Encyklopedie


Prodejce mi doporučil, abych svou starší vysokotlakou pistoli nahradil aktuálním modelem s vysokým přenosovým výkonem materiálu - má to opravdu smysl?

Ano, moderní lakovací pistole s omezenou tvorbou mlhy a odpovídající VOC v nízkotlaké technice HVLP a optimální vysokotlaké technice RP nabízí nejjemnější výsledky při rozprašování pro dosažení maximální kvality lakování a navíc zajišťují s přenosovým výkonem materiálu ≥65 % značné úspory materiálu a zvýšenou ekologickou únosnost.

zpět