Encyklopedie


Je pravda, že lakovací pistole SATA jsou před expedicí podrobeny zkoušce střiku?

Ano, u firmy SATA jsou veškeré sady trysek a lakovacích pistolí bezvýjimečně najemno seřízeny zkušenými kolegy při náročné ruční práci, abychom Vám mohli nabídnout maximální možnou kvalitu paprsku. Pro vertikální / stojatý paprsek je vzduchová tryska uspořádána tak, aby bylo laserové označení čitelné z přední strany. U horizontálního / ležícího paprsku musí být individuální zkušební značka seřízení uspořádána tak, aby byla umístěna na rohové straně vzduchové trysky.

zpět