Filtrační technologie

Filtrační technologie


Kompetentnost firmy SATA v oblasti systémů filtrace stlačeného vzduchu


Řešení problémů jakékoliv situace

Nízká přilnavost, prach, rybí oči a jiné problémy na lakovaných površích jsou obvykle výsledkem problémů v přívodu stlačeného vzduchu. Tyto chyby jsou drahé. Můžeme jim zabránit 100% technicky čistým vzduchem. SATA nabízí řešení při vysoké kvalitě, trvanlivý filtrační systém.

Zde se dozvíte více

SATA® filter 100 prep™

2stupňový filtr spečenců/jemný filtr s regulací tlaku a odvodním kohoutem (1 x G 1/4 a) - pro prostory přípravny

SATA® filter 101 prep™

Modul s aktivním uhlím k dodatečnému vybavení filter 100 prep na filter 103 - pro prostory přípravného stání

SATA® filter 103 prep™

3stupňový filtr spečenců/jemný filtr a filtr s aktivním uhlím s regulací tlaku a odvodním kohoutem (1 x G 1/4 a) - pro prostory přípravny

 
 
 

Odlučovač vody/oleje s filtrem částic

Pro autolakýrnictví, průmysl a pracoviště

Zde se dozvíte více

 
 
 

SATA® filter 414™

1stupňový filtr pevných částic bez regulace tlaku s odvodním modulem (2 x G 1/4 a)

SATA filter® 424™

1stupňový filtr pevných částic s regulace tlaku a odvodním modulem (2 x G 1/4 a)

 
 
 

Jemné filtry   

Pro lakovny a jakékoliv práce vyžadující 100% technicky čistý stlačený vzduch

Zde se dozvíte více

 
 
 

SATA® filter 434™

SATA filter 434 1stupňový jemný filtr bez regulace tlaku s odvodním modulem (2 x G 1/4 a)

SATA® filter 444®

2stupňový filtr pevných částic/jemný filtr s regulací tlaku a odvodním modulem (2 x G 1/4 a)

 
 
 

Filtry s aktivním uhlím

Celková ochrana od pachů, oleje a výparů rozpouštědel ze vdechovaného vzduchu

Zde se dozvíte více

 
 
 

SATA® filter 464®

sada pro dodatečné vybavení, 1stupňový filtr s aktivním uhlím bez regulace tlaku k dodatečnému vybavení 444 na 484

SATA® filter 484®

3stupňový filtr pevných částic/jemný filtr/filtr s aktivním uhlím s regulací tlaku a odvodním modulem (2 x G 1/4 a)

 
 
 
 

Ukončené série


 
 
 
 
 
 

Bezpečnost pouze stlačením tlačítka


Rozhodujícím faktorem pro účinnost filtrů je jejich pravidelná údržba.

filtertimer

 PDF downloaden