstín se mění a/nebo přibývá obláčkovitost

Možné příčiny a odstranění chyb:

Částice silikonu, kapky oleje …

... nebo kapky kondenzátu v lakování; případně zmatnění, problémy s přilnutím atd.

Možné příčiny a odstranění chyb

Částice v lakování, …

... co vede k drahým opravám.

Možné příčiny a odstranění chyb

Kráter v lakování v důsledku výrazného výpadku kondenzátu, příp. oleje …

... i navzdory použití moderních kompresorů

Možné příčiny a odstranění chyb

Tlak opětovně poklesne…

…na určitý čas

Možné příčiny a odstranění chyb

Nedostatečné množství stlačeného vzduchu….

... navzdory dostatečně dimenzovaného zařízení na výrobu stlačeného vzduchu (kompresor, potrubí stlačeného vzduchu, chladicí sušič) - vysoký výpadek kondenzátu a filtry stlačeného vzduchu se velmi rychle ucpávají.

Možné příčiny a odstranění chyb