SATA® vision™ 2000

Celá hlava je chráněná od kontaminovaného prostředí, zajišťuje tím maximální ochranu zdraví.

Super respirační systém


  • Lehká, pohodlná dýchací kukla, která zcela chrání obličej, vlasy a krk od lakování. Také vhodné pro osoby, které nosí brýle a osoby s krátkými vousy nebo bradkami.
  • Čerstvý vzduch je spolehlivě přiváděn tlumičem sání do kukly bez průvanů.
  • Přívod čerstvého vzduchu může být plynule regulován – podle požadavků uživatele – jehož pomocí uzavírací zařízení chrání, aby nebyl přívod vzduchu úplně přerušen.
  • Kompaktní filtr aktivního uhlí, umístěn uvnitř ochranné schránky speciálním popruhem, odstraňuje výpary a plyny ze vzduchu.
  • Tenký, průhledný průhled kukly chrání před odlesky a deformací zorného pole. Pokud bude průhled znečištěn stříkanou barvou nebo lakem, lze jej velice snadno a rychle vyměnit.
  • Z důvodu hygieny, výměna vložky kukly a potícího proužku je velice snadná.
  • Přirozeně, všechny SATA respirátory jsou bez silikonů, odolné vůči rozpouštědlům a elektricky nevodivé.
  • Stupeň ochrany: až 100 násobek hodnoty MAKZkratka MAK je odvozena od Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (maximální koncentrace na pracovišti).Tato hodnota vyjadřuje výši koncentrace částic na jednom pracovišti. Čím vyšší tato hodnota je, tím větší jsou také požadavky na ochranu dýchacího ústrojí.Filtry P2 jsou schválené až do hodnoty MAK 10, filtry P3 až do hodnoty MAK 30.Systémy ochrany dýchacího ústrojí zásobované čerstvým vzduchem, jako například SATA Vision 2000 jsou schválené až do hodnoty MAK 100. X» (maximum workplace conctration – maximální koncentrace na pracovišti).
  • CEZkratka CE je odvozena od Communauté Européenne, česky Evropské společenství. CE-označení signalizuje, že produkt odpovídá právním předpisům Evropského společenství, např. Směrnici o materiálech 98/37/EG. X» a NIOSHNational Institute for Occupational Safety and Health - zkušební autorita pro osobní ochranné pracovní pomůcky.X» certifikováno.